Kullanım Şartları

« Boru Hattı'na geri dön

KULLANIM KOŞULLARI

Yürürlük Tarihi: 14 Haziran 2021

Bu Kullanım Koşulları (“Kullanım Şartları”) arasına girilir Sorrento Therapeutics, Inc., bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz adına ve adına (“Sorrento, ""us, ""we, ”Veya“bizim”) ve siz veya bir kuruluşu veya başka bir kuruluşu temsil ediyorsanız, o kuruluş veya kuruluş (her iki durumda da, "sen”). Bu Kullanım Koşulları, işlettiğimiz ve bu Kullanım Koşullarına bağlantı veren web sitelerimize, uygulamalarımıza ve portallarımıza erişiminizi ve/veya kullanımınızı düzenler (topluca, “yer”) ve Site aracılığıyla etkinleştirilen hizmetler ve kaynaklar (her biri “Hizmet”Ve topluca,“Hizmetler”). Bu Kullanım Koşulları, klinik araştırmalarımız, hasta laboratuvar hizmetlerimiz veya COVI-STIX ürünleri gibi Sorrento tarafından sağlanan diğer siteler ve hizmetler için geçerli değildir.

LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. SİTEYE GÖZ ATARAK VEYA ERİŞEREK VE/VEYA HİZMETLERİ KULLANARAK, (1) KULLANIM ŞARTLARINI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE KULLANIM KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ, (2) BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN YASAL YASAL YAŞ OLDUĞUNU BEYAN ETMEKTESİNİZ. SORRENTO VE (3) KULLANIM KOŞULLARINI KİŞİSEL OLARAK VEYA KULLANICI ADINI VERDİĞİN ŞİRKET ADINA KABUL ETME VE O ŞİRKETİ KULLANIM KOŞULLARINA BAĞLAMA YETKİSİNE SAHİP SENİZ. DÖNEM "SEN" GEÇERLİ OLARAK KİŞİ VEYA Tüzel Kişiye İFADE EDER.  KULLANIM ŞARTLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYE VEYA HİZMETLERE ERİŞEMEZ VEYA KULLANAMAZSINIZ.

BU KULLANIM KOŞULLARININ HERHANGİ BİR ZAMAN SORRENTO TARAFINDAN TAMAMEN KENDİ takdirine bağlı olarak DEĞİŞTİRİLEBİLİR OLDUĞUNU LÜTFEN UNUTMAYINIZ. Sorrento, bu değişiklikleri Sitede yayınlayarak, Kullanım Koşullarının üst kısmındaki tarihi değiştirerek ve/veya Site veya diğer yollarla size bildirimde bulunarak, bu Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliğin varlığından sizi haberdar edecektir. (Sorrento'ya sağlanan herhangi bir e-posta adresine bildirim göndermek dahil). Aksi belirtilmedikçe, herhangi bir değişiklik Site'de yayınlandıktan veya bu tür bir bildirimin tesliminden hemen sonra yürürlüğe girecektir. Bu tür değişikliklere itiraz ederseniz, Kullanım Koşullarını aşağıda belirtilen şekilde feshedebilirsiniz. Ancak, söz konusu bildirim süresinden sonra Siteyi veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz yoluyla tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. LÜTFEN GÜNCEL ŞARTLARI GÖRMEK İÇİN SİTEYİ DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİNİZ.

Belirli Hizmetleri kullanımınız ve katılımınız, Sorrento ile işvereniniz veya kuruluşunuz arasındaki geçerli tüm koşullar ve ek bir Hizmeti kullandığınızda kabul etmeniz için size sunulan tüm koşullar dahil olmak üzere ek koşullara tabi olabilir (“Ek Koşullar”). Kullanım Koşullarının Ek Koşullar ile tutarsız olması durumunda, bu Hizmetle ilgili olarak Ek Koşullar geçerli olacaktır. Kullanım Koşulları ve geçerli tüm Ek Koşullar, burada "" olarak anılacaktır.Bireysel Üyelik Sözleşmesi".

