ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು

acea-sorrento-logo
ಲೋಗೋ-ಸೈಲೆಕ್ಸ್-ಬಣ್ಣ
ಬಯೋಸರ್ವ್-ಲೋಗೋ
ಕಾನ್ಕಾರ್ಟಿಸ್-ಲೆವಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಫಾರ್ಮ್-ಲೋಗೋ
ಆರ್ಕ್-ಲೋಗೋ
ವೈರೆಕ್ಸ್-ಲೋಗೋ