karyè

Karyè nan Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. se yon Anplwayè Opòtinite Egal epi li ofri kandida yo yon salè atiran ak yon pake benefis konplè ki gen ladan opsyon aksyon, asirans medikal, dantè, lavi ak andikap, 401k ak jou ferye peye.