Padaanin sa tubo

Ang R&D ng Sorrento ay nakatuon sa paghimok ng inobasyon sa COVID-19, paggamot sa kanser, ganap na pagkontrol sa pananakit at mga sakit sa autoimmune

Mga Pangunahing Programa Indikasyon Preclinical Phase I Phase II Phase III/Pivotal Pag-apruba ng FDA
Mga Programa sa COVID-19  

COVISTIX™ (diagnostic) Rapid Antigen Test

*

Emergency Use Authorization (EUA) sa Mexico (COFEPRIS), Brazil (ANVISA), at CE na Minarkahan sa Europe

COVIMARK™ (diagnostic) Rapid Antigen Test

*

Naisumite ang aplikasyon sa US at Canada para sa Emergency Use Authorization (EUA)

VIREX (diagnostic) Sa Home Diagnostic

60.2%*

EUA Enabling Studies in Q3 2022

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS dahil sa COVID-19 sa ICU Patients

82%*

Pivotal Trial sa Brazil

                         
OVYDSO (Olgotrelvir)Anti-viral (Oral Pill)

40%*

Bakuna sa Omicron mRNA Bakuna

20%*

Mga Pangunahing Programa Indikasyon Preclinical Phase I Phase II Phase III/Pivotal Pag-apruba ng FDA
immunotherapy  

FUJOVEE™ (Abivertinib) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) B Cell Lymphoma

60.2%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Prosteyt

20%*

PD-L1 (Socazolimab)* SCLC

82%*

*Sa Pakikipagtulungan sa Lee's Pharm sa China

PD-L1 (STI-3031)** Cervical Cancer

82%*

**Sa US at sa pakikipagtulungan sa ImmuneOncia sa Korea

CD47 Solid na mga tumor

40%*

CD38 DAR-T Maramihang Myeloma

40%*

CD38 ADC Amyloidosis, Multiple Myeloma, T-ALL, at esophageal

40%*

TROP2 ADC* Solid na mga tumor

40%*

Seprehvec™ oncolytic virus Solid na mga tumor; Mga tumor sa CNS

40%*

BCMA ADC Mga Liquid na Tumor

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ Endometrial cancer

40%*

Sa pakikipagtulungan sa Mayo Clinic

Bevacizumab-ADNAB™ Ovarian Cancer

40%*

Sa pakikipagtulungan sa Mayo Clinic

Rituximab-ADNAB™ B-cell Lymphoma

40%*

Sa pakikipagtulungan sa Mayo Clinic

Sofusa® anti-PD-1 Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL), Melanoma

40%*

Mga Pangunahing Programa Indikasyon Preclinical Phase I Phase II Phase III/Pivotal Pag-apruba ng FDA
Sakit  

ZTlido® 1.8%
Postherpetic Neuralgia - PHN

99.8%*

Gloperba®
Paggamot ng Gout (Oral)

99.8%*

SEMDEXA (SP-102) Pananakit ng Lumbar Radicular/Sciatica

82%*

SP-103 (Lidocaine Topical System 5.4%) Talamak na Pananakit ng Likod

60.2%*

SP-104 (Naantalang Burst Low Dose Naltrexone) Fibromyalgia

20%*

RTX (resiniferatoxin)
Epidural injection
Masakit na Sakit sa Advanced na Kanser

60.3%*

Orphan designation

RTX (resiniferatoxin)
Intra-articular na ruta
Katamtaman hanggang Matinding OA Sakit

60.2%*

Mga Pangunahing Programa Indikasyon Preclinical Phase I Phase II Phase III/Pivotal Pag-apruba ng FDA
Paghahatid ng Lymphatic na Gamot  

Sofusa® kontra-TNF Autoimmune (RA)

40%*

Sofusa® anti-PD-1 Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL), Melanoma

40%*

Sofusa® anti-CTLA-4 Melanoma

40%*

Sa pakikipagtulungan sa Mayo Clinic
Mga Programa sa COVID-19
Mga Pangunahing Programa (Indikasyon) Bahagi
COVISTIX™ (diagnostic) FDA EU
COVIMARK™ (diagnostic) FDA EU
VIREX (diagnostic) PH III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
OVYDSO (Olgotrelvir) Ph II
Bakuna sa Omicron mRNA Preclinical
immunotherapy
Mga Pangunahing Programa (Indikasyon) Bahagi
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph II
FUJOVEE™ (Abivertinib) Preclinical
PD-L1 (Socazolimab)* Ph III
PD-L1 (STI-3031)** Ph III
CD47 (Mga Solid na Bukol) Ph I
CD38 DAR-T (Multiple myeloma) Ph I
CD38 ADC (Amyloidosis, Multiple Myeloma, T-ALL, at esophageal) Ph I
TROP2 ADC* (Mga Solid na Bukol) Ph I
Seprehvec™ oncolytic virus (Solid na Bukol; CNS Tumor) PH I
BCMA ADC (Liquid Tumor) Preclinical
Bevacizumab-ADNAB™ (Endometrial cancer) Ph I
Bevacizumab-ADNAB™ (Ovarian Cancer) Ph I
Rituximab-ADNAB™ (B-cell Lymphomas) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL), Melanoma) Ph I
Sakit
Mga Pangunahing Programa (Indikasyon) Bahagi
ZTlido® 1.8% (Postherpetic Neuralgia - PHN) Pag-apruba ng FDA
Gloperba® 1.8% Paggamot ng Gout (Oral) Pag-apruba ng FDA
SEMDEXA (SP-102) Ph III
SP-103 (Lidocaine Topical System 5.4%) Ph II
SP-104 (Naantalang Burst Low Dose Naltrexone) Preclinical
RTX (resiniferatoxin) Epidural injection Ph II
RTX (resiniferatoxin) Intra-articular na ruta Ph II
Lymphatic Delivery
Mga Pangunahing Programa (Indikasyon) Phase II
Sofusa® kontra-TNF (Autoimmune RA) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL), Melanoma) Ph I
Sofusa® anti-CTLA-4 (Melanoma) Ph I