Lãnh đạo

Henry-Ji

Henry Ji

Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Mike-Royal

Mike hoàng gia

Giám đốc y tế
Elizabeth-Czerpak

Elizabeth Czerepak

Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc tài chính, Giám đốc kinh doanh
Mark-Brunswick

Đánh dấu R. Brunswick

Phó chủ tịch cấp cao các vấn đề pháp lý
Robert-Allen

Robert D. Allen

Phó chủ tịch cấp cao R&D
Xiao-Xi

Xiao Xu

Chủ tịch ACEA
shawn-sahebi

Shawn Sahebi

Phó Giám đốc Cấp cao Hoạt động Thương mại
Brian-Cooley

Brian Cooley

Phó Chủ tịch Cấp cao, Truyền thông Doanh nghiệp và Phát triển Thuốc Bạch huyết BU
Bill-Farley

Bill Farley

Phó chủ tịch phát triển kinh doanh
Alexis-Nahama

Alexis Nahama

Phó chủ tịch cấp cao Neurotherapeutics BU