தடுப்பாற்றடக்கு

« பைப்லைனுக்குத் திரும்பு

ஜி-எம்ஏபிTM நூலகம்

டாக்டர் ஜி கண்டுபிடித்த சொரெண்டோவின் தனியுரிம G-MAB தொழில்நுட்பம், 600 க்கும் மேற்பட்ட நன்கொடையாளர்களிடமிருந்து ஆன்டிபாடி மாறி டொமைன்களை பெருக்குவதற்காக RNA டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனைப் பயன்படுத்துவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. 

ஆழமான வரிசைமுறை DNA தரவுகளின் ஆழமான பகுப்பாய்வு, G-MAB லைப்ரரியில் 10 குவாட்ரில்லியன் (10)க்கும் அதிகமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது.16) தனித்துவமான ஆன்டிபாடி வரிசைகள். இது உயிரி மருந்துத் துறையில் உள்ள மிகப்பெரிய முழுமையான மனித ஆன்டிபாடி நூலகங்களில் ஒன்றாகும். இதுவரை, PD-100, PD-L1, CD1, CD38, CD123, VEGFR47 மற்றும் CCR2 உட்பட 2-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவரீதியாக தொடர்புடைய உயர் தாக்க புற்றுநோயியல் இலக்குகளுக்கு எதிராக முழுமையாக மனித ஆன்டிபாடிகளை Sorrento வெற்றிகரமாக அடையாளம் கண்டுள்ளது.

மிகவும் வெற்றிகரமான ஸ்கிரீனிங் வெற்றி விகிதம் (100+ மருத்துவ ரீதியாக தொடர்புடைய இலக்குகள் திரையிடப்பட்டது).

  • மிக அதிக பன்முகத்தன்மை (2 x 1016 தனித்துவமான ஆன்டிபாடி வரிசைகள்)
  • தனியுரிம தொழில்நுட்பம் (நூலக உருவாக்கத்திற்கான ஆர்என்ஏ பெருக்கம்)

உற்பத்தி திறன்கள்:

  • cGMP வசதி
  • திறன்களை நிரப்பவும்/முடிக்கவும்
  • முழு பகுப்பாய்வு ஆதரவு
g_MAB