Imigaqo yokuSebenzisa

« Buyela kuMbhobho

IMIMMISELO YOKUSEBENZISA

Umhla wokuqalisa: nge-14 kaJuni ngo-2021

Le Miqathango yokuSetyenziswa (i“Imigaqo yokuSebenzisa”) ifakwe phakathi Sorrento Therapeutics, Inc., egameni nangegama leenkampani ezincedisayo kunye nabasebenzisana nabo ("Sorrento, ""us, ""we, "Okanye"yethu”) kunye nawe, okanye ukuba umele iqumrhu okanye omnye umbutho, elo qumrhu okanye umbutho ( kuyo nayiphi na imeko, “nina”). Le Miqathango yokuSebenzisa ilawula ukufikelela kwakho kunye / okanye ukusebenzisa iiwebhusayithi zethu, usetyenziso, kunye neengosi esizisebenzisayo kwaye ezinxibelelana nale Miqathango yokuSebenzisa (ngokudibeneyo, "site”), kunye neenkonzo kunye nezibonelelo ezenziwe ngeSiza (nganye"inkonzoNgokudibeneyo, "iinkonzo”). Le Miqathango yokuSetyenziswa ayisebenzi kwezinye iisayithi kunye neenkonzo ezibonelelwa yi-Sorrento, ezifana nolingo lwethu lwezonyango, iinkonzo zelebhu yezigulana, okanye iimveliso ze-COVI-STIX.

NCEDA UFUNDE LE MIGAQO YOKUSETYENZISWA NGOKUQAPHELELE. Ngokubrawuza OKANYE UKUFIKELELA KWISIZA KUNYE/OKANYE UKUSEBENZISA IINKONZO, UMELE UKUBA (1) UYIFUNDILE, WAQONDA, WAYE UVUMA UKUBOSHWA NGEMIGAQO YOKUSEBENZA, (2) UBUDALA EMTHETHWENI UKWENZA ISIVUMELWANO ESIBOPHELAYO I-SORRENTO, KWAYE (3) UNEGUNYA LOKUNGENELA KWIMIGAQO YOKUSEBENZA NGOBUQU OKANYE EGAMENI LENKAMPANI OYIBIZE NJENGOMSEBENZISI, KWAYE UKUBOPHA INKAMPANI KWIMIGAQO YOKUSEBENZISA. IGAMA ELITHILE “WENA” IBHEKISELELE KUMNTU OKANYE IZIKO LOMTHETHO, NJENGOKO LUSEBENZA.  UKUBA AWUVUMI UKUBOTSHWA NGEMIGAQO YOKUSEBENZA, AWUNOKUFIKELELA OKANYE USEBENZISE INDAWO OKANYE IINKONZO..

NCEDA UQAPHELE UKUBA LE MIGAQO YOKUSETYENZISWA IYATSHINTSHA UKUTSHINTSHWA YI-SORENTO NGOKUBONELELA KWAYO NANINI NA. I-Sorrento iya kukwazisa ngobukho balo naluphi na utshintsho kule Miqathango yokuSebenzisa ngokuthumela ezo nguqu kwiSayithi, ngokutshintsha umhla phezulu kwiMigaqo yokusetyenziswa, kunye / okanye ngokukunika isaziso ngeSayithi okanye ezinye iindlela. (kubandakanywa nokuthumela isaziso kuyo nayiphi na idilesi ye-imeyile enikelwe eSorrento). Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, naluphi na uhlengahlengiso luya kusebenza kwangoko emva kokuthumela kwiSayithi okanye ukuhanjiswa kweso saziso. Ungayiphelisa iMiqathango yokuSetyenziswa njengoko ibekiwe ngezantsi ukuba uyachasa kulo naluphi na utshintsho olunjalo. Nangona kunjalo, uya kuthathwa ngokuba uvumile kulo naluphi na uhlengahlengiso ngokuqhubeka usebenzisa iSiza okanye iiNkonzo emva kwexesha lesaziso. NCEDA RHOQO UJONGE INDAWO UKUZE UJONGE LE IMIGAQO ENGAPHAMBILI.

Ukusebenzisa kwakho, kunye nokuthatha inxaxheba kwiiNkonzo ezithile kusenokuba phantsi kwemigaqo eyongezelelweyo, kubandakanywa nayiphi na imiqathango esebenzayo phakathi kweSorrento kunye nomqeshi wakho okanye umbutho kunye nayo nayiphi na imiqathango enikezelwe kuwe ukuze yamkelwe xa usebenzisa iNkonzo eyongezelelweyo (“Imigaqo eyongezelelweyo”). Ukuba iMiqathango yokuSetyenziswa ayihambelani neMiqathango eyoNgezelelweyo, iMiqathango eyoNgezelelweyo iya kulawula ngokunxulumene neNkonzo enjalo. Imigaqo yokuSetyenziswa kunye nayo nayiphi na iMigaqo eyoNgezelelweyo esebenzayo kubhekiselwa kuyo apha njenge “Melwano. "