SORRENTO ÖZELLİKLERİNE ERİŞİM VE KULLANIM

 1. İzin Kullanımı. Site, Hizmetler ve bilgiler, veriler, resimler, metinler, dosyalar, yazılımlar, komut dosyaları, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, görsel-işitsel kombinasyonlar, etkileşimli özellikler ve diğer materyaller (topluca "içerik”) Site ve Hizmetler (söz konusu İçerik, Site ve Hizmetler ile birlikte, her biri “Sorrento Emlak” ve toplu olarak, “Sorrento Özellikleri”) dünya çapında telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Sözleşmeye tabi olarak, Sorrento size Sorrento Varlıklarına yalnızca kişisel veya şirket içi ticari amaçlarınız için erişmeniz ve bunları kullanmanız için sınırlı bir lisans verir. Sorrento tarafından ayrı bir lisansta aksi belirtilmedikçe, tüm Sorrento Mülklerini kullanma hakkınız Sözleşmeye tabidir. 
 2. Uygunluk. Bağlayıcı bir sözleşme yapmak için yasal yaşta olduğunuzu ve Amerika Birleşik Devletleri yasaları, ikamet yeriniz veya diğer geçerli herhangi bir yargı yetkisi uyarınca Sorrento Mülklerini kullanmaktan men edilmiş bir kişi olmadığınızı beyan edersiniz. 18 yaşından büyük veya serbest bırakılmış bir reşit olmadığınızı veya yasal ebeveyn veya vasi onayına sahip olduğunuzu ve belirtilen şartlar, koşullar, yükümlülükler, beyanlar, beyanlar ve garantileri yerine getirme konusunda tam yetkin ve yetkin olduğunuzu onaylarsınız. bu Kullanım Koşullarında ve varsa Sözleşmede ve Sözleşmeye uymak ve Sözleşmeye uymak. Sorrento Mülkleri 16 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmadığından, her durumda on altı (16) yaşından büyük olduğunuzu onaylarsınız. 16 yaşından küçükseniz, lütfen Sorrento Mülklerine erişmeyin veya bunları kullanmayın.
 3. Belirli Kısıtlamalar.  Kullanım Koşullarında size verilen haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Sorrento Mülklerini veya herhangi bir bölümünü lisanslayamaz, satamaz, kiralayamaz, kiralayamaz, devredemez, devredemez, çoğaltamaz, dağıtamaz, barındıramaz veya başka bir şekilde ticari olarak istismar edemezsiniz. Site dahil olmak üzere Sorrento Mülkleri, (b) Sorrento'nun herhangi bir ticari markasını, logosunu veya diğer Sorrento Mülklerini (resimler, metin, sayfa düzeni veya formu dahil) içine alacak şekilde çerçevelemeyecek veya çerçeveleme tekniklerini kullanmayacaksınız; (c) Sorrento'nun adını veya ticari markalarını kullanarak herhangi bir meta etiket veya diğer “gizli metin” kullanmayacaksınız; (d) yukarıda belirtilen kısıtlamaların yürürlükteki yasalarca açıkça yasaklandığı durumlar dışında, Sorrento Mülklerinin hiçbir bölümünü değiştirmeyecek, çevirmeyecek, uyarlamayacak, birleştirmeyecek, türev çalışmalarını yapmayacak, parçalarına ayırmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek, tersine derlemeyecek veya tersine mühendislik yapamayacaksınız; (e) herhangi bir web'den veri "kazımak" veya indirmek için (örümcekler, robotlar, kazıyıcılar, tarayıcılar, avatarlar, veri madenciliği araçları veya benzerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir manuel veya otomatik yazılım, cihaz veya diğer işlemleri kullanmayacaksınız. Sitede yer alan sayfalar (kamuya açık arama motorlarının operatörlerine, yalnızca malzemelerin kamuya açık aranabilir dizinlerini oluşturmak amacıyla ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde, Siteden materyal kopyalamak için örümcekleri kullanmalarına geri alınabilir izin vermemiz dışında, ancak bu tür materyallerin önbellekleri veya arşivleri); (f) benzer veya rekabetçi bir web sitesi, uygulama veya hizmet oluşturmak için Sorrento Mülklerine erişmeyeceksiniz; (g) burada açıkça belirtilmediği sürece, Sorrento Mülklerinin hiçbir bölümü herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, gönderilemez veya iletilemez; (h) Sorrento Mülkleri üzerinde veya içinde bulunan hiçbir telif hakkı bildirimini veya diğer mülkiyet işaretlerini kaldırmayacak veya imha etmeyeceksiniz; (i) herhangi bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi taklit etmeyecek veya yanlış tanıtmayacaksınız. Sorrento Mülklerine yönelik gelecekteki herhangi bir sürüm, güncelleme veya başka ekleme, Kullanım Koşullarına tabi olacaktır. Sorrento, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları, Kullanım Koşullarında verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Herhangi bir Sorrento Mülkünün yetkisiz kullanımı, Kullanım Koşulları uyarınca Sorrento tarafından verilen lisansları fesheder.
 4. Sorrento Müşterileri tarafından kullanın.  Müşteri portalımız da dahil olmak üzere Siteye veya Hizmetlere erişen veya bunları kullanan bir Sorrento müşterisiyseniz, (a) Sorrento Mülklerini kullanırken, geçerli olduğu durumlarda Sağlık Sigortası da dahil olmak üzere tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uyacağını beyan ve garanti edersiniz. Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası ve uygulama yönetmelikleri ile diğer gizlilik ve veri koruma yasaları ve (b) kişisel veriler ve korunan sağlık bilgileri dahil olmak üzere, gerekli izinlere veya izinlere sahip olmadığınız hiçbir bilgiyi bize sağlamayacaksınız. Ayrıca, yürürlükteki gizlilik ve veri koruma yasalarının gerektirdiği şekilde hastalara gerekli tüm açıklamaların yapılmasını ve hastalardan gerekli tüm izinlerin ve/veya izinlerin alınmasını sağlamaktan Sorrento'nun değil sizin sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz ve yetki alanınızdaki düzenlemeler. Sorrento'nun gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikası.
 5. Gerekli Ekipman ve Yazılım.  Hizmetlerin bir mobil bileşen sunduğu durumlarda, Sorrento Properties'e bağlanmak ve bunları kullanmak için uygun bir mobil cihaz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Sorrento Properties'e bağlanmak için gerekli tüm ekipman ve yazılımı sağlamalısınız. Sorrento Mülklerine erişirken maruz kaldığınız İnternet bağlantısı veya mobil ücretler de dahil olmak üzere tüm ücretlerden yalnızca siz sorumlusunuz.

