Ano ang Mga Klinikal na Pagsubok?

«Bumalik sa Pipeline

Ano ang Mga Klinikal na Pagsubok?

Bago makuha ang isang gamot sa parmasya, sinisiyasat ito sa mga klinikal na pagsubok. Ang mga klinikal na pagsubok ay maingat na sinusubaybayan at nakadokumento ng mga siyentipikong pag-aaral upang suriin ang kaligtasan at pagiging epektibo ng mga iniimbestigahang gamot upang makahanap ng bago at mas mahusay na mga paggamot para sa mga pasyente. Isinasagawa ang mga ito sa isang setting ng ospital o klinika kung saan ang mga doktor at iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay nagmamasid at nagsusuri ng tugon ng isang boluntaryo sa isang iniimbestigahang gamot. Dapat ipakita ng mga investigational na gamot ang kanilang kaligtasan at bisa sa FDA (Food and Drug Administration) bago sila maaprubahan.

Mga tanong tungkol sa isang Klinikal na Pagsubok?

Mangyaring makipag-ugnay sa amin sa clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com.