Användarvillkor

« Tillbaka till Pipeline

ANVÄNDARVILLKOR

Ikraftträdandedatum: 14 juni 2021

Dessa användarvillkor (den "Användarvillkor”) ingås mellan Sorrento Therapeutics, Inc., i namn av och på uppdrag av våra dotterbolag och dotterbolag (“Sorrento, ""us, ""we, "Eller"vår”) och du, eller om du representerar en enhet eller annan organisation, den enheten eller organisationen (i båda fallen, “dig”). Dessa användarvillkor reglerar din åtkomst till och/eller användning av våra webbplatser, applikationer och portaler som vi driver och som länkar till dessa användarvillkor (tillsammans "Plats”), och de tjänster och resurser som är aktiverade via webbplatsen (var och en av ”Service”Och kollektivt,”Tjänster”). Dessa användarvillkor gäller inte för andra webbplatser och tjänster som tillhandahålls av Sorrento, såsom våra kliniska prövningar, patientlaboratorietjänster eller COVI-STIX-produkter.

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT BLÄDDRA ELLER ÅTKOMMA WEBBPLATSEN OCH/ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA, REPRENTERAR DU ATT (1) DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV ANVÄNDARVILLKORRNA, (2) DU ÄR AV JURIDISK ÅLDER FÖR ATT INGA ETT BINDANDE AVTAL SORRENTO, OCH (3) DU HAR BEHÖRIGHET ATT GÅ I ANVÄNDARVILLKOR PERSONLIGT ELLER PÅ NÅGON AV FÖRETAGET DU HAR NÄMNT SOM ANVÄNDARE, OCH ATT BINDA DET FÖRETAG TILL ANVÄNDARVILLKOR. TERMEN "DU" HÄNVISAR TILL DEN ENSKILDA ELLER JURIDISKA PERSONEN, EFTER TILLÄMPLIGT.  OM DU INTE GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV ANVÄNDARVILLKORRNA FÅR DU INTE ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA.

OBSERVERA ATT DESSA ANVÄNDARVILLKOR KAN ÄNDRAS AV SORRENTO NÄR SOM HELST EGEN GODKÄNNANDE NÄR SOM HELST. Sorrento kommer att informera dig om förekomsten av eventuella ändringar av dessa användarvillkor genom att publicera dessa ändringar på webbplatsen, genom att ändra datumet överst i användarvillkoren och/eller genom att meddela dig via webbplatsen eller på annat sätt (inklusive genom att skicka meddelande till dig till valfri e-postadress som tillhandahålls till Sorrento). Om inget annat anges kommer alla ändringar att träda i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen eller leverans av ett sådant meddelande. Du kan säga upp användarvillkoren enligt nedan om du invänder mot sådana ändringar. Du kommer dock att anses ha godkänt alla ändringar genom din fortsatta användning av webbplatsen eller tjänsterna efter en sådan uppsägningstid. KONTROLLERA REGELBUNDET WEBBPLATSEN FÖR ATT SE DE DÅ GÄLLANDE VILLKOR.

Din användning av, och deltagande i, vissa tjänster kan vara föremål för ytterligare villkor, inklusive alla tillämpliga villkor mellan Sorrento och din arbetsgivare eller organisation och alla villkor som presenteras för dig för ditt godkännande när du använder en tilläggstjänst (“Kompletterande villkor”). Om användarvillkoren inte överensstämmer med tilläggsvillkoren, ska tilläggsvillkoren styra med avseende på sådan tjänst. Användarvillkoren och alla tillämpliga tilläggsvillkor hänvisas till här som "Avtal. "

TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV SORRENTO EGENDOMAR

 1. Tillåten användning. Webbplatsen, tjänsterna och informationen, data, bilder, text, filer, programvara, skript, grafik, foton, ljud, musik, videor, audiovisuella kombinationer, interaktiva funktioner och annat material (tillsammans "Innehåll”) tillgänglig på eller via webbplatsen och tjänsterna (sådant innehåll, tillsammans med webbplatsen och tjänsterna, var och en en ”Sorrento fastighet” och kollektivt “Sorrento Properties”) skyddas av upphovsrättslagar över hela världen. I enlighet med avtalet ger Sorrento dig en begränsad licens att få tillgång till och använda Sorrento-egenskaperna enbart för dina personliga eller interna affärsändamål. Om inte annat anges av Sorrento i en separat licens, omfattas din rätt att använda alla Sorrento-egenskaper av avtalet. 
 2. Behörighet. Du intygar att du är myndig för att ingå ett bindande kontrakt och att du inte är en person som är förhindrad att använda Sorrento Properties enligt lagarna i USA, din bostadsort eller någon annan tillämplig jurisdiktion. Du bekräftar att du antingen är äldre än 18 år, eller en emanciperad minderårig, eller har ett lagligt förälders eller vårdnadshavares samtycke, och att du är fullt kapabel och behörig att ingå villkoren, skyldigheterna, bekräftelserna, utfästelserna och garantierna som anges i dessa användarvillkor och avtalet, där så är tillämpligt, och för att följa och följa avtalet. I vilket fall som helst bekräftar du att du är över sexton (16 år), eftersom Sorrento Properties inte är avsedda för barn under 16 år. Om du är under 16 år, vänligen gå inte in på eller använd Sorrento Properties.
 3. Vissa begränsningar.  Rättigheterna som beviljas dig i användarvillkoren är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, reproducera, distribuera, vara värd för eller på annat sätt kommersiellt utnyttja Sorrento Properties eller någon del av Sorrento Properties, inklusive webbplatsen, (b) du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller andra Sorrento-egenskaper (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) av Sorrento; (c) du får inte använda några metataggar eller annan "dold text" med Sorrentos namn eller varumärken; (d) du får inte modifiera, översätta, anpassa, slå samman, göra härledda verk av, demontera, dekompilera, omvänd kompilering eller omvänd konstruera någon del av Sorrento Properties förutom i den utsträckning som ovanstående begränsningar är uttryckligen förbjudna enligt tillämplig lag; (e) du ska inte använda någon manuell eller automatiserad programvara, enheter eller andra processer (inklusive men inte begränsat till spindlar, robotar, skrapor, sökrobotar, avatarer, datautvinningsverktyg eller liknande) för att "skrapa" eller ladda ner data från någon webbsida sidor som finns på webbplatsen (förutom att vi ger operatörerna av offentliga sökmotorer återkallbart tillstånd att använda spindlar för att kopiera material från webbplatsen för det enda syftet och endast i den utsträckning som är nödvändigt för att skapa allmänt tillgängliga sökbara index över materialet, men inte cacher eller arkiv av sådant material); (f) du får inte komma åt Sorrento Properties för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats, applikation eller tjänst; (g) förutom vad som uttryckligen anges häri får ingen del av Sorrento Properties kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt; (h) du får inte ta bort eller förstöra några upphovsrättsmeddelanden eller andra äganderättsmärken som finns på eller i Sorrento Properties; (i) du får inte utge dig för att vara eller förvränga din anknytning till någon person eller enhet. Alla framtida utgåvor, uppdateringar eller andra tillägg till Sorrento Properties ska omfattas av användarvillkoren. Sorrento, dess leverantörer och tjänsteleverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte ges i användarvillkoren. All obehörig användning av någon Sorrento-egendom avslutar licenserna som beviljats ​​av Sorrento i enlighet med användarvillkoren.
 4. Används av Sorrento-kunder.  Om du är en Sorrento-kund som använder eller använder webbplatsen eller tjänsterna, inklusive vår kundportal, intygar och garanterar du att (a) när du använder Sorrento-fastigheterna kommer du att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive, i tillämpliga fall, sjukförsäkringen Portability and Accountability Act och dess tillämpningsföreskrifter och andra integritets- och dataskyddslagar, och (b) du kommer inte att tillhandahålla någon information, inklusive personuppgifter och skyddad hälsoinformation, till oss som du inte har de nödvändiga auktorisationerna eller samtyckena för. Du bekräftar och samtycker vidare till att du, och inte Sorrento, är ansvarig för att säkerställa att alla nödvändiga avslöjanden har lämnats till, och alla nödvändiga samtycken och/eller tillstånd har erhållits från patienter som kan krävas av tillämpliga integritets- och dataskyddslagar och bestämmelser i din jurisdiktion. För mer information om Sorrentos sekretesspraxis, se vår Sekretesspolicy.
 5. Nödvändig utrustning och programvara.  Du måste tillhandahålla all utrustning och programvara som krävs för att ansluta till Sorrento Properties, inklusive men inte begränsat till, en mobil enhet som är lämplig att ansluta till och använda Sorrento Properties, i de fall där tjänsterna erbjuder en mobil komponent. Du är ensam ansvarig för eventuella avgifter, inklusive internetanslutning eller mobilavgifter, som du ådrar dig när du använder Sorrento Properties.

