immunterapi

« Tillbaka till Pipeline

G-MABTM Bibliotek

Sorrentos egenutvecklade G-MAB-teknologi, uppfunnen av Dr. Ji, är baserad på användningen av RNA-transkription för amplifiering av antikroppars variabla domäner från över 600 donatorer. 

Djupanalys av djupsekvenserande DNA-data visade att G-MAB-biblioteket innehåller mer än 10 kvadrillioner (1016) distinkta antikroppssekvenser. Detta gör det till ett av de största helt humana antikroppsbiblioteken inom den biofarmaceutiska industrin. Hittills har Sorrento framgångsrikt identifierat fullt humana antikroppar mot över 100 kliniskt relevanta onkogena mål med hög effekt, inklusive PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, VEGFR2 och CCR2.

Mycket framgångsrik screeningträfffrekvens (100+ kliniskt relevanta mål screenade).

  • Mycket hög mångfald (2 x 1016 distinkta antikroppssekvenser)
  • Proprietär teknologi (RNA-amplifiering för biblioteksgenerering)

Tillverkningsmöjligheter:

  • cGMP-anläggning
  • Förmåga att fylla/avsluta
  • Fullständigt analytiskt stöd
g_MAB