MÜLKİYET

 1. Sorrento Özellikleri.  Sorrento ve tedarikçilerinin Sorrento Mülkleri üzerindeki tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Sorrento Mülklerine dahil edilen veya bunlara eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizleyemezsiniz. Sorrento Mülkleri üzerinde veya içinde görünen herhangi bir İçerik üzerinde hiçbir hakkınız, unvanınız veya menfaatiniz olmadığını kabul etmektesiniz.
 2. Ticari markalar.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, Sorrento logosu, tüm bağlı kuruluş adları ve logoları ve herhangi bir Sorrento Mülkü üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanılan tüm ilgili grafikler, logolar, hizmet markaları, simgeler, ticari takdim şekli ve ticari adlar, Sorrento veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve Sorrento'nun önceden açık yazılı izni olmadan kullanılamaz. Sorrento Mülkleri üzerinde veya içinde görünebilecek diğer ticari markalar, hizmet markaları ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Sorrento Mülkleri üzerindeki veya içindeki malzemeleri veya ticari markaları bu bölümde açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanırsanız, bizimle olan sözleşmenizi ve telif hakkı, ticari marka ve diğer yasaları ihlal ediyor olabilirsiniz. Bu durumda, Şirket Mülklerini kullanma izninizi otomatik olarak iptal ederiz. Materyallerin mülkiyeti bizde veya Şirket Mülklerinde yer alan materyallerin yazarlarında kalır. Açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.
 3. Geri bildirim.  Sorrento'ya öneri, geri bildirim, wiki, forum veya benzeri sayfalar aracılığıyla herhangi bir fikir, öneri, belge ve/veya teklif sunmayı kabul etmektesiniz ("Geri bildirim") riski size aittir ve Sorrento'nun bu Geri Bildirim ile ilgili olarak (gizlilik yükümlülükleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir yükümlülüğü yoktur. Geri Bildirimi göndermek için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. İşbu belgeyle Sorrento'ya tamamen ödenmiş, telif ücretsiz, sürekli, geri alınamaz, dünya çapında, münhasır olmayan ve tamamen alt lisanslanabilir kullanım, çoğaltma, gerçekleştirme, görüntüleme, dağıtma, uyarlama, değiştirme, yeniden biçimlendirme, türev oluşturma hakkı ve lisansı veriyorsunuz. Sorrento Varlıklarının ve/veya Sorrento'nun işinin işletilmesi ve bakımı ile bağlantılı olarak, her türlü Geri Bildirimin çalışmalarını ve herhangi bir şekilde ticari veya ticari olmayan bir şekilde istismar etmek ve yukarıda belirtilen hakları alt lisanslamak.