ÄGANDERÄTT

 1. Sorrento Properties.  Du samtycker till att Sorrento och dess leverantörer äger alla rättigheter, äganderätt och intressen i Sorrento Properties. Du kommer inte att ta bort, ändra eller dölja några meddelanden om upphovsrätt, varumärken, servicemärken eller andra äganderättsmeddelanden som ingår i eller medföljer några Sorrento-egenskaper. Du samtycker till att du inte har någon rättighet, titel eller intresse i eller till något innehåll som visas på eller i Sorrento Properties.
 2. Varumärken.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, Sorrento-logotypen, eventuella dotterbolags namn och logotyper, och all relaterad grafik, logotyper, servicemärken, ikoner, klädsel och handelsnamn som används på eller i samband med Sorrento-fastigheter är varumärken som tillhör Sorrento eller dess dotterbolag och kan inte användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Sorrento. Andra varumärken, servicemärken och handelsnamn som kan förekomma på eller i Sorrento Properties tillhör sina respektive ägare. Om du använder materialet eller varumärken på eller i Sorrento-fastigheterna på något sätt som inte är tydligt tillåtet enligt detta avsnitt bryter du mot ditt avtal med oss ​​och kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar. I så fall återkallar vi automatiskt ditt tillstånd att använda företagets egenskaper. Äganderätten till materialet förblir hos oss eller författarna till materialet som finns på företagets egenskaper. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är förbehållna.
 3. Återkoppling.  Du samtycker till att skicka in alla idéer, förslag, dokument och/eller förslag till Sorrento genom dess förslag, feedback, wiki, forum eller liknande sidor ("Respons") är på egen risk och att Sorrento inte har några skyldigheter (inklusive utan begränsning sekretessskyldigheter) med avseende på sådan Feedback. Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att skicka feedbacken. Du ger härmed Sorrento en fullt betald, royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv och helt underlicenserbar rätt och licens att använda, reproducera, utföra, visa, distribuera, anpassa, modifiera, omformatera, skapa derivat verk av, och på annat sätt kommersiellt eller icke-kommersiellt utnyttja på något sätt, all Feedback, och att underlicensiera de föregående rättigheterna, i samband med drift och underhåll av Sorrento Properties och/eller Sorrentos verksamhet.