UKUFIKELELA NOKUSETYENZISWA KWEPROPATI YE-SORENTO

 1. Ukusetyenziswa okuvunyelwe. Indawo, iiNkonzo, kunye nolwazi, idatha, imifanekiso, isicatshulwa, iifayile, isoftware, izikripthi, imizobo, iifoto, izandi, umculo, iividiyo, indibaniselwano yeaudiovisual, iimpawu ezisebenzisanayo kunye nezinye izixhobo (ngokudibeneyo, "umxholo”) ekhoyo okanye ngeSayithi kunye neeNkonzo (iSiqulatho esinjalo, kunye neSayithi kunye neeNkonzo, nganye "Ipropati ye-Sorrento” yaye ngokudibeneyo, i "Iipropati ze-Sorrento") zikhuselwe yimithetho yamalungelo okukopi kwihlabathi liphela. Ngokuxhomekeke kwisiVumelwano, i-Sorrento ikunika ilayisenisi elinganiselweyo yokufikelela kunye nokusebenzisa iiPropati ze-Sorrento kuphela ngeenjongo zakho zobuqu okanye zangaphakathi zoshishino. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela yi-Sorrento kwilayisenisi eyahlukileyo, ilungelo lakho lokusebenzisa naziphi na iiPropati ze-Sorrento zixhomekeke kwisiVumelwano. 
 2. ukufaneleka. Umele ukuba uneminyaka yobudala esemthethweni ukuba wenze ikhontrakthi ebophelelayo kwaye awungomntu othintelweyo ekusebenziseni iiPropati ze-Sorrento phantsi kwemithetho yase-United States, indawo ohlala kuyo, okanye nayiphi na enye indawo yolawulo esebenzayo. Uqinisekisa ukuba ungaphezulu kwe-18 leminyaka ubudala, okanye ungumntwana okhululweyo, okanye unemvume esemthethweni yomzali okanye yomlondolozi, kwaye unako ngokupheleleyo kwaye unobuchule bokungena kwimigaqo, iimeko, izibophelelo, iziqinisekiso, umelo, kunye neziqinisekiso ezibekiweyo. kule Miqathango yokuSetyenziswa kunye nesiVumelwano, apho kufanelekileyo, kunye nokuthobela kunye nokuthobela isiVumelwano. Kuyo nayiphi na imeko, uyaqinisekisa ukuba ungaphezu kweminyaka elishumi elinesithandathu (16), njengoko iiPropati ze-Sorrento zingajoliswanga kubantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-16.
 3. Izithintelo ezithile.  Amalungelo owanikiweyo kwiMiqathango yokuSetyenziswa axhomekeke kwezi zithintelo zilandelayo: (a) awuyi layisensi, uthengise, urente, uqeshise, ugqithisele, unike, uvelise kwakhona, usasaze, ubambe okanye uxhaphaze ngenye indlela ngokurhweba i-Sorrento Properties okanye nayiphi na inxalenye ye IiPropati ze-Sorrento, kubandakanywa neSiza, (b) awusayi kubumba okanye usebenzise ubuchule bokuqulunqa ukuvala naluphi na uphawu lwentengiso, ilogo, okanye ezinye iiPropati ze-Sorrento (kubandakanywa nemifanekiso, okubhaliweyo, uyilo lwephepha okanye uhlobo) lwe-Sorrento; (c) awusayi kusebenzisa naziphi na iimetatags okanye enye “isicatshulwa esifihlakeleyo” usebenzisa igama lika-Sorrento okanye iimpawu zorhwebo; (d) awusayi kuguqula, uguqulele, ulungelelanise, udibanise, wenze imisebenzi ephuma kuyo, uqhawule, udibanise, uhlehlise uqulunqo okanye ujike injineli nayiphi na inxalenye yeePropati zeSorrento ngaphandle kokuba izithintelo zikhankanywe ngaphambili zithintelwe ngokuphandle ngumthetho osebenzayo; (e) awusayi kusebenzisa nasiphi na isixhobo semanuwali okanye esizisebenzelayo, izixhobo okanye ezinye iinkqubo (kubandakanywa kodwa zingaphelelanga kwizigcawu, iirobhothi, izikrweqe, izirhubuluzi, ii-avatar, izixhobo zemigodi yedatha okanye ezifana nezi) “ukukrwela” okanye ukukhuphela idatha kuyo nayiphi na iwebhu. amaphepha aqulethwe kwiSiza (ngaphandle kokuba sivumela abaqhubi beenjini zokukhangela zikawonke-wonke imvume erhoxiswayo yokusebenzisa izigcawu ukukopa imathiriyeli evela kwiSiza ngeenjongo ezikuphela kwazo kunye nomlinganiselo oyimfuneko wokudala izalathisi ezifumanekayo esidlangalaleni zemathiriyeli, kodwa hayi ii-cache okanye ii-archives zezixhobo ezinjalo); (f) awuyi kufikelela kwiiPropati ze-Sorrento ukuze wakhe iwebhusayithi efanayo okanye ekhuphisanayo, isicelo okanye inkonzo; (g) ngaphandle kokuba kuchaziwe apha, akukho nxalenye yeePropati zeSorrento inokukotshwa, iphinde yenziwe, isasazwe, iphinde ipapashwe, ikhutshelwe, iboniswe, iposwe okanye isasazwe ngayo nayiphi na indlela okanye ngayo nayiphi na indlela; (h) awusayi kususa okanye utshabalalise naziphi na izaziso zelungelo lokushicilela okanye ezinye iimpawu zobunini eziqulethwe okanye kwiiPropati ze-Sorrento; (i) awusayi kuzenza ongenguye okanye uchaze kakubi ukuzibandakanya kwakho naye nawuphi na umntu okanye iziko. Nakuphi na ukukhutshwa kwexesha elizayo, uhlaziyo okanye olunye ukongeza kwiiPropati ze-Sorrento ziya kuba phantsi kweMiqathango yosetyenziso. I-Sorrento, ababoneleli bayo, kunye nababoneleli ngenkonzo bagcina onke amalungelo anganikwanga kwiMigaqo yokusetyenziswa. Nakuphi na ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kwayo nayiphi na iPropati ye-Sorrento iphelisa iilayisensi ezinikwe yi-Sorrento ngokungqinelana neMiqathango yokusetyenziswa.
 4. Ukusetyenziswa ngabathengi beSorrento.  Ukuba ungumxhasi weSorrento ukufikelela okanye ukusebenzisa iSiza okanye iiNkonzo, kubandakanywa i-portal yomxhasi wethu, umela kwaye uqinisekisa ukuba (a) xa usebenzisa i-Sorrento Properties uya kuthobela yonke imithetho esebenzayo kunye nemimiselo, kuquka, apho kufanelekileyo, i-Inshurensi yezeMpilo. UMthetho wokuphatheka nokuThatha uXanduva kunye nemigaqo yawo yokuphumeza kunye neminye imithetho yabucala kunye nedatha yokhuseleko, kwaye (b) awuyi kubonelela naluphi na ulwazi, kubandakanywa idatha yobuqu kunye nolwazi olukhuselweyo lwezempilo, kuthi ongenalo ugunyaziso olufunekayo okanye iimvume. Uyavuma ngakumbi kwaye uyavuma ukuba wena, hayi i-Sorrento, unoxanduva lokuqinisekisa ukuba zonke izibhengezo eziyimfuneko zinikezelwe, kwaye zonke iimvume eziyimfuneko kunye/okanye iimvume zifunyenwe kwizigulana njengoko kunokufuneka ngemithetho yabucala esebenzayo kunye nokhuseleko lwedatha kwaye imimiselo kwindawo yakho. Ngolwazi oluthe kratya malunga nezenzo zabucala ze-Sorrento, nceda ujonge yethu umthetho wabucala.
 5. Izixhobo eziyimfuneko kunye neSoftware.  Kufuneka unikeze zonke izixhobo kunye nesoftware eyimfuneko ukudibanisa kwiiPropati ze-Sorrento, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga apho, isixhobo esiphathwayo esifanelekileyo ukudibanisa kunye nokusebenzisa i-Sorrento Properties, kwiimeko apho iiNkonzo zibonelela ngecandelo leselula. Unoxanduva lwazo naziphi na iintlawulo, ezibandakanya uqhagamshelo lwe-Intanethi okanye iintlawulo zeselfowuni, ozenzayo xa ufikelela kwiiPropati ze-Sorrento.

