Karijera

Karijere na Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. je poslodavac jednakih mogućnosti i nudi kandidatima atraktivnu platu i sveobuhvatan paket beneficija koji uključuje dioničke opcije, zdravstveno, stomatološko, životno i invalidsko osiguranje, 401k i plaćeni odmor.