ANVÄNDARUPPFÖRANDE

Som ett villkor för användning samtycker du till att inte använda Sorrento Properties för något syfte som är förbjudet enligt avtalet eller enligt tillämplig lag. Du ska inte (och ska inte tillåta någon tredje part) att vidta några åtgärder på eller genom Sorrento Properties som: (i) gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter, publicitetsrättigheter eller andra rättigheter för någon person eller enhet; (ii) är olaglig, hotfull, kränkande, trakasserande, ärekränkande, ärekränkande, bedräglig, bedräglig, inkräktande på annans integritet, skadegörande, obscent, pornografisk, stötande eller profan; (iii) främjar trångsynthet, rasism, hat eller skada mot någon individ eller grupp; (iv) utgör otillåten eller oönskad reklam, skräppost eller massutskick; (v) involverar kommersiella aktiviteter och/eller försäljning utan Sorrentos föregående skriftliga medgivande; (vi) utger sig för att vara någon person eller enhet, inklusive någon anställd eller representant för Sorrento; (vii) bryter mot eller uppmuntrar till beteende som skulle bryta mot någon tillämplig lag eller förordning eller skulle ge upphov till civilrättsligt ansvar; (viii) stör eller försöker störa den korrekta funktionen av Sorrento Properties eller använder Sorrento Properties på något sätt som inte uttryckligen tillåts av avtalet; eller (ix) försök att engagera sig i eller engagera sig i, eventuella skadliga handlingar som är riktade mot Sorrento Properties, inklusive men inte begränsat till att kränka eller försöka kränka några säkerhetsfunktioner i Sorrento Properties, med hjälp av manuell eller automatiserad programvara eller andra sätt att komma åt , "skrapa", "crawla" eller "spindel" alla sidor som finns i Sorrento Properties, introducera virus, maskar eller liknande skadlig kod i Sorrento Properties, eller störa eller försöka störa användningen av Sorrento Properties av någon annan användare, värd eller nätverk, inklusive genom överbelastning, "översvämning", "spam", "e-postbombning" eller "kraschar" Sorrento Properties.

UTREDNINGAR

Sorrento kan, men är inte skyldigt att, övervaka eller granska Sorrento Properties när som helst. Om Sorrento blir medveten om eventuella överträdelser från dig av någon bestämmelse i avtalet, förbehåller sig Sorrento rätten att undersöka sådana överträdelser, och Sorrento kan, efter eget gottfinnande, omedelbart säga upp din licens att använda Sorrento Properties, helt eller delvis, utan föregående meddelande till dig.

TREDJE PARTS EGENDOMAR

Sorrento Properties kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och/eller applikationer ("Tredjepartsegenskaper”). När du klickar på en länk till en egendom från tredje part kommer vi inte att varna dig om att du har lämnat Sorrento Properties och är föremål för villkoren (inklusive sekretesspolicyer) för en annan webbplats eller destination. Sådana tredjepartsfastigheter är inte under kontroll av Sorrento, och vi är inte ansvariga för några tredjepartsfastigheter. Sorrento tillhandahåller dessa Tredjepartsegenskaper endast som en bekvämlighet och granskar, godkänner, övervakar, stöder, garanterar eller gör några utfästelser med avseende på Tredjepartsegenskaper, eller någon produkt eller tjänst som tillhandahålls i samband därmed. Du använder alla länkar i Tredjepartsegenskaper på egen risk. När du lämnar vår webbplats gäller inte längre användarvillkoren. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingsrutiner, för alla tredjepartsfastigheter, och göra den utredning du anser nödvändig eller lämplig innan du fortsätter med någon transaktion med någon tredje part. Genom att använda Sorrento-egenskaperna befriar du uttryckligen Sorrento från allt ansvar som uppstår från din användning av tredje parts egendom. 

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att hålla Sorrento, dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners, leverantörer och licensgivare (var och en, en "Sorrento-part" och tillsammans, "Sorrento-parterna") skadeslösa från förluster, kostnader , skulder och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som hänför sig till eller härrör från något och allt av följande: (a) din användning av och tillgång till Sorrento Properties; (b) ditt brott mot avtalet; (c) din kränkning av någon annan parts rättigheter, inklusive andra användare; eller (d) ditt brott mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar. Sorrento förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse från dig, i vilket fall du kommer att samarbeta fullt ut med Sorrento för att hävda alla tillgängliga försvar. Denna bestämmelse kräver inte att du ersätter någon av Sorrento-parterna för någon samvetslös kommersiell praxis från en sådan part eller för sådan parts bedrägeri, bedrägeri, falska löften, vilseledande eller förtigande, undertryckande eller utelämnande av något väsentligt faktum i samband med de tjänster som tillhandahålls nedan. . Du samtycker till att bestämmelserna i detta avsnitt kommer att överleva varje uppsägning av avtalet och/eller din tillgång till Sorrento Properties.