UBUHLE

 1. Iipropati ze-Sorrento.  Uyavuma ukuba i-Sorrento kunye nababoneleli bayo bangabanikazi bawo onke amalungelo, isihloko, kunye nomdla kwiiPropati ze-Sorrento. Awuyi kususa, uguqule, okanye ufihle naliphi na ilungelo lokushicilela, uphawu lokuthengisa, uphawu lwenkonzo okanye ezinye izaziso zamalungelo obunikazi zibandakanywe okanye zikhapha nayiphi na i-Sorrento Properties. Uyavuma ukuba awunalungelo, isihloko, okanye umdla okanye nakwesiphi na isiqulatho esivela okanye kwiiPropati ze-Sorrento.
 2. Iimpawu zentengiso.  Sorrento Therapeutics, Inc., i-Sorrento, i-logo ye-Sorrento, nawaphi na amagama adibeneyo kunye neelogo, kunye nayo yonke imizobo ehambelanayo, iilogo, iimpawu zenkonzo, iimpawu, isinxibo sorhwebo, kunye namagama orhwebo asetyenziswa okanye ngokunxulumene nayo nayiphi na i-Sorrento Properties ziimpawu zorhwebo ze-Sorrento okanye amahlakani ayo ayizukusetyenziswa ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yangaphambili yeSorrento. Ezinye iimpawu, iimpawu zenkonzo kunye namagama orhwebo anokuthi avele okanye kwiiPropati ze-Sorrento ziyipropati yabanini bazo. Ukuba usebenzisa imathiriyeli okanye iimpawu zorhwebo okanye kwiiPropati zeSorrento ngayo nayiphi na indlela engavunyelwanga ngokucacileyo leli candelo, wophula isivumelwano sakho kunye nathi kwaye unokuba wophula ilungelo lokushicilela, uphawu lokuthengisa, kunye neminye imithetho. Kuloo meko, sirhoxisa ngokuzenzekelayo imvume yakho yokusebenzisa iiPropati zeNkampani. Isihloko semathiriyeli sihlala kuthi okanye kunye nababhali bezinto eziqulethwe kwiiPropati zeNkampani. Onke amalungelo anganikwanga ngokucacileyo agciniwe.
 3. Ingxelo.  Uyavuma ukuba ukuhanjiswa kwazo naziphi na izimvo, iingcebiso, amaxwebhu, kunye/okanye izindululo kwiSorrento ngengcebiso, ingxelo, iwiki, iforum okanye amaphepha afanayo ("Impendulo") kumngcipheko wakho kwaye i-Sorrento ayinazibophelelo (kubandakanywa ngaphandle kwezibophelelo zomda zobumfihlo) malunga neNgxelo enjalo. Umele kwaye unika imvume yokuba unawo onke amalungelo ayimfuneko ekungeniseni iNgxelo. Unika i-Sorrento ilungelo elihlawulwe ngokupheleleyo, elingahlawulelwayo, elingunaphakade, elingenakurhoxiswa, kwihlabathi jikelele, elingakhethwanga, kunye nelayisenisi epheleleyo kunye nelayisenisi yokusebenzisa, ukuvelisa, ukwenza, ukubonisa, ukusasaza, ukulungelelanisa, ukuguqula, ukufomatha kwakhona, ukuyila enye imisebenzi, kunye nangayiphi na indlela urhwebo okanye engeyiyo eyorhwebo ixhaphaza ngayo nayiphi na indlela, nayiphi na kunye nayo yonke iNgxelo, kunye nokufaka ilayisensi yamalungelo angasentla, ngokunxulumene nokusebenza kunye nokugcinwa kweePropati ze-Sorrento kunye/okanye ishishini lika-Sorrento.

