אַפפיליאַטעס

acea-sorrento-לאָגאָ
לאָגאָ-סקילעקס-קאָליר
ביאָסערוו-לאָגאָ
קאָנקאָרטיס-לעוואַנאַ
סמאַרט-פאַרם-לאָגאָ
אַרק-לאָגאָ
ווירעקס לאָגאָ