Lãnh đạo

Henry-Ji

Henry Ji

Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Mike-Hoàng gia

Mike hoàng gia

Giám đốc y tế
Elizabeth-Czerpak

Elizabeth Czerepak

Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc tài chính, Giám đốc kinh doanh
Mark-Brunswick

Đánh dấu R. Brunswick

Phó chủ tịch cấp cao các vấn đề pháp lý
Tiểu Tây

Xiao Xu

Chủ tịch ACEA
Shawn Sahebi

Shawn Sahebi

Phó Giám đốc Cấp cao Hoạt động Thương mại
Brian-Cooley

Brian Cooley

Phó Chủ tịch Cấp cao, Truyền thông Doanh nghiệp và Phát triển Thuốc Bạch huyết BU
Bill-Farley

Bill Farley

Phó chủ tịch phát triển kinh doanh
Alexis-Nahama

Alexis Nahama

Phó chủ tịch cấp cao Neurotherapeutics BU