INDLELA YOKUZIPHATHA

Njengomqathango wokusetyenziswa, uyavuma ukungasebenzisi iiPropati zeSorrento ngayo nayiphi na injongo eyalelweyo sisiVumelwano okanye ngumthetho osebenzayo. Awuyi (kwaye awusayi kuvumela naliphi na iqela lesithathu) ukuba lithathe naliphi na inyathelo okanye ngeePropati ze-Sorrento ezithi: (i) ziphule naliphi na ilungelo elilodwa lomenzi wechiza, uphawu lwentengiso, imfihlo yorhwebo, ilungelo lokushicilela, ilungelo lokupapasha okanye elinye ilungelo lakhe nawuphi na umntu okanye iziko; (ii) akukho mthethweni, ukoyikisa, ukuxhaphaza, ukuxhaphaza, ukunyelisa, ukunyelisa, ukukhohlisa, ubuqhophololo, ukuphazamisa ubumfihlo bomnye umntu, ubuqhophololo, uburheletya, uburheletya, ukukhubekisa, okanye ukuhlambela; (iii) ikhuthaza intiyo, ubuhlanga, intiyo, okanye umonakalo kuye nawuphi na umntu okanye iqela; (iv) luquka intengiso engagunyaziswanga okanye engacelwanga, inkunkuma okanye i-imeyile eninzi; (v) ibandakanya imisebenzi yorhwebo kunye/okanye intengiso ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yangaphambili kaSorrento; (vi) uzenza nawuphi na umntu okanye iziko, kubandakanywa nawuphi na umsebenzi okanye ummeli weSorrento; (vii) waphula, okanye okhuthaza nayiphi na indlela yokuziphatha eya kwaphula nawuphi na umthetho osebenzayo okanye ummiselo okanye eya kubangela ukuba kubekho ubutyala kuluntu; (viii) uphazamisana okanye uzame ukuphazamisana nokusebenza ngokufanelekileyo kweePropati zaseSorrento okanye usebenzisa iiPropati zeSorrento ngayo nayiphi na indlela engavunyelwanga ngokucacileyo sesi siVumelwano; okanye (ix) iinzame zokubandakanyeka okanye ukubandakanyeka, naziphi na izenzo ezinokuba yingozi ezijoliswe kwiPropati ye-Sorrento, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga ekophuleni okanye ekuzameni ukwaphula naziphi na iimpawu zokhuseleko zePropathi ye-Sorrento, usebenzisa isoftware yezandla okanye ezenzekelayo okanye ezinye iindlela zokufikelela. , "khuhla," "crawl" okanye "spider" nawaphi na amaphepha aqulethwe kwiSorrento Properties, ukwazisa iintsholongwane, iintshulube, okanye ikhowudi eyingozi efanayo kwiProperty zeSorrento, okanye ukuphazamisa okanye ukuzama ukuphazamisana nokusetyenziswa kwePropati zeSorrento nguye nawuphi na omnye umsebenzisi, umamkeli okanye womnatha, kubandakanywa ngendlela yokulayisha kakhulu, "ukukhukula," "ukuthunyelwa kwespam," "i-mail bombing," okanye "i-crashing" ye-Sorrento Properties.

IZIXHOBO

I-Sorrento inokuthi, kodwa ayinyanzelekanga ukuba, ukubeka iliso okanye ukuphonononga iiPropati ze-Sorrento nangaliphi na ixesha. Ukuba i-Sorrento iye yaqaphela nakuphi na ukwaphulwa okunokwenzeka nguwe kulo naliphi na ilungiselelo lesiVumelwano, i-Sorrento inelungelo lokuphanda ulwaphulo-mthetho olunjalo, kwaye i-Sorrento inokuthi, ngokubona kwayo, iphelise kwangoko ilayisenisi yakho yokusebenzisa i-Sorrento Properties, ngokupheleleyo okanye inxalenye, ngaphandle kokwazisa kwangaphambili kuwe.

IPROPATI YESITHATHU

IiPropati ze-Sorrento zinokuqulatha amakhonkco kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kunye/okanye izicelo (“IiPropati zeQela leSithathu”). Xa ucofa ikhonkco kwiPropati yomntu wesithathu, asiyi kukulumkisa ukuba uyishiyile i-Sorrento Properties kwaye uxhomekeke kwimigaqo nemiqathango (kubandakanywa nemigaqo-nkqubo yabucala) yenye iwebhusayithi okanye indawo oya kuyo. IiPropati ezinjalo zeQela leSithathu azikho phantsi kolawulo lwe-Sorrento, kwaye asinaxanduva lwazo naziphi na iiPropati zeQela leSithathu. I-Sorrento ibonelela ngezi IiPropati zeQela leSithathu kuphela njengento eluncedo kwaye ayijongi, ivume, ibeke iliso, ivume, isigunyaziso, okanye yenze naluphi na umboniso ngokubhekiselele kwiiPropati zeQela leSithathu, okanye nayiphi na imveliso okanye inkonzo enikezelweyo ngokunxulumene noko. Usebenzisa onke amakhonkco kwiiPropati zeQela leSithathu ngomngcipheko wakho. Xa ushiya indawo yethu, iMigqaliselo yokuSetyenziswa ayisayi kulawula. Ufanele uphonononge imigaqo esebenzayo kunye nemigaqo-nkqubo, kubandakanywa ubumfihlo kunye neendlela zokuqokelelwa kwedatha, yazo naziphi na iiPropati zeQela leSithathu, kwaye wenze naluphi na uphando olubona luyimfuneko okanye lufanelekile phambi kokuba uqhubeke ngayo nayiphi na intengiselwano nalo naliphi na iqela lesithathu. Ngokusebenzisa iiPropati ze-Sorrento, ukhulula ngokucacileyo i-Sorrento kulo naliphi na ityala elivela kusetyenziso lwakho lwePropati yomntu wesithathu. 

