cjevovod

Sorrentovo istraživanje i razvoj fokusirano je na pokretanje inovacija u COVID-19, liječenju raka, potpunoj kontroli boli i autoimunim bolestima

Ključni programi Indikacija Preklinički Faza I faza II Faza III/Ključna Odobrenje FDA
COVID-19 programi  

COVISTIX™ (dijagnostika) Brzi test antigena

*

Odobrenje za hitnu upotrebu (EUA) u Meksiku (COFEPRIS), Brazilu (ANVISA) i sa CE oznakom u Evropi

COVIMARK™ (dijagnostika) Brzi test antigena

*

Prijava podnesena u SAD-u i Kanadi za odobrenje za hitnu upotrebu (EUA)

COVISHIELD™ (liječenje) Neutralizirajuća antitijela (IN) kod ambulantnih i bolničkih pacijenata

40%*

COVISHIELD™ (liječenje) Neutralizirajuće antitijelo (IV) kod ambulantnih i bolničkih pacijenata

20%*

FUJOVEE™ (abivertinib) Teški COVID-19 kod pacijenata na intenzivnoj njezi

82%*

Ključno ispitivanje čeka odobrenje FDA

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS zbog COVID-19 kod pacijenata na intenzivnoj nezi

82%*

Ključno suđenje u Brazilu

Mprofesionalac Inhibitor (oralna pilula) Antivirusno

40%*

Omicron mRNA vakcina vakcina

20%*

Ključni programi Indikacija Preklinički Faza I faza II Faza III/Ključna Odobrenje FDA
imunoterapija  

FUJOVEE™ (abivertinib) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (abivertinib) B ćelijski limfomi

60.2%*

FUJOVEE™ (abivertinib) prostata

20%*

FUJOVEE™ (abivertinib) lupus

20%*

FUJOVEE™ (abivertinib) MS

20%*

FUJOVEE™ (abivertinib) GvHD

20%*

PD-L1 (socazolimab)* SCLC

82%*

*U partnerstvu sa Lee's Pharm u Kini

PD-L1 (STI-3031)** raka grlića maternice

82%*

**U SAD iu partnerstvu sa ImmuneOncia u Koreji

CD47 Čvrsti tumori

40%*

CD38 DAR-T multipli mijelom

40%*

CD38 ADC Amiloidoza, multipli mijelom, T-ALL i ezofagealni

40%*

TROP2 ADC* Čvrsti tumori

40%*

* U Kini

Seprehvec™ onkolitički virus Solid Tumors; CNS Tumori

40%*

BCMA ADC Tečni tumori

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ Endometrijski karcinom

40%*

U partnerstvu sa klinikom Mayo

Bevacizumab-ADNAB™ Rak jajnika

40%*

U partnerstvu sa klinikom Mayo

Rituksimab-ADNAB™ B-ćelijski limfomi

40%*

U partnerstvu sa klinikom Mayo
Ključni programi Indikacija Preklinički Faza I faza II Faza III/Ključna Odobrenje FDA
bol  

ZTlido™ 1.8%
Postherpetična neuralgija - PHN

99.8%*

SP-102 (SEMDEXA) Lumbalni radikularni/išijas bol

82%*

SP-103 (Lidocaine Topical System 5.4%) Akutna bol u leđima

20%*

SP-104 (Odloženi burst niska doza naltreksona) fibromialgija

20%*

RTX (resiniferatoksin)
Epiduralna injekcija
Nerešivi bol kod uznapredovalog raka

60.3%*

Oznaka siročeta

RTX (resiniferatoksin)
Intraartikularni put
Umjeren do jak OA bol koljena

60.2%*

Ključni programi Indikacija Preklinički Faza I faza II Faza III/Ključna Odobrenje FDA
Lymphatic Delivery  

Sofusa® anti-TNF autoimuni (RA)

40%*

Sofusa® anti-PD-1 Kožni T-ćelijski limfom (CTCL)

40%*

Sofusa® anti-CTLA-4 Melanoma

40%*

U partnerstvu sa klinikom Mayo
COVID-19 programi
Ključni programi (indikacija) Faza
COVISTIX™ (dijagnostika) FDA EUA
COVIMARK™ (dijagnostika) FDA EUA
COVISHIELD™ (liječenje) PH I
COVISHIELD™ (liječenje) Preklinički
FUJOVEE™ (abivertinib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
Mpro inhibitor (oralna pilula) (antivirusno) Ph I
Omicron mRNA vakcina (vakcina) Preklinički
imunoterapija
Ključni programi (indikacija) Faza
FUJOVEE™ (Abivertinib) (NSCLC) Ph III
FUJOVEE™ (Abivertinib) (B ćelijski limfomi) Ph II
FUJOVEE™ (Abivertinib) (prostata) Preklinički
FUJOVEE™ (Abivertinib) (lupus) Preklinički
FUJOVEE™ (Abivertinib) (GOSPOĐA) Preklinički
FUJOVEE™ (Abivertinib) (GvHD) Preklinički
PD-L1 (socazolimab)*(SCLC) Ph III
PD-L1 (STI-3031)** (Rak grlića maternice) Ph III
CD47 (Solidni tumori) Ph I
CD38 DAR-T (višestruki mijelom) Ph I
CD38 ADC (Amiloidoza, multipli mijelom, T-ALL i ezofagealni) Ph I
TROP2 ADC* (Solidni tumori) Ph I
Seprehvec™ onkolitički virus (Solidni tumori; CNS tumori) PH I
BCMA ADC (tečni tumori) Preklinički
Bevacizumab-ADNAB™ (rak endometrijuma) Ph I
Bevacizumab-ADNAB™ (rak jajnika) Ph I
Rituksimab-ADNAB™ (B-ćelijski limfomi) Ph I
bol
Ključni programi (indikacija) Faza
ZTlido™ 1.8% (postherpetična neuralgija - PHN) Odobrenje FDA
SP-102 (SEMDEXA) Ph III
SP-103 (Lidocaine Topical System 5.4%) Preklinički
SP-104 (Odloženi burst niska doza naltreksona) Preklinički
RTX (resiniferatoksin) Epiduralna injekcija (Neizboriv bol kod uznapredovalog raka) Ph II
RTX (resiniferatoksin) Intraartikularni put (Umjereni do jaki OA bol u koljenu) Ph II
Lymphatic Delivery
Ključni programi (indikacija) faza II
Sofusa® anti-TNF (autoimuni RA) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Kožni T-ćelijski limfom (CTCL)) Ph I
Sofusa® anti-CTLA-4 (Melanom) Ph I