အလုပ်အကိုင်များ

မှာအလုပ်အကိုင်များ Sorrento Therapeutics, Inc မှ

Sorrento Therapeutics, Inc. တန်းတူအခွင့်အရေးပေးသည့်အလုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား စတော့ခ်ရွေးချယ်မှုများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ အသက်နှင့်မသန်စွမ်းမှုအာမခံ၊ 401k နှင့် အခပေးအားလပ်ရက်များပါ၀င်သော ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလစာနှင့် ပြည့်စုံသောအကျိုးခံစားခွင့်များပက်ကေ့ချ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။