ubunkokheli

UHenry-Ji

UHenry Ji

USihlalo, uMongameli kunye ne-CEO
UMike-Royal

UMike Royal

IGosa lezeMpilo
Elizabeth-Czerpak

Elizabeth Czerepak

USekela Mongameli oLawulayo, iGosa eliyiNtloko lezeziMali, iGosa eliyiNtloko lezoShishino
UMark-Brunswick

UMark R. Brunswick

USekela Mongameli oPhezulu kwiMicimbi yoLawulo
Xiao-Xi

Xiao Xu

UMongameli ACEA
ushawn-sahebi

UShawn Sahebi

USekela Mongameli oPhezulu kwiMisebenzi yoRhwebo
UBrian-Cooley

UBrian Cooley

USekela Mongameli oPhezulu, uNxibelelwano loShishino kunye noPhuhliso lweLymphatic Drug BU
UBill-Farley

UBill Farley

USekela Mongameli woPhuhliso loShishino
Alexis-Nahama

Alexis Nahama

USekela Mongameli oPhezulu Neurotherapeutics BU