Ngành nghề

Nghề nghiệp tại Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. là Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng và cung cấp cho các ứng viên mức lương hấp dẫn và gói phúc lợi toàn diện bao gồm quyền chọn mua cổ phiếu, bảo hiểm y tế, nha khoa, nhân thọ và tàn tật, 401k và các kỳ nghỉ được trả lương.