કોવિશિલ્ડ

« પાઇપલાઇન પર પાછા

COVID-19 સારવાર: કોવિશિલ્ડ (એન્ટીબોડી કોકટેલને તટસ્થ)

Sorrento SARS-CoV-2 સ્પાઇક પ્રોટીન પર વિશિષ્ટ એપિટોપ્સ સાથે જોડવા માટે એક તટસ્થ એન્ટિબોડી કોકટેલ વિકસાવી રહ્યું છે. એન્ટિબોડી કોકટેલ સંભવિત રીતે સારવાર કરાયેલ વ્યક્તિઓમાં પ્રતિરોધક ભિન્નતાના ઉદભવમાં ઉચ્ચ અવરોધ બનાવે છે. COVISHIELD mAbs Fc પ્રદેશો યજમાન Fc રીસેપ્ટર્સ સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓને દૂર કરવા માટે એન્જિનિયર્ડ છે, જેનાથી SARS-CoV-2 ચેપના એન્ટિબોડી આશ્રિત વૃદ્ધિનું જોખમ ઘટે છે.

covi-ઢાલ