Kəmər

Sorrento-nun Ar-Ge işləri COVID-19, xərçəng müalicəsi, tam ağrı nəzarəti və otoimmün xəstəliklərdə innovasiyaların idarə edilməsinə yönəlib.

Əsas Proqramlar Göstərmə Preklinik Faza I Phase II Faza III/Əsas FDA Təsdiqi
COVID-19 Proqramları  

COVISTIX™ (diaqnostik) Sürətli Antigen Testi

*

Meksikada (COFEPRIS), Braziliyada (ANVISA) və Avropada CE-də Fövqəladə İstifadə Səlahiyyəti (EUA)

COVIMARK™ (diaqnostik) Sürətli Antigen Testi

*

ABŞ və Kanadada Fövqəladə İstifadə Səlahiyyəti (EUA) üçün təqdim edilmiş ərizə

VIREX (diaqnostik) Evdə Diaqnostika

60.2%*

EUA Enabling Studies in Q3 2022

OQORY™ (COVI-MSC) ICU Xəstələrində COVID-19 səbəbiylə ARDS

82%*

Braziliyada əsas sınaq

                         
OVYDSO (Olgotrelvir)Anti-viral (Oral həb)

40%*

Omicron mRNT Peyvəndi vaksin

20%*

Əsas Proqramlar Göstərmə Preklinik Faza I Phase II Faza III/Əsas FDA Təsdiqi
immunotherapy  

FUJOVEE™ (Abivertinib) KQBK

82%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) B hüceyrəli limfomalar

60.2%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Prostat

20%*

PD-L1 (Socazolimab)* SCLC

82%*

*Çindəki Lee's Pharm ilə əməkdaşlıqda

PD-L1 (STI-3031)** Boyun Xərçəng

82%*

**ABŞ-da və Koreyada ImmuneOncia ilə əməkdaşlıqda

CD47 Bərk şişlər

40%*

CD38 DAR-T Multipl Miyelom

40%*

CD38 ADC Amiloidoz, Çox Miyelom, T-ALL və özofagus

40%*

TROP2 ADC* Bərk şişlər

40%*

Seprehvec™ onkolitik virus Bərk şişlər; CNS şişləri

40%*

BCMA ADC Maye şişlər

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ Endometrial Xərçəng

40%*

Mayo Clinic ilə əməkdaşlıq

Bevacizumab-ADNAB™ Yumurtalıq Xərçəng

40%*

Mayo Clinic ilə əməkdaşlıq

Rituximab-ADNAB™ B hüceyrəli limfomalar

40%*

Mayo Clinic ilə əməkdaşlıq

Sofusa® anti-PD-1 Dərinin T-Hüceyrəli Lenfoması (CTCL), Melanoma

40%*

Əsas Proqramlar Göstərmə Preklinik Faza I Phase II Faza III/Əsas FDA Təsdiqi
Ağrı  

ZTlido® 1.8%
Postherpetik nevralgiya - PHN

99.8%*

Gloperba®
Gutun Müalicəsi (Oral)

99.8%*

SEMDEXA (SP-102) Lomber Radikulyar / Siyatik Ağrısı

82%*

SP-103 (Lidokain Topikal Sistem 5.4%) Kəskin bel ağrısı

60.2%*

SP-104 (Gecikmiş Burst Aşağı Doza Naltrekson) Fibromyalji

20%*

RTX (resiniferatoksin)
Epidural inyeksiya
Qabaqcıl Xərçəngdə Dözülməz Ağrı

60.3%*

Yetim təyinatı

RTX (resiniferatoksin)
İntraartikulyar marşrut
Orta və Şiddətli Diz OA Ağrısı

60.2%*

Əsas Proqramlar Göstərmə Preklinik Faza I Phase II Faza III/Əsas FDA Təsdiqi
Limfatik Dərman Çatdırılması  

Sofusa® anti-TNF Otoimmün (RA)

40%*

Sofusa® anti-PD-1 Dərinin T-Hüceyrəli Lenfoması (CTCL), Melanoma

40%*

Sofusa® anti-CTLA-4 Melanoma

40%*

Mayo Clinic ilə əməkdaşlıq
COVID-19 Proqramları
Əsas Proqramlar (Göstəriş) Faza
COVISTIX™ (diaqnostik) FDA EUA
COVIMARK™ (diaqnostik) FDA EUA
VIREX (diaqnostik) PH III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
OVYDSO (Olgotrelvir) Ph II
Omicron mRNT Peyvəndi Preklinik
immunotherapy
Əsas Proqramlar (Göstəriş) Faza
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph II
FUJOVEE™ (Abivertinib) Preklinik
PD-L1 (Sokazolimab)* Ph III
PD-L1 (STI-3031)** Ph III
CD47 (Bərk şişlər) Ph I
CD38 DAR-T (Çoxlu miyeloma) Ph I
CD38 ADC (Amiloidoz, Çox Miyelom, T-ALL və özofagus) Ph I
TROP2 ADC* (Bərk şişlər) Ph I
Seprehvec™ onkolitik virus (Bərk şişlər; CNS şişləri) PH I
BCMA ADC (Maye şişlər) Preklinik
Bevacizumab-ADNAB™ (Endometrium Xərçəngi) Ph I
Bevacizumab-ADNAB™ (Yumurtalıq xərçəngi) Ph I
Rituximab-ADNAB™ (B hüceyrəli limfomalar) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Dərinin T-Hüceyrəli Lenfoması (CTCL), Melanoma) Ph I
Ağrı
Əsas Proqramlar (Göstəriş) Faza
ZTlido® 1.8% (Postherpetik nevralgiya - PHN) FDA Təsdiqi
Gloperba® 1.8% Gutun Müalicəsi (Oral) FDA Təsdiqi
SEMDEXA (SP-102) Ph III
SP-103 (Lidokain Topikal Sistem 5.4%) Ph II
SP-104 (Gecikmiş Burst Aşağı Doza Naltrekson) Preklinik
RTX (resiniferatoksin) Epidural inyeksiya Ph II
RTX (resiniferatoksin) İntraartikulyar marşrut Ph II
Limfatik çatdırılma
Əsas Proqramlar (Göstəriş) Phase II
Sofusa® anti-TNF (Autoimmun RA) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Dərinin T-Hüceyrəli Lenfoması (CTCL), Melanoma) Ph I
Sofusa® anti-CTLA-4 (Melanoma) Ph I