COVISHIELD

« Tillbaka till Pipeline

Covid-19-behandling: COVISHIELD (neutraliserande antikroppscocktail)

Sorrento utvecklar en neutraliserande antikroppscocktail för att binda till distinkta epitoper på SARS-CoV-2 Spike-protein. Antikroppscocktailen skapar potentiellt en hög barriär mot uppkomsten av resistenta varianter hos behandlade individer. COVISHIELD mAbs Fc-regioner är konstruerade för att eliminera interaktioner med Fc-värdreceptorer, vilket minskar risken för antikroppsberoende förstärkning av SARS-CoV-2-infektion.

covi-sköld