Lãnh đạo

Henry-Ji

Henry Ji

Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Mike-Royal

Mike Royal

Giám đốc y tế
Mark-Brunswick

Mark R. Brunswick

Phó chủ tịch cấp cao các vấn đề pháp lý
Robert-Allen

Robert D. Allen

Phó chủ tịch cấp cao R&D
Xiao-Xi

Xiao Xu

Chủ tịch ACEA
shawn-sahebi

Shawn Sahebi

Phó Giám đốc Cấp cao Hoạt động Thương mại
không có pic

Elizabeth Czerepak

Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc tài chính, Giám đốc kinh doanh
Brian-Cooley

Brian Cooley

Phó Chủ tịch Cấp cao, Truyền thông Doanh nghiệp và Quan hệ Nhà đầu tư
Bill-Farley

Bill Farley

Phó chủ tịch phát triển kinh doanh
Alexis-Nahama

Alexis Nahama

Phó chủ tịch cấp cao Neurotherapeutics BU