UKUQALA

Uyavuma ukuhlawula kwaye ubambe i-Sorrento, abazali bayo, ii-subsidiaries, imibutho, amagosa, abasebenzi, ii-arhente, amahlakani, ababoneleli, kunye nabanikezeli bamaphepha-mvume (nganye, "i-Sorrento Party" kwaye ngokudibeneyo, "Amaqela e-Sorrento") engenabungozi kuyo nayiphi na ilahleko, iindleko. , amatyala kunye neendleko (kubandakanywa nemali ehlawulwayo yamagqwetha) enxulumene okanye evela kuyo nayiphi na kunye nazo zonke ezi zilandelayo: (a) ukusebenzisa kwakho kunye nokufikelela kwiiPropati ze-Sorrento; (b) ukwaphula kwakho isiVumelwano; (c) ukwaphula kwakho nawaphi na amalungelo elinye iqela, kuquka nabaphi na abanye abasebenzisi; okanye (d) ukwaphula kwakho nayiphi na imithetho esebenzayo, imigaqo okanye imigaqo. I-Sorrento inelungelo, ngeendleko zayo, ukuthatha ukhuseleko olukhethekileyo kunye nolawulo lwawo nawuphi na umcimbi ngokuxhomekeke kwi-indemnification nguwe, apho uya kusebenzisana ngokupheleleyo ne-Sorrento ekuqinisekiseni naluphi na ukhuseleko olukhoyo. Eli lungiselelo alifuni ukuba uhlawule nawaphi na amaQela eSorrento ngalo naluphi na uhlobo lorhwebo olungenazingqondweni ngalolo qela okanye ngenxa yobuqhophololo, inkohliso, isithembiso sobuxoki, ukumelwa kakubi okanye ukufihla, ukucinezelwa okanye ukushiyeka kwayo nayiphi na into ngokunxulumene neeNkonzo ezibonelelwe apha ngezantsi. . Uyavuma ukuba izibonelelo kweli candelo ziya kusinda nakuphi na ukupheliswa kwesiVumelwano, kunye/okanye ukufikelela kwakho kwiiPropati zeSorrento.

INKCAZELO YEZIQINISEKISO NEMIQATHANGO

UYAQONDA NGOKUCACILEYO KWAYE UYAVUMELANA UKUBA NGENXA YEMVUME YOMTHETHO OSEBENZAYO, UKUSETYENZISWA KWAKHO KWEPROPATI ESORRENTO KUSEMNGCIPHEkweni WAKHO WEDWA, KWAYE IIPROPATI ZESORRENTO ZINIKEZELWA “NJENGOKO ZINJALO” KUNYE “NJENGOKO ZIFUMANEKAYO” KUNYE NEZISEKO ZONKE. Amaqela e-SORRENTO ACHAZA NGOKUCACILEYO ZONKE IZIQINISEKISO, UKUMELA, KUNYE NEMIQATHANGO YALO naluphi na udidi, NOBA LUCHAZIWE OKANYE LUCINGQIWEYO, KUHLANGANISA, KODWA AKUMDALWA, IZIQINISEKISO OKANYE IMIQATHANGO YOKURHWEBA, NOKUTHENGA OKUNYE, I-SORENTO PROPERTIES. Amaqela SORRENTO AWENZA WARANTY, UKUMELELWA OKANYE UMQATHANGO WOKUBA: (A) IPROPATI YE-SORENTO IYA KUHLANGABEZANA NEEMFUNO ZAKHO; (B) UKUFIKELELA KWISIZA AKUYI KUPHAZAMISEKA OKANYE UKUSETYENZISWA KWAKHO KWEPROPATI YE-SORENTO KUYA KUXESHA NGEXESHA, KUKHUSELEKILE, OKANYE AKUKHO PHOSO; (C) IIPROPATI ZE-SORENTO IYA KUCHANEKA, ITHEMBEKILE, ZIGQIBELELE, ZISEBENZA, OKANYE ZILUNGILE; (D) INDAWO IYA KUFUMANEKA NGALO NALUPHI IXESHA OKANYE INDAWO; (E) NAziphi na iziphene okanye iimposiso ziya KULUNGISWA; OKANYE (F) UKUBA INDAWO AYISIMAHLA KWI-VIRUS OKANYE AMANYE Amacandelo ENGAKAZI. AKUKHO INGCEBISO OKANYE ULWAZI, NOBA LOMLOMO OKANYE LUBHALWAYO, LUFUNYENWE KWISORRENTO OKANYE NGEPROPATI YESORRENTO LUYA KUDALA NAsiphi na isiQinisekiso ENGAKWENZIWA NGOKUCACILEYO APHA.

