Karriera

Karriera në Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. është një punëdhënës me mundësi të barabarta dhe u ofron kandidatëve një pagë tërheqëse dhe përfitime gjithëpërfshirëse që përfshin opsionet e aksioneve, sigurimin mjekësor, dentar, të jetës dhe të aftësisë së kufizuar, 401 mijë dhe pushime me pagesë.