Pipeline

Sorrentos FoU är fokuserat på att driva innovation inom COVID-19, cancerbehandling, full smärtkontroll och autoimmuna sjukdomar

Nyckelprogram indikation Prekliniska Fas I Fas II Fas III/Pivotal FDA godkännande
Covid-19-program  

COVISTIX™ (diagnostisk) Snabbt antigentest

*

Emergency Use Authorization (EUA) i Mexiko (COFEPRIS), Brasilien (ANVISA) och CE-märkt i Europa

COVIMARK™ (diagnostisk) Snabbt antigentest

*

Ansökan inlämnad i USA och Kanada för nödtillstånd (EUA)

VIREX (diagnostisk) Hemdiagnostik

60.2%*

EUA Enabling Studies in Q3 2022

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS på grund av covid-19 hos intensivvårdspatienter

82%*

Pivotal rättegång i Brasilien

                         
OVYDSO (Olgotrelvir)Anti-virala (Oral piller)

40%*

Omicron mRNA-vaccin Vaccin

20%*

Nyckelprogram indikation Prekliniska Fas I Fas II Fas III/Pivotal FDA godkännande
immunterapi  

FUJOVEE™ (Abivertinib) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) B-cellslymfom

60.2%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Prostata

20%*

PD-L1 (Socazolimab)* SCLC

82%*

*I partnerskap med Lees Pharm i Kina

PD-L1 (STI-3031)** Livmoderhalscancer

82%*

**I USA och i samarbete med ImmuneOncia i Korea

CD47 Massiva tumörer

40%*

CD38 DAR-T Multipelt myelom

40%*

CD38 ADC Amyloidos, multipelt myelom, T-ALL och esofagus

40%*

TROP2 ADC* Massiva tumörer

40%*

Seprehvec™ onkolytiskt virus Fasta tumörer; CNS-tumörer

40%*

BCMA ADC Flytande tumörer

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ endometriecancer

40%*

I samarbete med Mayo Clinic

Bevacizumab-ADNAB™ Äggstockscancer

40%*

I samarbete med Mayo Clinic

Rituximab-ADNAB™ B-cells lymfom

40%*

I samarbete med Mayo Clinic

Sofusa® anti-PD-1 Kutant T-cellslymfom (CTCL), melanom

40%*

Nyckelprogram indikation Prekliniska Fas I Fas II Fas III/Pivotal FDA godkännande
Smärta  

ZTlido® 1.8%
Postherpetisk neuralgi - PHN

99.8%*

Gloperba®
Behandling av gikt (oral)

99.8%*

SEMDEXA (SP-102) Lumbal radikulär/ischiassmärta

82%*

SP-103 (Lidocaine Topical System 5.4%) Akut ryggsmärta

60.2%*

SP-104 (Delayed Burst Låg Dos Naltrexone) Fibromyalgi

20%*

RTX (resiniferatoxin)
Epidural injektion
Omedelbar smärta vid avancerad cancer

60.3%*

Föräldralös beteckning

RTX (resiniferatoxin)
Intraartikulär väg
Måttlig till svår OA-smärta i knä

60.2%*

Nyckelprogram indikation Prekliniska Fas I Fas II Fas III/Pivotal FDA godkännande
Leverans av lymfatiska läkemedel  

Sofusa® anti-TNF Autoimmun (RA)

40%*

Sofusa® anti-PD-1 Kutant T-cellslymfom (CTCL), melanom

40%*

Sofusa® anti-CTLA-4 Melanom

40%*

I samarbete med Mayo Clinic
Covid-19-program
Nyckelprogram (Indikation) Fas
COVISTIX™ (diagnostisk) FDA EUA
COVIMARK™ (diagnostisk) FDA EUA
VIREX (diagnostisk) PH III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
OVYDSO (Olgotrelvir) Ph II
Omicron mRNA-vaccin Prekliniska
immunterapi
Nyckelprogram (Indikation) Fas
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph II
FUJOVEE™ (Abivertinib) Prekliniska
PD-L1 (Socazolimab)* Ph III
PD-L1 (STI-3031)** Ph III
CD47 (Solida tumörer) Ph I
CD38 DAR-T (Multipelt myelom) Ph I
CD38 ADC (Amyloidos, multipelt myelom, T-ALL och esofagus) Ph I
TROP2 ADC* (Solida tumörer) Ph I
Seprehvec™ onkolytiskt virus (Solida tumörer; CNS-tumörer) PH I
BCMA ADC (Flytande tumörer) Prekliniska
Bevacizumab-ADNAB™ (endometriecancer) Ph I
Bevacizumab-ADNAB™ (Äggstockscancer) Ph I
Rituximab-ADNAB™ (B-cellslymfom) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Kutant T-cellslymfom (CTCL), melanom) Ph I
Smärta
Nyckelprogram (Indikation) Fas
ZTlido® 1.8% (Posterpetisk neuralgi - PHN) FDA godkännande
Gloperba® 1.8% Behandling av gikt (oral) FDA godkännande
SEMDEXA (SP-102) Ph III
SP-103 (Lidocaine Topical System 5.4%) Ph II
SP-104 (Delayed Burst Låg Dos Naltrexone) Prekliniska
RTX (resiniferatoxin) Epidural injektion Ph II
RTX (resiniferatoxin) Intraartikulär väg Ph II
Lymfatisk leverans
Nyckelprogram (Indikation) Fas II
Sofusa® anti-TNF (Autoimmun RA) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Kutant T-cellslymfom (CTCL), melanom) Ph I
Sofusa® anti-CTLA-4 (Melanom) Ph I