UKUPHATHWA KWEENKQUBO

UYAQONDA KWAYE UYAVUMA UKUBA Amaqela e-SORENTO AYI KUTHWALA NAYO NAYIPHI na ilahleko yeNgeniso, INGENISO OKANYE IINKCUKACHA, INGCACISO, NGEZENZAKALO, EZIKHETHEKILEYO, OKANYE UMONAKALO OKANYE IINDLEKO NGENXA YENKXASO, UKUSETYENZISWA KOMDA. IMPAHLA OKANYE IINKONZO EZITHATHELANA NEENKONZO, KWIIMEKO NGANYE, OKANYE OKANYE AKUKHO AMAQELA E-SORENTO ACEBISIWE NGENXA YEMIBUZO EBUHLUNGU, EVELA NGAPHANDLE OKANYE NGOQHAGAMSHELWANO NESIVUMELWANO OKANYE NALUPHI NA UNXIBELELWANO, UNXIBELELWANO, UNXIBELELWANO, UNXIBELELWANO, UNXIBELELWANO, UNXIBELELWANO, UNXIBELELWANO, UNXIBELELWANO. ITHIYORI YOMTHETHO, ISIPHUMO SOKU: (A) UKUSETYENZISWA OKANYE UKUNGABIKHO UKUSEBENZISA IIPROPATI ZESORRENTO; (B) IINDLEKO ZOKUTHENGA IIMPAHLA OKANYE IINKONZO EZIPHUMELELEYO, IINKONZO, IINKCUKACHA OKANYE IINKONZO EZITHENGILEYO OKANYE EZIFUNYENWEYO OKANYE IMIYALEZO EFUNYENWE NGONONIKEZELELO NGENXA NGE-SORENTO; (C) UKUFIKELELA OKANYE UKUGUQULWA OKANYE UKUTSHINTSHWA KWAKHO OKANYE IINKCUKACHA ZAKHO, KUHLANGANISA NALUPHI NA ULWAZI LWAKHO LONKE KUNYE/OKANYE IINKCUKACHA ZEZIMALI; (D) IINKCUKACHA OKANYE UKUZIPHATHA KWALO NALUPHI ICANDELO LESITHATHU KWIPROPATI ESORRENTO; (E) UKWENZAKALELA KOMNTU OKANYE UKONAKALA KWEPROPATI, KWALOLUPHI UHLOBO, NJANI NA, ESIPHUTHUMA SOKUBA UFIKELELO KWAKHO NOKUSETYENZISWA KWEENKONZO; (F) NAKUPHI NA UKUPHAZAMISEKA OKANYE UKUYEKISWA KOKUSA OKANYE UKUSUKA KWEENKONZO ZETHU; (G) NAziphi na ii-BUGS, II-VIRUS, AMAHASHI E-TROJAN, OKANYE EZIFANA NEZINOKUTHUTHWA OKANYE NGEENKONZO NGALO NAPHI NA IQELA LESITHATHU; (H) NAziphi na iimposiso OKANYE UKUSHIYA KWAKHONA KUSIPHI NA ISIQULATHO; KUNYE/OKANYE (I) NAWAYIPHI NA EMINYE IMIBA ENXULUMENE NEPROPATI ZESORRENTO, EKUNOKUBA ESEKELWE KWIWARARANTI, ILUNGELO LOKUKHUPHELA, I-CONTRACT, I-TORT (KUHLANGANISA UKUNGAkhathali), OKANYE NAYO NAYIPHI NA ITHIYORI YOMTHETHO. NGAPHANTSI KWAZO IMEKO INGABE Amaqela e-SORENTO AYA KUXHUMANA KUWE NGAPHEZU KWE-$100. Kwimeko apho AMANYE IMITHETHO AYIKUVUMELEKILEYO OKANYE UKUNIKEZWA KOMDA OKANYE UMONAKALO KAMANDLA OKUBONAKALISWE ngasentla, UXANDUVA LWETHU KWEZO ZOLAWULO LUYA KUNIKEZWA NGENXA YEMVUME YOMTHETHO. UYAVUMA KWAYE UYAVUMA UKUBA IMIDA YOMONAKALO EBEKWE PHEZULU YIMIBANDELA EYISISEKO YESISEKO PHAKATHI KWESORRENTO NAWE.

IXESHA NOKUPHELISA

 1. Ikota.  Imigaqo yosetyenziso iqala ngomhla wokuzamkela kwakho (njengoko kuchaziwe kwingabula-zigcawu engentla) kwaye ihlala isebenza ngokupheleleyo kwaye isebenze ngelixa usebenzisa iiPropati zeSorrento, ngaphandle kokuba ipheliswe kwangaphambili ngokungqinelana neli candelo.
 2. Ukupheliswa kweeNkonzo nguSorrento.  I-Sorrento inelungelo lokuphelisa okanye ukuvala ukufikelela komsebenzisi kwiiPropati ze-Sorrento okanye iiNkonzo nanini na, okanye ngaphandle kwesizathu, ngaphandle kwesaziso. Ngenxa yezizathu zokuba ukufikelela kwakho kunokupheliswa kubandakanya, kodwa akuphelelanga apho (a) ukuba wena okanye umbutho wakho uyasilela ukubonelela ngentlawulo ngexesha leeNkonzo, ukuba kufanelekile, (b) ukuba uthe waphule ngokwezinto zonke izibonelelo zesiVumelwano, okanye (c) ukuba i-Sorrento kufuneka yenze njalo ngokomthetho (umzekelo, apho unikezelo lweeNkonzo, okanye luba lungekho mthethweni). Uyavuma ukuba konke ukupheliswa kwesizathu kuya kwenziwa ngokubona kweSorrento kwaye iSorrento ayisayi kuba noxanduva kuwe okanye nakweliphi na iqela lesithathu ngalo naluphi na ukupheliswa kokufikelela kwakho kwiiPropati zeSorrento okanye iiNkonzo.
 3. Ukupheliswa Kweenkonzo Nguwe.  Ukuba ufuna ukuphelisa iiNkonzo ezibonelelwa yi-Sorrento, ungenza njalo ngokwazisa i-Sorrento nangaliphi na ixesha. Isaziso sakho kufuneka sithunyelwe, ngokubhaliweyo, kwidilesi ye-Sorrento ebekwe ngezantsi.
 4. Isiphumo Sokupheliswa.  Ukupheliswa kunokukhokelela ekuthintelweni kwalo naluphi na usetyenziso lwexesha elizayo lweePropati zeSorrento okanye iiNkonzo. Ekuyekisweni kwayo nayiphi na inxalenye yeeNkonzo, ilungelo lakho lokusebenzisa loo nxalenye yeeNkonzo liyakuphela ngokukhawuleza. I-Sorrento ayisayi kuba nabutyala nangakuphi na ukunqunyanyiswa okanye ukupheliswa. Zonke izibonelelo zeMiqathango yokuSetyenziswa ezimele ziphile ngokwendalo yazo, ziya kusinda ekuyekisweni kweeNkonzo, kubandakanywa ngaphandle komda, amalungiselelo obunini, izithintelo zewaranti, kunye nokunciphisa ubutyala.

