Smärta

« Tillbaka till Pipeline

RTX förlängning

Smärta i samband med artrit i knäet

Smärta i samband med terminal cancer

RTX (resiniferatoxin) är en unik neural interventionsmolekyl som är mycket selektiv och kan appliceras perifert (t.ex. nervblockad, intraartikulär) eller centralt (t.ex. epidural), för att kontrollera kronisk smärta över flera tillstånd inklusive artrit och cancer.

RTX har potentialen att vara ett förstklassigt läkemedel som behandlar för närvarande svårbehandlad smärta på ett nytt och unikt sätt, genom att rikta in sig på de nerver som är ansvariga för den kroniskt försvagande smärtsignalöverföringen.

RTX binder starkt till TRPV1-receptorer och tvingar fram öppna kalciumkanaler belägna i ändterminalen av nerven eller neurons soma (beroende på administreringsvägen). Detta i sin tur genererar ett långsamt och ihållande katjoninflöde som snabbt leder till radering av TRPV1-positiva celler.

RTX interagerar direkt med afferenta nervceller utan att påverka förnimmelser som beröring, tryck, akut stickande smärta, vibrationskänsla eller muskelkoordinationsfunktion.

Administrering vid den perifera nervändan resulterar i en ihållande tidseffekt för att behandla smärta i samband med artrit i knäet.

RTX kan potentiellt hjälpa patienter med terminal cancersmärta, efter en enda epidural injektion, genom att permanent blockera smärtsignalöverföringen från tumörvävnaden till ryggrotsgangliet (DRG) i ryggmärgen, utan de oönskade biverkningarna som är förknippade med höga och upprepade doser av opioider. Om opioider förblir en del av den terapeutiska arsenalen för dessa patienter, har RTX potential att avsevärt minska mängden och frekvensen av opioidanvändning.

RTX har beviljats ​​Orphan Drug Status av US Food and Drug Administration för behandling av sjukdomar i slutstadiet, inklusive svårbehandlad cancersmärta.

Sorrento har framgångsrikt genomfört en positiv fas Ib klinisk proof of concept-studie med National Institutes of Health under ett Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) som visade förbättrad smärta och minskad opioidkonsumtion efter intratekal administrering (direkt in i ryggmärgsutrymmet).

Företaget har inlett pivotalstudier och siktar på en NDA-anmälan 2024.