ຄົ້ນພົບg. ພັດທະນາg. ການຄ້າg.

ຢາ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ຢັດ​ຊີ​ວິດ™​