ABASEBENZISI BAMAZWE

IiPropati ze-Sorrento zinokufikelelwa kumazwe ajikeleze ihlabathi kwaye zingaqulatha iimbekiselo kwiiNkonzo kunye nesiqulatho esingafumanekiyo kwilizwe lakho. Ezi mbekiselo azithethi ukuba i-Sorrento izimisele ukubhengeza ezifana Iinkonzo okanye Umxholo kwilizwe lakho. Iipropati ze-Sorrento zilawulwa kwaye zinikezelwa yi-Sorrento ukusuka kwizibonelelo zayo e-United States of America. I-Sorrento ayibonisi ukuba i-Sorrento Properties ifanelekile okanye iyafumaneka ukuze isetyenziswe kwezinye iindawo. Ngaphaya koko, iinxalenye ezithile zeNkonzo zinokuguqulelwa kwezinye iilwimi, kodwa i-Sorrento ayivezi nkcazelo okanye ziqinisekiso malunga nomxholo, ukuchaneka, okanye ukugqibelela kwezo nguqulelo. Abo bafikelela okanye basebenzise iiPropati ze-Sorrento ezivela kwamanye amazwe benza oko ngokuzithandela kwaye banoxanduva lokuthobela umthetho wendawo. 

AMALUNGISELELO JIKELELE

 1. Unxibelelwano ngombane.  Unxibelelwano phakathi kwakho ne-Sorrento lunokwenzeka ngeendlela zombane, nokuba undwendwela i-Sorrento Properties okanye uthumele i-imeyile ye-Sorrento, okanye nokuba i-Sorrento ithumela izaziso kwi-Sorrento Properties okanye inxibelelana nawe nge-imeyile. Ngeenjongo zekhontrakthi, wena (a) uyavuma ukufumana unxibelelwano oluvela eSorrento ngefomu yombane; kwaye (b) uyavuma ukuba yonke imimiselo nemiqathango, izivumelwano, izaziso, inkcazelo, kunye nolunye unxibelelwano olubonelelwa nguSorrento kuwe ngekhompyutha lwanelisa nayiphi na imfuneko yomthetho enokwanelisa olo nxibelelwano ukuba lubhaliwe.
 2. Umsebenzi.  Imigaqo yokuSetyenziswa, kunye namalungelo akho kunye nezibophelelo zakho apha ngezantsi, ayinakwabelwa, ithathelwe phantsi, inikezelwe okanye idluliselwe nguwe ngaphandle kwemvume ebhaliweyo kaSorrento, kwaye nakuphi na ukuzama ukwabelwa, ikontraka engaphantsi, unikezelo, okanye ukudluliselwa ngokuchasene noku kungasentla kuya kuba lilize. kwaye akukho.
 3. Nje kancinci.  I-Sorrento ayisayi kuba nabutyala bako nakuphi na ukulibaziseka okanye ukusilela ukwenza okubangelwa yizizathu ezingaphandle kolawulo lwayo olufanelekileyo, kubandakanywa, kodwa kungaphelelanga apho, izenzo zikaThixo, imfazwe, ubunqolobi, uqhankqalazo, i-embargos, izenzo zeziphathamandla zoluntu okanye zomkhosi, umlilo, izikhukhula, iingozi, ugwayimbo okanye ukunqongophala kwezibonelelo zothutho, amafutha, amandla, abasebenzi okanye izixhobo.
 4. Imibuzo, Izikhalazo, Amabango.  Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, izikhalazo okanye amabango ngokubhekiselele kwiPropati ye-Sorrento, nceda uqhagamshelane nathi legal@sorrentotherapeutics.com. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukulungisa izinto ezikuxhalabisayo. Ukuba uvakalelwa kukuba ukuxhalaba kwakho akuhoywanga ngokungaphelelanga, siyakumema ukuba usazise ukuze wenze uphando oluthe kratya.
 5. Ixesha loMda.  WENA NO-SORRENTO UVUMANISELA UKUBA NAPHI NA UMBANDELA WOKUPHUMELA OKANYE OKUNXULUMENE NESIVUMELWANO, IIPROPATI ZESORRENTO OKANYE UMONGO MASIQALISE NGAPHAKATHI KONYAKA OMNYE (1) EMVA KWESINYATHELO IYAPHUMELA. OKUNGENYE, UMBANGELA OLUHLOBO WOKUSEBENZA Uthintelwe NGOKUGQINAYO.
 6. UMthetho oLawulayo kunye neNdawo.  Le Miqathango yokuSetyenziswa iya kulawulwa kwaye iqondwe ngokuhambelana nemithetho yeLizwe laseCalifornia. Indawo yazo naziphi na iingxabano iya kuba yiSan Diego, eCalifornia. Amaqela ayavuma ukuyekelela kwezi zikhuselo zilandelayo kulo naliphi na inyathelo eliziswe eKhalifoniya: iforum engeyoncedo, ukungabikho kolawulo lomntu, inkqubo engonelanga, kunye nenkonzo enganelanga yenkqubo.
