Sofusa anti-PD1

« Tillbaka till Pipeline

Sofusa anti-PD1 är vår produktkandidat för behandling av kutant T-cellslymfom

  • CTCL är en sällsynt form av T-cellslymfom som påverkar huden. Det utvecklas när T-celler blir onormala. T-celler är vita blodkroppar som bekämpar infektioner
  • Det finns för närvarande ingen tydligt identifierad orsak till CTCL. Det är inte smittsamt
  • CTCL drabbar generellt äldre personer (40 – 60 år). Två gånger vanligare bland manliga v. kvinnliga patienter
  • Det uppskattas att det finns cirka 20,000 3,000 personer med detta tillstånd och över XNUMX XNUMX nya fall varje år i USA
  • 3-årsöverlevnaden för grupperna med låg risk, låg medelhög risk, medelhög risk och högriskgrupper var 60 %, 30 %, 10 % respektive 0 %. Nuvarande behandling för T-cell NHL-patienter, särskilt högriskpatienter, kan inte uppnå tillfredsställande resultat (nih.gov)
  • Lymfatisk tillförsel av anti-PD-1-behandling har potential att förbättra svarsfrekvensen och minska behandlingsrelaterade biverkningar