FRISKRIVNING AV GARANTIER OCH VILLKOR

DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV SORRENTO EGENSKAPER ÄR PÅ DIN EGEN RISK, OCH SORRENTO EGENSKAPER TILLHANDAHÅLLS I EN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM DET ÄR TILLGÄNGLIGT". SORRENTO-PARTERNA AVSÄKER UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, REPRESSATIONER OCH VILLKOR AV NÅGOT SLAG, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRUTSTYRNING FÖR ANVÄNDNING OCH PARTRISERING. SORRENTO EGENDOMAR. SORRENTO-PARTERNA GÖR INGEN GARANTI, REPRESENTATION ELLER VILLKOR OM ATT: (A) SORRENTO EGENDOMMEN KOMMER ATT UPPFYLA DINA KRAV; (B) ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA AVBROTT ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV SORRENTO-EGENSKAPERNA KOMMER ATT VARA LÄGE, SÄKER ELLER FELFRI; (C) SORRENTO EGENSKAPER KOMMER ATT VARA KORREKT, PÅLITLIGT, FULLSTÄNDIG, ANVÄNDBARA ELLER KORREKT; (D) WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG VID NÅGON SPECIELL TIDSPUNKT ELLER PLATS; (E) EVENTUELLA DEFEKT ELLER FEL KOMMER ATT KORRIGERAS; ELLER (F) ATT WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, ERHÅLLD FRÅN SORRENTO ELLER GENOM SORRENTO EGENSKAPER KOMMER ATT SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN GJORDES HÄR.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT SORRENTO-PARTERNA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER ELLER DATA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SKADA ELLER KOSTNADER PÅ OSS ELLER KOSTNADER PÅ OSS AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, I VARJE FALL OAVSETT OM SORRENTO-PARTERNA HAR INFORMERATS ELLER INTE OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADA, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED AVTALET ELLER NÅGON KOMMUNIKATION MED ANVÄNDNING, ELLER KOMMUNIKATION MED ANVÄNDNING. TEORI OM ANSVAR, RESULTAT AV: (A) ANVÄNDNING ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA SORRENTO-EGENSKAPER; (B) KOSTNADEN FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER SOM RESULTAT FRÅN NÅGON VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER KÖPT ELLER ERHÅLLT ELLER MOTTAGNA MEDDELANDEN FÖR TRANSAKTIONER SOM GÅR GENOM SORRENTER TILL EGENSKAPER; (C) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, INKLUSIVE ALLA PERSONLIGA INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR; (D) UTTALANDEN ELLER UPPförande från NÅGON TREDJE PART OM SORRENTO EGENDOMAR; (E) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA; (F) NÅGOT AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN VÅRA TJÄNSTER; (G) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM TJÄNSTERNA AV NÅGON TREDJE PART; (H) NÅGRA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL; OCH/ELLER (JAG) NÅGON ANNAN ÄRENDE SOM HELAS TILL SORRENTO EGENSKAPER, OAVSETT BASERAD PÅ GARANTI, COPYRIGHT, KONTRAKT, TORT (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET) ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER SORRENTO-PARTERNA VARA ANSVARIGA MOT DIG FÖR MER ÄN 100 USD. OM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV SKADOR I DEN OMFATTNING SOM ANGES Ovan, SKA VÅRT ANSVAR I SÅDANA JURISDIKTIONER BEGRÄNSAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG. DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER ATT DE BEGRÄNSNINGAR AV SKADOR SOM SÄTTS OVAN ÄR GRUNDLÄGGANDE ELEMENTER I GRUNDEN FÖR FYNDET MELLAN SORRENTO OCH DIG.