KULLANICI DAVRANIŞI

Kullanım koşulu olarak, Sorrento Mülklerini Sözleşme veya yürürlükteki yasalar tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul etmektesiniz. Sorrento Mülkleri üzerinde veya bunlar aracılığıyla: (i) herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, tanıtım hakkı veya herhangi bir kişi veya kuruluşun diğer haklarını ihlal eden; (ii) yasa dışı, tehdit edici, taciz edici, taciz edici, karalayıcı, iftira niteliğinde, aldatıcı, hileli, bir başkasının mahremiyetini ihlal eden, haksız, müstehcen, pornografik, saldırgan veya saygısız; (iii) herhangi bir bireye veya gruba karşı bağnazlığı, ırkçılığı, nefreti veya zararı teşvik eden; (iv) yetkisiz veya istenmeyen reklam, önemsiz veya toplu e-posta oluşturan; (v) Sorrento'nun önceden yazılı izni olmaksızın ticari faaliyetler ve/veya satışlar içermesi; (vi) Sorrento'nun herhangi bir çalışanı veya temsilcisi de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek; (vii) herhangi bir geçerli yasa veya yönetmeliği ihlal edecek veya hukuki sorumluluğa yol açabilecek herhangi bir davranışı ihlal eden veya teşvik eden; (viii) Sorrento Mülklerinin düzgün işleyişine müdahale ederse veya müdahale etmeye teşebbüs ederse veya Sorrento Mülklerini Sözleşmede açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanır; veya (ix) manuel veya otomatik yazılım veya erişim için başka yollar kullanarak, Sorrento Mülklerinin güvenlik özelliklerini ihlal etmek veya ihlal etmeye teşebbüs etmek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Sorrento Mülklerine yönelik potansiyel olarak zararlı herhangi bir eylemde bulunmaya veya bu tür eylemlerde bulunmaya teşebbüs etme Sorrento Mülklerinde bulunan herhangi bir sayfayı “kazımak”, “taramak” veya “örümcek” yapmak, Sorrento Mülklerine virüs, solucan veya benzeri zararlı kodlar sokmak veya Sorrento Mülklerinin başka herhangi bir kullanıcı, ev sahibi veya aşırı yükleme, "sel", "istenmeyen posta gönderme", "posta bombalama" veya Sorrento Mülklerini "çökme" dahil olmak üzere ağ.

ARAŞTIRMALAR

Sorrento, herhangi bir zamanda Sorrento Mülklerini izleyebilir veya gözden geçirebilir, ancak zorunlu değildir. Sorrento, Sözleşmenin herhangi bir hükmünün sizin tarafınızdan olası ihlallerden haberdar olursa, Sorrento bu tür ihlalleri araştırma hakkını saklı tutar ve Sorrento, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sorrento Mülklerini tamamen veya kısmen kullanma lisansınızı derhal feshedebilir, size önceden haber vermeden.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖZELLİKLERİ

