Sistemi i shpërndarjes limfatike

« Kthehu te Pipeline

Sofusa® Sistemi i shpërndarjes limfatike (S-LDS) është një metodë e re trajtimi e krijuar për të ofruar ilaçe të injektueshme drejtpërdrejt në kapilarët limfatikë dhe sistematikë pikërisht nën epidermë, nëpërmjet një mikrogjilpëre dhe sistemi mikrofluidik.

Sistemi i shpërndarjes limfatike Sofusa Përmbledhje. Vizitë www.sofusa.com »

sofusa-grafike01
përthithje e përmirësuar
 
Thithja e përmirësuar

Ndryshe nga injeksionet tradicionale, sistemi Sofusa (“infuzion i butë transdermal) mundëson përthithjen e kontrolluar në kapilarët e vegjël limfatikë dhe sistematikë pikërisht nën epidermë.

mikrogjilpëra me nano-strukturuar
 
Nanotopografia (shumë e zmadhuar)

Nanotopografia me film të hollë të aplikuar në mikrogjilpëra rezulton në një rritje dramatike të përthithjes së molekulave të mëdha kundrejt mikrogjilpërave të pambuluara


Synimi intra-limfatik

Në modelet paraklinike në krahasim me injeksionet tradicionale, Sofusa ka demonstruar përmirësim të përgjigjes klinike me rritje të përqendrimeve limfatike dhe ulje të ekspozimit sistemik.1.

(1) Të dhënat në dosje – Studime të shumta paraklinike që përfshijnë etanerceptin, trastuzumab, CTLA-4, PD-1 dhe PD-L1