TERM OCH TERMINATION

 1. Termin.  Användarvillkoren börjar det datum då du accepterar dem (som beskrivs i ingressen ovan) och förblir i full kraft och verkan medan du använder Sorrento Properties, såvida de inte avslutas tidigare i enlighet med detta avsnitt.
 2. Uppsägning av tjänster av Sorrento.  Sorrento förbehåller sig rätten att avsluta eller blockera alla användares åtkomst till Sorrento-egenskaperna eller tjänsterna när som helst, med eller utan anledning, utan föregående meddelande. Av orsaker till att din åtkomst kan avslutas inkluderar, men är inte begränsad till, (a) om du eller din organisation underlåter att tillhandahålla betalning i tid för tjänsterna, om tillämpligt, (b) om du väsentligt har brutit mot någon bestämmelse i avtalet, eller (c) om Sorrento måste göra det enligt lag (t.ex. där tillhandahållandet av tjänsterna är eller blir olagligt). Du samtycker till att alla uppsägningar på grund av orsak ska göras efter Sorrentos eget gottfinnande och att Sorrento inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning av din åtkomst till Sorrento-fastigheterna eller tjänsterna.
 3. Uppsägning av tjänster från dig.  Om du vill avsluta de tjänster som tillhandahålls av Sorrento kan du göra det genom att meddela Sorrento när som helst. Ditt meddelande ska skickas skriftligen till Sorrentos adress som anges nedan.
 4. Effekt av uppsägning.  Uppsägning kan leda till att all framtida användning av Sorrento-fastigheterna eller tjänsterna spärras. Vid uppsägning av någon del av tjänsterna upphör din rätt att använda sådan del av tjänsterna automatiskt omedelbart. Sorrento kommer inte att ha något som helst ansvar gentemot dig för någon avstängning eller uppsägning. Alla bestämmelser i användarvillkoren som till sin natur bör fortsätta, ska överleva uppsägning av tjänster, inklusive utan begränsning, ägandebestämmelser, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar.