Sorrento Mülkleri, üçüncü taraf web sitelerine ve/veya uygulamalara (“Üçüncü Taraf Mülkleri”). Bir Üçüncü Şahıs Mülküne bir bağlantıya tıkladığınızda, Sorrento Mülklerinden ayrıldığınız ve başka bir web sitesinin veya varış yerinin hüküm ve koşullarına (gizlilik politikaları dahil) tabi olduğunuz konusunda sizi uyarmayacağız. Bu tür Üçüncü Şahıs Mülkleri Sorrento'nun kontrolü altında değildir ve herhangi bir Üçüncü Şahıs Mülkünden sorumlu değiliz. Sorrento, bu Üçüncü Kişi Mülklerini yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sağlar ve Üçüncü Kişi Mülkleri veya bunlarla bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili olarak incelemez, onaylamaz, izlemez, tasdik etmez, garanti etmez veya herhangi bir beyanda bulunmaz. Üçüncü Şahıs Mülklerindeki tüm bağlantıları, riski size ait olmak üzere kullanırsınız. Sitemizden ayrıldığınızda, Kullanım Koşulları artık geçerli değildir. Herhangi bir Üçüncü Şahıs Mülkünün gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere geçerli hüküm ve politikalarını gözden geçirmeli ve herhangi bir üçüncü şahısla herhangi bir işleme devam etmeden önce gerekli veya uygun olduğunu düşündüğünüz her türlü araştırmayı yapmalısınız. Sorrento Mülklerini kullanarak, Sorrento'yu herhangi bir Üçüncü Şahıs Mülkünü kullanmanızdan doğan her türlü sorumluluktan açıkça muaf tutarsınız. 

TAZMİNAT

Sorrento'yu, ana şirketlerini, yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, memurlarını, çalışanlarını, acentelerini, ortaklarını, tedarikçilerini ve lisans verenlerini (her biri bir "Sorrento Tarafı" ve topluca "Sorrento Tarafları") herhangi bir kayıp, maliyetten tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul ediyorsunuz. , aşağıdakilerin herhangi biri veya tamamıyla ilgili veya bunlardan kaynaklanan yükümlülükler ve masraflar (makul avukatlık ücretleri dahil): (a) Sorrento Mülklerini kullanmanız ve bunlara erişiminiz; (b) Sözleşmeyi ihlal etmeniz; (c) diğer kullanıcılar da dahil olmak üzere başka bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya (d) geçerli yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmeniz. Sorrento, masrafları kendisine ait olmak üzere, aksi takdirde sizin tarafınızdan tazmin edilecek herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar; bu durumda, mevcut savunmaları ileri sürmek için Sorrento ile tam olarak işbirliği yapacaksınız. Bu hüküm, herhangi bir Sorrento Tarafını, söz konusu tarafça herhangi bir makul olmayan ticari uygulama veya söz konusu tarafın dolandırıcılık, aldatma, yanlış vaat, yanlış beyan veya gizleme, gizleme veya burada sağlanan Hizmetlerle bağlantılı herhangi bir önemli gerçeğin ihmali nedeniyle tazmin etmenizi gerektirmez. . Bu bölümdeki hükümlerin, Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi ve/veya Sorrento Mülklerine erişiminizin geçerliliğini sürdüreceğini kabul etmektesiniz.

GARANTİLERİN VE KOŞULLARIN REDDİ

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SORRENTO GAYRİMENKULLERİNİ KULLANMANIZIN RİSKİ YALNIZCA SİZE AİT OLDUĞUNU VE SORRENTO GAYRİMENKULLERİNİN TÜM HATALARIYLA "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" SUNULDUĞUNU AÇIKÇA ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ. SORRENTO TARAFLARI, ZIMNİ GARANTİLER VEYA SATILABİLİRLİK VE TİCARİ MALZEMELERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ TÜR GARANTİLERİ, BEYANLARI VE KOŞULLARI AÇIKÇA REDDEDER. SORRENTO ÖZELLİKLERİ. SORRENTO TARAFLARI, (A) SORRENTO ÖZELLİKLERİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI; (B) SİTEYE ERİŞİM KESİNTİSİZ OLACAK VEYA SORRENTO ÖZELLİKLERİNİ KULLANIMINIZ ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAKTIR; (C) SORRENTO ÖZELLİKLERİ DOĞRU, GÜVENİLİR, TAM, YARARLI VEYA DOĞRU OLACAKTIR; (D) SİTE HERHANGİ BİR ZAMAN VEYA YERDE UYGUN OLACAKTIR; (E) HERHANGİ BİR KUSUR VEYA HATA DÜZELTİLECEKTİR; VEYA (F) SİTENİN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNİ. SORRENTO'DAN VEYA SORRENTO ÖZELLİKLERİ ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, BURADA AÇIKÇA VERİLMEYEN HİÇBİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.