 7. Ukukhetha Ulwimi.  Ngumnqweno ocacileyo wamaqela ukuba iMigaqo yokuSetyenziswa kunye nawo onke amaxwebhu anxulumeneyo yenziwe ngesiNgesi, nokuba inikezelwe ngolunye ulwimi. 
 8. Qaphela.  Apho i-Sorrento ifuna ukuba unikeze idilesi ye-imeyile, unoxanduva lokubonelela nge-Sorrento ngedilesi yakho ye-imeyile yangoku. Kwimeko apho idilesi ye-imeyile yokugqibela oyinike eSorrento ayisebenzi, okanye ngenxa yaso nasiphi na isizathu ayikwazi ukuzisa kuwe naziphi na izaziso ezifunwayo/ ezivunyelwe yiMiqathango yokuSetyenziswa, ukuthunyelwa kwe-imeyile kaSorrento equlethe eso saziso. nangona kunjalo iyakwenza isaziso esisebenzayo. Unokunika isaziso kwi-Sorrento kule dilesi ilandelayo: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Eso saziso siya kuthathwa sinikwe xa sifunyenwe yi-Sorrento ngeleta eziswa ngenkonzo yonikezelo ngobusuku eyaziwayo kuzwelonke okanye iklasi yokuqala yeposi ehlawulelwa kwangaphambili kule dilesi ingasentla.
 9. Ukuyeka.  Nakuphi na ukuncama okanye ukungaphumeleli ukunyanzelisa naliphi na ilungiselelo leMimiselo yokuSebenzisa ngesihlandlo esinye akuyi kuthathwa njengolurhoxiso lwalo naliphi na elinye ilungiselelo okanye ilungiselelo elinjalo nangaliphi na elinye ithuba.
 10. Ubunzima.  Ukuba nayiphi na inxalenye yeMiqathango yokuSetyenziswa ibanjwe ingasebenzi okanye ingenakunyanzeliswa, eso sabelo siya kuthatyathwa ngendlela ebonisa, ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka, injongo yokuqala yamaqela, kunye nezahlulo eziseleyo ziya kuhlala zisebenza ngokupheleleyo kunye nesiphumo.
 11. Ulawulo lokuthumela ngaphandle.  Awunakusebenzisa, uthumela ngaphandle, ungenise, okanye ugqithisele iiPropati ze-Sorrento ngaphandle kokuba ugunyaziswe ngumthetho wase-US, imithetho yommandla ofumene kuwo iiPropati ze-Sorrento, kunye nayo nayiphi na eminye imithetho esebenzayo. Ngokukodwa, kodwa ngaphandle komda, iiPropati ze-Sorrento azinakuthunyelwa ngaphandle okanye zithunyelwe kwakhona (a) kulo naliphi na ilizwe lase-United States ebekelwe bucala, okanye (b) kuye nabani na okuluhlu lweSebe likaNondyebo lase-US lwabemi abaKhethekileyo okanye iSebe lezoRhwebo lase-US. Uluhlu lwaBantu okanye uluhlu lweZiko. Ngokusebenzisa iiPropati ze-Sorrento, umela kwaye uqinisekisa ukuba (y) awukho kwilizwe eliphantsi kothintelo lukaRhulumente wase-US, okanye elonyulwe nguRhulumente wase-US njengelizwe "elixhasa abanqolobi" kunye (z) nawe. abadweliswanga kulo naluphi na uluhlu lukaRhulumente wase-US lwamaqela athintelweyo okanye athintelweyo. Uyavuma kwaye uyavuma ukuba iimveliso, iinkonzo, okanye ubuchwephesha obunikwe yi-Sorrento buxhomekeke kwimithetho yolawulo lokuthumela ngaphandle kunye nemimiselo yase-United States. Uya kuthobela le mithetho kunye nemimiselo kwaye awuyi, ngaphandle kogunyaziso lukarhulumente wase-US, ukuthumela ngaphandle, ukuthumela ngaphandle kwakhona, okanye ukudlulisela iimveliso ze-Sorrento, iinkonzo, okanye ubuchwepheshe, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, kulo naliphi na ilizwe elichasene nemithetho nemimiselo enjalo.
 12. Izikhalazo zaBathengi.  Ngokungqinelana neCalifornia Civil Code §1789.3, ungaxela izikhalazo kwiYunithi yoNcedo lweSikhalazo yeCandelo leeNkonzo zabaThengi leKhalifoniya kwiSebe leMicimbi yabaThengi ngokuqhagamshelana nabo ngokubhaliweyo kwa-1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, okanye ngomnxeba ku (800) 952-5210.
 13. Isivumelwano sonke.  IMiqathango yokuSetyenziswa sisivumelwano sokugqibela, esipheleleyo, nesisodwa samaqela ngokuphathelene nomba sihloko apha kwaye ithatha indawo kwaye idibanisa zonke iingxoxo zangaphambili phakathi kwamaqela malunga nalo mbandela.