INTERNATIONELLA ANVÄNDARE

Sorrento Properties kan nås från länder runt om i världen och kan innehålla referenser till tjänster och innehåll som inte är tillgängligt i ditt land. Dessa referenser innebär inte att Sorrento har för avsikt att meddela sådana Tjänster eller innehåll i ditt land. Sorrento Properties kontrolleras och erbjuds av Sorrento från dess anläggningar i USA. Sorrento gör inga utfästelser om att Sorrento Properties är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. Vidare kan vissa delar av tjänsten översättas till andra språk, men Sorrento lämnar inga utfästelser eller garantier angående innehållet, riktigheten eller fullständigheten av dessa översättningar. De som får tillgång till eller använder Sorrento Properties från andra länder gör det på egen vilja och ansvarar för efterlevnad av lokal lag. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Elektronisk kommunikation.  Kommunikationen mellan dig och Sorrento kan ske via elektroniska medel, oavsett om du besöker Sorrento Properties eller skickar Sorrento e-post, eller om Sorrento lägger upp meddelanden på Sorrento Properties eller kommunicerar med dig via e-post. För avtalsändamål, (a) samtycker du till att ta emot kommunikation från Sorrento i elektronisk form; och (b) samtycker till att alla villkor, avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som Sorrento tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav som sådan kommunikation skulle uppfylla om den skulle vara skriftlig.
 2. Uppdrag.  Användarvillkoren, och dina rättigheter och skyldigheter nedan, får inte överlåtas, läggas ut på underleverantörer, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan Sorrentos skriftliga medgivande i förväg, och varje försök till överlåtelse, underleverantör, delegering eller överföring i strid med det föregående kommer att vara ogiltiga och ogiltig.
 3. Force majeure.  Sorrento ska inte hållas ansvarigt för någon försening eller underlåtenhet att prestera till följd av orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, gudshandlingar, krig, terrorism, upplopp, embargon, civila eller militära myndigheters handlingar, brand, översvämningar, olyckor, strejker eller brist på transportutrustning, bränsle, energi, arbetskraft eller material.
 4. Frågor, klagomål, påståenden.  Om du har några frågor, klagomål eller anspråk med avseende på Sorrento Properties, vänligen kontakta oss på legal@sorrentotherapeutics.com. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa dina problem. Om du anser att dina problem har behandlats ofullständigt ber vi dig att meddela oss för vidare utredning.
 5. Preskriptionstid.  DU OCH SORRENTO ACCEPTERAR ATT NÅGON ÅTGÄRDSORSAK SOM UPPSTÅR UR ELLER RELATERAD TILL AVTALET, SORRENTO EGENDOMAR ELLER INNEHÅLLET MÅSTE BÖRJA INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ÅTGÄRDSORSAKEN FÖRKOMMER. ANNAT SÅDAN ÄR SÅDAN ÅTGÄRDSORSAK PERMANENT SPÄLLD.
 6. Gällande lag och plats.  Dessa användarvillkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien. Platsen för eventuella tvister ska vara San Diego, Kalifornien. Parterna är härmed överens om att avstå från följande försvar mot alla åtgärder som väcks i Kalifornien: forum non conveniens, bristande personlig jurisdiktion, otillräcklig process och otillräcklig process.
 7. Val av språk.  Det är parternas uttryckliga önskan att användarvillkoren och alla relaterade dokument har upprättats på engelska, även om de tillhandahålls på ett alternativt språk. 
 8. Lägga märke till.  Där Sorrento kräver att du anger en e-postadress är du ansvarig för att ge Sorrento din senaste e-postadress. I händelse av att den senaste e-postadressen du angav till Sorrento inte är giltig, eller av någon anledning inte kan ge dig några meddelanden som krävs/tillåts enligt användarvillkoren, Sorrentos utskick av e-postmeddelandet som innehåller ett sådant meddelande kommer ändå att utgöra ett effektivt meddelande. Du kan meddela Sorrento på följande adress: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Sådant meddelande ska anses lämnat när det tas emot av Sorrento via brev levererat av nationellt erkänd övernattningstjänst eller förstklassig porto förbetald post på ovanstående adress.
 9. Undantag.  Varje avstående eller underlåtenhet att upprätthålla någon bestämmelse i användarvillkoren vid ett tillfälle kommer inte att betraktas som ett avstående från någon annan bestämmelse eller av sådan bestämmelse vid något annat tillfälle.
 10. Ogiltighet.  Om någon del av användarvillkoren anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den delen tolkas på ett sätt som så nära som möjligt återspeglar parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna ska förbli i full kraft och verkan.
 11. Exportkontroll.  Du får inte använda, exportera, importera eller överföra Sorrento Properties förutom i enlighet med amerikansk lag, lagarna i den jurisdiktion där du skaffade Sorrento Properties och andra tillämpliga lagar. I synnerhet, men utan begränsning, får Sorrento Properties inte exporteras eller återexporteras (a) till några länder som omfattas av USA:s embargo, eller (b) till någon på det amerikanska finansdepartementets lista över specialutsedda medborgare eller det amerikanska handelsdepartementets nekad Personens lista eller enhetslista. Genom att använda Sorrento Properties intygar och garanterar du att (y) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo av den amerikanska regeringen, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroriststödjande" land och (z) du är inte listade på någon av de amerikanska myndigheternas lista över förbjudna eller begränsade parter. Du bekräftar och samtycker till att produkter, tjänster eller teknik som tillhandahålls av Sorrento är föremål för exportkontrolllagar och -föreskrifter i USA. Du ska följa dessa lagar och förordningar och ska inte, utan föregående tillstånd från amerikanska myndigheter, exportera, återexportera eller överföra Sorrento-produkter, tjänster eller teknologi, vare sig direkt eller indirekt, till något land som bryter mot sådana lagar och förordningar.
 12. Konsumentklagomål.  I enlighet med California Civil Code §1789.3 kan du rapportera klagomål till Complaint Assistance Unit av Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, eller per telefon på (+ 800) 952-5210 XNUMX XNUMX.
 13. Hela avtalet.  Användarvillkoren är det slutliga, fullständiga och exklusiva avtalet mellan parterna med avseende på ämnet häri och ersätter och slår samman alla tidigare diskussioner mellan parterna med avseende på sådant ämne.