SINIRLI SORUMLULUK

SORRENTO TARAFLARININ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR KAR, GELİR VEYA VERİ KAYBINDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL YA DA DOLAYLI HASARLARDAN YA DA KULLANIM KAYBI, ÜRÜN KAYBI, KAYIP VEYA MALİYETLERDEN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ. İKAME MAL VE HİZMETLERİN İKAME EDİLMESİ, HER DURUMDA SORRENTO TARAFLARINA, SÖZLEŞMEDEN VEYA HERHANGİ BİR İLETİŞİM VEYA ETKİLEŞİMLERDEN KAYNAKLANAN VEYA BAĞLANTILI OLARAK BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN OLSUN, SORUMLULUK TEORİSİ: (A) SORRENTO ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI; (B) SORRENTO GAYRİMENKULLER ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER İÇİN SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MAL, VERİ, BİLGİ VEYA HİZMET VEYA MESAJLARDAN KAYNAKLANAN İKAME MAL VEYA HİZMET SATIN ALMA MALİYETİ; (C) İLETİMLERİNİZE VEYA VERİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA TÜM KİŞİSEL BİLGİLER VE/VEYA BURADA DEPOLANAN FİNANSAL BİLGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE DEĞİŞİKLİKLER; (D) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN SORRENTO MÜLKİYETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI VEYA DAVRANIŞLARI; (E) HİZMETLERE ERİŞİMİNİZDEN VE HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR TÜRDE KİŞİSEL YARALANMA VEYA MÜLKİYET HASARI; (F) HİZMETLERİMİZDEN VEYA HİZMETLERİMİZDEN İLETİMİN KESİNTİ VEYA DURDURULMASI; (G) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN HİZMETLERE VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA AKTARILACAK HATALAR, VİRÜSLER, TROJAN ATLARI VEYA GİBİ; (H) HERHANGİ BİR İÇERİKTE HATA VEYA EKSİKLİK; VE/VEYA (I) GARANTİ, TELİF HAKKI, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL OLMAK ÜZERE) VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR HUKUKİ TEORİYE DAYALI OLSUN, SORRENTO MÜLKİYETLERİYLE İLGİLİ DİĞER HERHANGİ BİR KONU. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, SORRENTO TARAFLARI SİZE KARŞI 100$'DAN FAZLA SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI YARGI ALANLARININ, ZARARLARIN YUKARIDA BELİRTİLEN ÖLÇÜDE HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİ TAKDİRDE, BU TÜR YARGI ALANLARINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SINIRLI OLACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN ZARARLARIN SINIRLAMALARININ, SORRENTO İLE SİZ ARASINDAKİ PAZARLIK TEMELİNİN TEMEL UNSURLARI OLDUĞUNU KABUL EDİYORSUNUZ.

DÖNEM VE FESİH

 1. Süre.  Kullanım Koşulları, (yukarıdaki önsözde açıklandığı gibi) onları kabul ettiğiniz tarihte başlar ve bu bölüm uyarınca daha önce feshedilmedikçe, Sorrento Mülklerini kullandığınız süre boyunca tam olarak yürürlükte kalır.
 2. Hizmetlerin Sorrento Tarafından Sonlandırılması.  Sorrento, herhangi bir kullanıcının Sorrento Mülklerine veya Hizmetlere erişimini herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin veya bildirimde bulunmaksızın sonlandırma veya engelleme hakkını saklı tutar. Erişiminizin sona erdirilmesine neden olabilecek sebepler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, (a) sizin veya kuruluşunuzun Hizmetler için zamanında ödeme yapmaması, (b) Sözleşmenin herhangi bir hükmünü esaslı olarak ihlal etmeniz, veya (c) Sorrento'nun kanunen bunu yapması gerekiyorsa (örneğin, Hizmetlerin sağlanmasının yasa dışı olduğu veya yasa dışı hale geldiği durumlarda). Nedene dayalı tüm fesihlerin tamamen Sorrento'nun takdirine bağlı olarak gerçekleştirileceğini ve Sorrento'nun Mülklerine veya Hizmetlerine erişiminizin herhangi bir şekilde sona ermesinden dolayı Sorrento'nun size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.
 3. Hizmetlerin Sizin Tarafınızdan Sonlandırılması.  Sorrento tarafından sağlanan Hizmetleri sonlandırmak isterseniz, bunu istediğiniz zaman Sorrento'ya bildirerek yapabilirsiniz. Bildiriminiz yazılı olarak Sorrento'nun aşağıda belirtilen adresine gönderilmelidir.
 4. Sonlandırma Etkisi.  Fesih, Sorrento Mülklerinin veya Hizmetlerinin gelecekte herhangi bir şekilde kullanılmasının engellenmesiyle sonuçlanabilir. Hizmetlerin herhangi bir bölümünün sona ermesi üzerine, Hizmetlerin bu bölümünü kullanma hakkınız otomatik olarak derhal sona erecektir. Sorrento, herhangi bir askıya alma veya fesih için size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Kullanım Koşullarının doğası gereği devam etmesi gereken tüm hükümleri, mülkiyet hükümleri, garanti feragatnameleri ve sorumluluk sınırlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerin feshedilmesinden sonra da geçerli olacaktır.

