Upravni odbor

Henry Ji

Predsjedavajući, predsjednik i izvršni direktor

Dorman Followwill

direktor

Kim D. Janda

direktor

David Lemus

direktor

Jaisim Shah

direktor

Yue Alexander Wu

direktor