Vad är kliniska prövningar?

« Tillbaka till Pipeline

Vad är kliniska prövningar?

Innan ett läkemedel finns tillgängligt på apoteket utreds det i kliniska prövningar. Kliniska prövningar är noggrant övervakade och dokumenterade vetenskapliga studier för att utvärdera säkerheten och effektiviteten av de undersökta läkemedlen för att hitta nya och bättre behandlingar för patienter. De utförs på ett sjukhus eller en klinik där läkare och annan vårdpersonal observerar och utvärderar en volontärs svar på ett prövningsläkemedel. Undersökningsläkemedel måste visa sin säkerhet och effekt för FDA (Food and Drug Administration) innan de godkänns.

Frågor om en klinisk prövning?

Vänligen kontakta oss på clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com.