ULUSLARARASI KULLANICILAR

Sorrento Mülklerine dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden erişilebilir ve ülkenizde mevcut olmayan Hizmetlere ve İçeriğe referanslar içerebilir. Bu referanslar, Sorrento'nun böyle Ülkenizdeki Hizmetler veya İçerik. Sorrento Mülkleri, Sorrento tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesislerinden kontrol edilir ve sunulur. Sorrento, Sorrento Mülklerinin başka yerlerde kullanıma uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz. Ayrıca, Hizmetin belirli bölümleri başka dillere çevrilebilir, ancak Sorrento bu çevirilerin içeriği, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Diğer ülkelerden Sorrento Mülklerine erişenler veya bunları kullananlar bunu kendi iradeleriyle yaparlar ve yerel yasalara uymaktan sorumludurlar. 

GENEL HÜKÜMLER

 1. Elektronik İletişim.  Siz ve Sorrento arasındaki iletişim, Sorrento Mülklerini ziyaret edip etmeseniz veya Sorrento e-postaları gönderseniz de, Sorrento'nun Sorrento Mülkleri üzerinde bildirimler yayınlamasına veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurmasına bakılmaksızın elektronik yollarla gerçekleştirilebilir. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Sorrento'dan elektronik biçimde iletişim almayı kabul ediyorsunuz; ve (b) Sorrento'nun size sağladığı tüm hüküm ve koşulların, sözleşmelerin, bildirimlerin, ifşaatların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin yazılı olması durumunda karşılayacağı yasal gereklilikleri elektronik olarak karşıladığını kabul edersiniz.
 2. Görev.  Kullanım Koşulları ve bu Sözleşme kapsamındaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Sorrento'nun önceden yazılı izni olmaksızın sizin tarafınızdan devredilemez, taşerona verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, yetki devri veya devir girişimi geçersiz olacaktır. ve geçersiz.
 3. Mücbir Sebep.  Sorrento, doğal afetler, savaş, terörizm, ayaklanmalar, ambargolar, sivil veya askeri yetkililerin eylemleri, yangın, sel, kazalar, grevler veya ulaşım tesisleri, yakıt, enerji, işçilik veya malzeme kıtlığı.
 4. Sorular, Şikayetler, İddialar.  Sorrento Mülkleri ile ilgili herhangi bir sorunuz, şikayetiniz veya iddianız varsa, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin: legal@sorrentoterapötiks.com. Endişelerinizi gidermek için elimizden geleni yapacağız. Endişelerinizin eksik bir şekilde ele alındığını düşünüyorsanız, daha fazla araştırma için sizi bize bildirmeye davet ediyoruz.
 5. Sınırlama Süresi.  SİZ VE SORRENTO, SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA SORRENTO ÖZELLİKLERİ VEYA İÇERİKLE İLGİLİ HERHANGİ BİR DAVA NEDENİNİN EYLEM NEDENİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEN SONRA BİR (1) YIL İÇİNDE BAŞLAMASI GEREKTİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. AYRICA, BU TÜR EYLEM NEDENİ KALICI OLARAK ENGELLENİR.
 6. Geçerli Kanun ve Yer.  Bu Kullanım Koşulları, Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Herhangi bir anlaşmazlığın yeri San Diego, California olacaktır. Taraflar, Kaliforniya'da açılan herhangi bir davaya ilişkin aşağıdaki savunmalardan feragat etmeyi kabul ederler: uygun olmayan forum, kişisel yargı yetkisi eksikliği, yetersiz süreç ve yetersiz süreç bildirimi.
 7. Dil Seçimi.  Kullanım Koşulları ve ilgili tüm belgelerin alternatif bir dilde sağlanmış olsa dahi İngilizce olarak düzenlenmesi tarafların açık arzusudur. 
