ตำแหน่งงาน

อาชีพที่ Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. เป็นนายจ้างที่มีโอกาสเท่าเทียมกันและเสนอเงินเดือนที่น่าดึงดูดและแพ็คเกจผลประโยชน์ที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงตัวเลือกหุ้น การแพทย์ ทันตกรรม ประกันชีวิตและความทุพพลภาพ 401k และวันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง