Mesenkymal stamcell

« Tillbaka till Pipeline

OQORY™ (COVI-MSC) (Acute Respiratory Distress Syndrome – STI 8282)

Sorrento går in i Fas I-studien av OQORY™ (COVI-MSC) för patienter som lider av Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) i samband med COVID-19, som har godkänts av FDA.

Det primära syftet med fas 1-studien är att utvärdera säkerheten för intravenös infusion av allogena fettstamceller hos patienter med covid-19 och i andnöd. Det sekundära målet är att utvärdera en uppsättning utfallsvariabler för säkerhet och effekt för att ge vägledning angående risk/nytta-förhållandet hos patienter med covid-19 andningsbesvär.

Stamceller har visat sig stödja upplösning av symtom i flera sjukdomsmiljöer och har potential att minska de långsiktiga effekterna associerade med lungvävnadsskada för dessa patienter. MSC representerar en behandlingsmodalitet med hög potential att hjälpa till i kampen mot COVID-19 som en fristående terapi eller i synergi med andra produktkandidater i Sorrentos pipeline, inklusive små molekyler (abivertinib eller salicyn-30) och neutraliserande antikroppar (STI- 1499 eller STI 2020).