КОВИШИЛД

« Назад на гасоводот

Третман за COVID-19: COVISHIELD (коктел за неутрализирање антитела)

Соренто развива коктел за неутрализирачки антитела за да се врзе за различни епитопи на протеинот SARS-CoV-2 Spike. Коктелот со антитела потенцијално создава висока бариера за појава на отпорни варијанти кај третираните лица. COVISHIELD mAbs Fc регионите се конструирани да ги елиминираат интеракциите со рецепторите на домаќинот Fc, со што се намалува ризикот од засилување зависно од антитела на инфекцијата SARS-CoV-2.

covi-shield