Översikt

« Tillbaka till Pipeline

Vi tillämpar banbrytande vetenskap för att skapa innovativa terapier som kommer att förbättra livet för dem som lider av cancer, svårbehandlad smärta och covid-19.

Cancer är genetiskt mångsidig, mycket adaptiv, ständigt muterande och praktiskt taget osynlig för immunsystemet. Vårt tillvägagångssätt för cancerterapi är baserad på tron ​​att patienter kommer att kräva ett multimodalt, mångsidigt tillvägagångssätt – inriktat på en enda eller olika uppsättning cellulära mål och attackera dem på flera fronter – samtidigt eller sekventiellt, ofta och obevekligt.

Vårt tillvägagångssätt för att bekämpa cancer möjliggörs av en unik portfölj av immunonkologi (“IO”) som består av ett brett utbud av innovativa och synergistiska tillgångar, såsom ett brett fullt humant antikroppsbibliotek (“G-MAB™”) som kan användas på egen hand eller inkorporeras i cancerinriktade metoder inklusive:

Dessa tillgångar kompletteras av en innovativ lymfatisk inriktningsenhet (Sofusa®) designad för att leverera antikroppar till lymfsystemet, där immunceller tränas för att bekämpa cancer. 

Vi har genererat humana antikroppar mot många mål som är viktiga vid cancerbehandling, inklusive PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, c-MET, VEGFR2 och många andra mål, som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Våra CAR-T-program inkluderar CD38 CAR T i kliniskt stadium. Terapier som kombinerar tillvägagångssätt är i preklinisk utvärdering för multipelt myelom, lungcancer och andra cancerformer hos vuxna och barn.

  • CAR T (Chimeric Antigen Receptor – T Cells) terapi som modifierar en patients egna T-celler för att döda deras tumör
  • DAR T (Dimeric Antigen Receptor – T Cells) terapi som modifierar en frisk donators T-celler för att vara reaktiva mot vilken patients tumör som helst, vilket möjliggör en "hyllan" behandling av en patients tumör
  • Antikropp-läkemedelskonjugat ("ADCs"), och
  • Onkolytiska virusprogram (Seprehvir™, Seprehvec™)

"Vår unika portfölj av IO-plattformstillgångar är oöverträffad i branschen. Den inkluderar immunkontrollpunktshämmare, bispecifika antikroppar, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) såväl som chimär antigenreceptor (CAR) och dimer antigenreceptor (DAR) baserade cellulära terapier, och senast har vi lagt till onkolytiska virus (Seprehvir™, Seprehvec) ™). Varje tillgång individuellt visar mycket lovande; tillsammans känner vi att de har potentialen att bryta igenom de svåraste cancerutmaningarna”

– Dr. Henry Ji, VD

Vårt engagemang för att förbättra livet för patienter med vad som för närvarande anses vara svårbehandlad smärta visas också av vår obevekliga ansträngning att utveckla en förstklassig (TRPV1-agonist) icke-opioid liten molekyl, Resiniferatoxin ("RTX").

Resiniferatoxin har potentialen att på djupet förändra inställningen till smärtbehandling inom en mängd olika indikationer, på grund av den potenta och långvariga effekten med en enda administrering men också på grund av fördelarna med dess icke-opioidprofil.

RTX slutför pre-pivotala studier på mänskliga indikationer som artros och cancersmärta i livets slutskede, med pivotala registreringsstudier planerade att inleda andra halvåret 2020.

RTX är också i centrala försök för applicering på sällskapshundar med svårhanterlig artritisk armbågssmärta. Eftersom husdjur är en del av familjen, är vårt tillvägagångssätt för att utveckla innovativa smärtbehandlingslösningar tänkt att inkludera andra arter vi älskar!