การติดต่อ

Sorrento Therapeutics, Inc.

4955 ไดเร็กเตอร์เพลส
ซานดิเอโก 92121

โทร: (858) 203-4100
โทรสาร: (858) 203-4028

info@sorrentotherapeutics.com

การทดลองทางคลินิก
Clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com

นักลงทุน
Investors@sorrentotherapeutics.com

การพัฒนาธุรกิจ
อีเมล: business@sorrentotherapeutics.com

คำขอสื่อ
อีเมล: mediarelations@sorrentotherapeutics.com