Rurociąg

Dział badawczo-rozwojowy Sorrento koncentruje się na wprowadzaniu innowacji w COVID-19, leczeniu raka, pełnej kontroli bólu i chorobach autoimmunologicznych

Kluczowe programy Wskazanie Przedkliniczne faza I Faza II Faza III/Pierwotna Zatwierdzenie FDA
Programy COVID-19  

COVISTIX™ (diagnostyczny) Szybki test antygenowy

*

Zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych (EUA) w Meksyku (COFEPRIS), Brazylii (ANVISA) i oznakowane znakiem CE w Europie

COVIMARK™ (diagnostyczny) Szybki test antygenowy

*

Wniosek złożony w USA i Kanadzie o zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach (EUA)

VIREX (diagnostyczny) Diagnostyka w domu

60.2%*

EUA Enabling Studies in Q3 2022

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS z powodu COVID-19 u pacjentów OIT

82%*

Próba kluczowa w Brazylii

                         
OWIDSO (Olgotrelwir)Antywirusowe (tabletka doustna)

40%*

Szczepionka Omicron mRNA Szczepionka

20%*

Kluczowe programy Wskazanie Przedkliniczne faza I Faza II Faza III/Pierwotna Zatwierdzenie FDA
immunoterapia  

FUJOVEE™ (Abiwertynib) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (Abiwertynib) Chłoniaki z komórek B

60.2%*

FUJOVEE™ (Abiwertynib) Prostata

20%*

PD-L1 (sokazolimab)* SCLC

82%*

*We współpracy z Lee's Pharm w Chinach

PD-L1 (STI-3031)** Rak szyjki macicy

82%*

**W USA i we współpracy z ImmuneOncia w Korei

CD47 Guzy lite

40%*

CD38 DAR-T Szpiczak mnogi

40%*

CD38 ADC Amyloidoza, szpiczak mnogi, T-ALL i przełyku

40%*

ADC TROP2* Guzy lite

40%*

Wirus onkolityczny Seprehvec™ guzy lite; Guzy OUN

40%*

BCMA ADC Nowotwory płynne

20%*

Bewacyzumab-ADNAB™ Rak endometrium

40%*

We współpracy z Mayo Clinic

Bewacyzumab-ADNAB™ Rak jajnika

40%*

We współpracy z Mayo Clinic

Rytuksymab-ADNAB™ Chłoniaki z komórek B

40%*

We współpracy z Mayo Clinic

Sofusa® anty-PD-1 skórny chłoniak T-komórkowy (CTCL), czerniak

40%*

Kluczowe programy Wskazanie Przedkliniczne faza I Faza II Faza III/Pierwotna Zatwierdzenie FDA
Ból  

ZTlido® 1.8%
Neuralgia popółpaścowa - PHN

99.8%*

Gloperba®
Leczenie dny moczanowej (doustnie)

99.8%*

SEMDEXA (SP-102) Ból korzeniowy/rwa kulszowa w odcinku lędźwiowym

82%*

SP-103 (Układ miejscowy lidokainy 5.4%) Ostry ból pleców

60.2%*

SP-104 (opóźniona seria naltreksonu w niskiej dawce) Fibromialgia

20%*

RTX (resiniferatoksyna)
Wstrzyknięcie zewnątrzoponowe
Nieusuwalny ból w zaawansowanym raku

60.3%*

Oznaczenie sieroce

RTX (resiniferatoksyna)
Trasa dostawowa
Umiarkowany do ciężkiego ból w stawie kolanowym

60.2%*

Kluczowe programy Wskazanie Przedkliniczne faza I Faza II Faza III/Pierwotna Zatwierdzenie FDA
Dostarczanie leków limfatycznych  

Sofusa® anty-TNF Autoimmunologiczny (RZS)

40%*

Sofusa® anty-PD-1 skórny chłoniak T-komórkowy (CTCL), czerniak

40%*

Sofusa® anty-CTLA-4 Czerniak

40%*

We współpracy z Mayo Clinic
Programy COVID-19
Kluczowe programy (Wskazanie) Faza
COVISTIX™ (diagnostyczny) EUA FDA
COVIMARK™ (diagnostyczny) EUA FDA
VIREX (diagnostyczny) PH III
FUJOVEE™ (Abiwertynib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
OVYDSO (Olgotrelwir) PhII
Szczepionka Omicron mRNA Przedkliniczne
immunoterapia
Kluczowe programy (Wskazanie) Faza
FUJOVEE™ (Abiwertynib) Ph III
FUJOVEE™ (Abiwertynib) PhII
FUJOVEE™ (Abiwertynib) Przedkliniczne
PD-L1 (Sokazolimab)* Ph III
PD-L1 (STI-3031)** Ph III
CD47 (guzy lite) Ph I
CD38 DAR-T (Szpiczak mnogi) Ph I
CD38 ADC (amyloidoza, szpiczak mnogi, T-ALL i przełyku) Ph I
ADC TROP2* (guzy lite) Ph I
Wirus onkolityczny Seprehvec™ (guzy lite; guzy ośrodkowego układu nerwowego) PH I
BCMA ADC (nowotwory płynne) Przedkliniczne
Bewacyzumab-ADNAB™ (rak endometrium) Ph I
Bewacyzumab-ADNAB™ (Rak jajnika) Ph I
Rytuksymab-ADNAB™ (chłoniaki z komórek B) Ph I
Sofusa® anty-PD-1 (skórny chłoniak z komórek T (CTCL), czerniak) Ph I
Ból
Kluczowe programy (Wskazanie) Faza
ZTlido® 1.8% (neuralgia popółpaścowa - PHN) Zatwierdzenie FDA
Gloperba® 1.8% Leczenie dny moczanowej (doustnie) Zatwierdzenie FDA
SEMDEXA (SP-102) Ph III
SP-103 (Układ miejscowy lidokainy 5.4%) PhII
SP-104 (opóźniona seria naltreksonu w niskiej dawce) Przedkliniczne
RTX (resiniferatoksyna) Wstrzyknięcie zewnątrzoponowe PhII
RTX (resiniferatoksyna) Trasa dostawowa PhII
Poród limfatyczny
Kluczowe programy (Wskazanie) Faza II
Sofusa® anty-TNF (Autoimmunologiczny RZS) Ph I
Sofusa® anty-PD-1 (skórny chłoniak z komórek T (CTCL), czerniak) Ph I
Sofusa® anty-CTLA-4 (Czerniak) Ph I