Sofusa anti-TNF

« Tillbaka till Pipeline

Sofusa anti-TNF är vår produktkandidat för behandling av reumatoid artrit (RA)

  • RA (1.5+ miljoner människor drabbas per år (6 % av den amerikanska befolkningen) är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem av misstag attackerar lederna. Detta skapar inflammation som gör att vävnaden som kantar ledernas insida tjocknar, resulterar i svullnad och smärta
  • Kvinnor löper 2 till 3 gånger större risk att drabbas som män
  • Påverkar lederna i händer, fötter, handleder, armbågar, knän och vrister. Den är vanligtvis symmetrisk
  • På grund av den progressiva arten av RA var cirka 20 % till 70 % av individerna som arbetade vid början av sin RA invalidiserade efter 7 – 10 år
  • Lymfatisk tillförsel av anti-TNF-behandling har potential att förbättra det kliniska svaret, minska mängden immunsuppressivt läkemedel som behövs, eller både och