Thử nghiệm lâm sàng là gì?

«Quay lại Pipeline

Thử nghiệm lâm sàng là gì?

Trước khi một loại thuốc có sẵn tại hiệu thuốc, nó được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng. Các thử nghiệm lâm sàng được theo dõi cẩn thận và các nghiên cứu khoa học được ghi lại để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các loại thuốc nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp điều trị mới và tốt hơn cho bệnh nhân. Chúng được thực hiện trong một bệnh viện hoặc phòng khám, nơi các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác quan sát và đánh giá phản ứng của tình nguyện viên đối với một loại thuốc điều tra. Thuốc điều tra phải chứng minh tính an toàn và hiệu quả của chúng với FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) trước khi được phê duyệt.

Câu hỏi về Thử nghiệm lâm sàng?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com.