 8. Bildirim.  Sorrento'nun bir e-posta adresi vermenizi gerektirdiği durumlarda, Sorrento'ya en güncel e-posta adresinizi sağlamaktan siz sorumlusunuz. Sorrento'ya verdiğiniz son e-posta adresinin geçerli olmaması veya herhangi bir nedenle Kullanım Koşulları tarafından gerekli/izin verilen herhangi bir bildirimi size iletemeyecek durumda olması durumunda, Sorrento'nun bu bildirimi içeren e-postayı göndermesi yine de etkili bildirim teşkil edecektir. Sorrento'ya aşağıdaki adresten bildirimde bulunabilirsiniz: Sorrento Therapeutics, Inc., Dikkat: Legal, 4955 Director Place, San Diego, CA 92121. Bu tür bir bildirim, Sorrento tarafından ulusal olarak tanınan bir gecelik teslimat hizmeti veya birinci sınıf posta ücreti önceden ödenmiş posta yoluyla yukarıdaki adrese teslim edildiğinde yapılmış sayılacaktır.
 9. Feragat.  Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün bir vesileyle herhangi bir feragat edilmesi veya uygulanmaması, başka herhangi bir hükümden veya başka bir durumda bu hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.
 10. Bölünebilirlik.  Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmı geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, o kısım, tarafların asıl niyetini mümkün olduğunca yansıtacak şekilde yorumlanacak ve geri kalan kısımlar tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.
 11. İhracat kontrolü.  ABD yasaları, Sorrento Mülklerini edindiğiniz yargı bölgesinin yasaları ve diğer geçerli yasalar tarafından yetkilendirilmedikçe, Sorrento Mülklerini kullanamaz, ihraç edemez, içe aktaramaz veya aktaramazsınız. Sorrento Mülkleri özellikle, ancak bununla sınırlı olmaksızın, (a) Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo uyguladığı ülkelere veya (b) ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesindeki veya ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilenler listesindeki herhangi birine ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Kişi Listesi veya Varlık Listesi. Sorrento Mülklerini kullanarak, (y) ABD Hükümeti ambargosuna tabi olan veya ABD Hükümeti tarafından “teröristleri destekleyen” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (z) sizi ABD Hükümeti'nin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almamaktadır. Sorrento tarafından sağlanan ürün, hizmet veya teknolojinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracat kontrol yasalarına ve düzenlemelerine tabi olduğunu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu yasalara ve düzenlemelere uyacaksınız ve önceden ABD hükümetinin izni olmadan Sorrento ürünlerini, hizmetlerini veya teknolojisini bu tür yasa ve yönetmelikleri ihlal eden herhangi bir ülkeye doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmeyecek, ihraç etmeyecek, yeniden ihraç etmeyecek veya transfer etmeyeceksiniz.
 12. Müşteri şikayetleri.  California Medeni Kanunu §1789.3 uyarınca, şikayetlerinizi California Tüketici İşleri Bakanlığı Tüketici Hizmetleri Bölümü Şikayet Yardım Birimi ile yazılı olarak 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento adresinden iletişime geçerek bildirebilirsiniz. , CA 95834-1924 veya telefonla (800) 952-5210.
 13. Bütün Anlaşma.  Kullanım Koşulları, işbu belgenin konusuyla ilgili olarak tarafların nihai, eksiksiz ve münhasır anlaşmasıdır ve bu konuyla ilgili olarak taraflar arasında önceden yapılmış tüm tartışmaların yerine geçer ve bunları birleştirir.