Καριέρα

Καριέρα στο Sorrento Therapeutics, Inc.

Sorrento Therapeutics, Inc. είναι Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών και προσφέρει στους υποψηφίους ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ολοκληρωμένων παροχών που περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, ιατρική, οδοντιατρική, ασφάλεια ζωής και αναπηρίας, 401 χιλιάδες και αμειβόμενες διακοπές.