Politika e Privatësisë

« Kthehu te Pipeline

POLITIKA E PRIVATËSISË

Data e hyrjes në fuqi: 14 qershor 2021

Kjo politikë e privatësisë ("Politika e Privatësisë”) shpjegon se si Sorrento Therapeutics, Inc. dhe filialet dhe filialet e saj (së bashku, "Sorrento, ""us, ""we, "Ose"tonë”) mbledh, përdor dhe ndan informacionin tuaj personal në lidhje me faqet e internetit, aplikacionet dhe portalet që ne operojmë që lidhen me këtë Politikë të Privatësisë (së bashku, "Faqe”), faqet tona të mediave sociale dhe komunikimet tona me email (së bashku, dhe së bashku me faqen, “Shërbime").

Kjo Politikë e Privatësisë nuk zbatohet domosdoshmërisht për informacionin personal që mund të na keni dhënë ose do të na jepni në cilësime të ndryshme nga ose nëpërmjet sajtit. Politika të veçanta ose shtesë të privatësisë mund të zbatohen për informacionin personal që mblidhet ndryshe nga Sorrento, si p.sh. në lidhje me provat tona klinike, shërbimet laboratorike të pacientëve ose produktet COVISTIX. Sorrento rezervon të drejtën, në çdo kohë, të modifikojë këtë Politikë të Privatësisë. Nëse bëjmë rishikime që ndryshojnë mënyrën se si mbledhim, përdorim ose ndajmë informacionin personal, ne do t'i postojmë ato ndryshime në këtë Politikë të Privatësisë. Ju duhet ta rishikoni këtë Politikë të Privatësisë në mënyrë periodike në mënyrë që të jeni të përditësuar mbi politikat dhe praktikat tona më aktuale. Ne do të shënojmë datën efektive të versionit më të fundit të Politikës sonë të Privatësisë në krye të kësaj Politike të Privatësisë. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Shërbimit pas postimit të ndryshimeve përbën pranimin tuaj të këtyre ndryshimeve.

MBLEDHJA E INFORMACIONIT PERSONAL

 1. Informacioni personal që ju jepni.  Ne mund të mbledhim informacionin personal të mëposhtëm që ju jepni nëpërmjet Shërbimit tonë ose ndryshe:
  • Informacioni i kontaktit, të tilla si emri, adresa e emailit, adresa e postës, numri i telefonit dhe vendndodhja.
  • Informacion profesional, të tilla si titulli i punës, organizata, numri i NPI ose fusha e ekspertizës.
  • Informacioni i llogarisë, të tilla si emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi që krijoni nëse hyni në portalin tonë të klientit, së bashku me çdo të dhënë tjetër regjistrimi.
  • Preferenca, të tilla si preferencat tuaja të marketingut ose komunikimit.
  • Komunikimet, duke përfshirë informacionin që lidhet me kërkesat tuaja ndaj nesh dhe çdo reagim që jepni kur komunikoni me ne.
  • Informacioni i aplikuesit, të tilla si CV-ja juaj, interesat e punësimit dhe informacione të tjera që mund të jepni kur aplikoni për një punë ose mundësi me ne ose kur kërkoni informacion në lidhje me mundësitë e punësimit nëpërmjet Shërbimit.
  • Informacione të tjera që ju zgjidhni të jepni, por nuk është e listuar në mënyrë specifike këtu, të cilën ne do ta përdorim siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë ose siç zbulohet ndryshe në kohën e mbledhjes.
 2. Informacioni personal i mbledhur automatikisht. Ne, ofruesit tanë të shërbimeve dhe partnerët tanë të biznesit mund të regjistrojmë automatikisht informacione për ju, kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare dhe aktivitetin tuaj me kalimin e kohës në Shërbimin tonë dhe faqet e tjera dhe shërbimet në internet, si p.sh.
  • Informacion mbi aktivitetin në internet, si p.sh. uebsajti që keni vizituar përpara se të shfletoni në Shërbimin, faqet ose ekranet që keni parë, sa kohë keni kaluar në një faqe ose ekran, shtigjet e lundrimit midis faqeve ose ekraneve, informacione rreth aktivitetit tuaj në një faqe ose ekran, kohët e hyrjes dhe kohëzgjatja e aksesit.
  • Informacioni i pajisjes, të tilla si lloji dhe numri i versionit të sistemit operativ të kompjuterit ose pajisjes celulare, operatori celular, prodhuesi dhe modeli, lloji i shfletuesit, rezolucioni i ekranit, adresa IP, identifikuesit unikë dhe informacioni i përgjithshëm i vendndodhjes, si p.sh. qyteti, shteti ose zona gjeografike.
 3. Cookie dhe teknologji të ngjashme. Ashtu si shumë shërbime në internet, ne përdorim cookie dhe teknologji të ngjashme për të lehtësuar disa nga mbledhjet tona automatike të të dhënave, duke përfshirë:
  • biskota, të cilët janë skedarë teksti që faqet e internetit ruajnë në pajisjen e një vizitori për të identifikuar në mënyrë unike shfletuesin e vizitorit ose për të ruajtur informacione ose cilësime në shfletues me qëllim që t'ju ndihmojnë të lundroni ndërmjet faqeve në mënyrë efikase, të mbani mend preferencat tuaja, të mundësoni funksionalitetin, duke na ndihmuar të kuptojmë aktivitetin e përdoruesit dhe modele, dhe lehtësimin e reklamimit në internet. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen tonë Politika e kukive.
  • Fenerët e uebit, të njohura gjithashtu si etiketa pixel ose GIF të qarta, të cilat zakonisht përdoren për të demonstruar se një faqe interneti ose email është aksesuar ose hapur, ose se një përmbajtje e caktuar është parë ose klikuar, zakonisht për të përpiluar statistika rreth përdorimit të faqeve të internetit dhe suksesit të fushatave të marketingut.
 4. Informacioni personal i marrë nga palët e treta. Ne gjithashtu mund të marrim informacione personale për ju nga palët e treta, të tilla si partnerët tanë të biznesit, klientët, shitësit, filialet dhe filialet, ofruesit e të dhënave, partnerët e marketingut dhe burime të disponueshme publikisht, si platformat e mediave sociale. 
 5. Referime. Përdoruesit e Shërbimit mund të kenë mundësinë të na referojnë kolegët ose kontaktet e tjera dhe të ndajnë informacionin e tyre të kontaktit. Ju lutemi, mos na jepni informacionet e kontaktit të dikujt nëse nuk keni lejen e tyre për ta bërë këtë.
 6. Informacione të ndjeshme personale. Nëse nuk e kërkojmë në mënyrë specifike, ne kërkojmë që të mos na jepni asnjë informacion personal delikat (p.sh. informacion në lidhje me origjinën racore ose etnike, opinionet politike, fenë ose besimet e tjera, shëndetin, karakteristikat biometrike ose gjenetike, sfondin kriminal ose anëtarësimin në sindikata ) në ose nëpërmjet Shërbimit, ose ndryshe tek ne.

PËRDORIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme dhe siç përshkruhet ndryshe ose në këtë Politikë të Privatësisë ose në kohën e mbledhjes.

 1. Për të ofruar shërbimin. Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për:
  • ofrojnë dhe operojnë Shërbimin dhe biznesin tonë;
  • monitoroni dhe përmirësoni përvojën tuaj në Shërbimin;
  • krijoni dhe mirëmbani llogarinë tuaj në aplikacionet ose portalet tona;
  • të shqyrtojë dhe t'u përgjigjet kërkesave ose pyetjeve tuaja;
  • të komunikojë me ju në lidhje me Shërbimin dhe komunikimet e tjera të lidhura; dhe
  • ofroni materiale, produkte dhe shërbime që kërkoni.
 2. Kërkim dhe Zhvillim.  Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllime kërkimi dhe zhvillimi, duke përfshirë përmirësimin e Shërbimit, të kuptojmë dhe analizojmë tendencat e përdorimit dhe preferencat e përdoruesve tanë, si dhe të zhvillojmë veçori, funksionalitet dhe shërbime të reja. Si pjesë e këtyre aktiviteteve, ne mund të krijojmë të dhëna të grumbulluara, të çidentifikuara ose të tjera anonime nga informacionet personale që mbledhim. Ne e shndërrojmë informacionin personal në të dhëna anonime duke hequr informacionin që i bën të dhënat personalisht të identifikueshme për ju. Ne mund t'i përdorim këto të dhëna anonime dhe t'i ndajmë me palët e treta për qëllimet tona të ligjshme të biznesit, duke përfshirë analizimin dhe përmirësimin e Shërbimit dhe promovimin e biznesit tonë.
 3. Marketingu Direkt. Ne mund t'ju dërgojmë komunikime të drejtpërdrejta marketingu të lidhura me Sorrento-n, siç lejohet me ligj. Ju mund të tërhiqeni nga komunikimet tona të marketingut siç përshkruhet në seksionin "Zgjedhjet tuaja" më poshtë.  
 4. Reklamim i bazuar në interes. Ne mund të punojmë me kompani reklamash të palëve të treta dhe kompani të mediave sociale për të na ndihmuar të reklamojmë biznesin tonë dhe të shfaqim reklama në Shërbimin tonë dhe faqe të tjera. Këto kompani mund të përdorin skedarë "cookie" dhe teknologji të ngjashme për të mbledhur informacione rreth jush (duke përfshirë të dhënat e pajisjes dhe të dhënat e aktivitetit në internet të përshkruara më sipër) me kalimin e kohës në Shërbimin tonë dhe faqet dhe shërbimet e tjera ose ndërveprimin tuaj me emailet tona, dhe ta përdorin atë informacion për të shërbyer reklama që ata mendojnë se do t'ju interesojnë. Mund të mësoni më shumë rreth zgjedhjeve tuaja për kufizimin e reklamave të bazuara në interes në seksionin "Zgjedhjet tuaja" më poshtë. 
 5. Rekrutimi dhe përpunimi i aplikacioneve.  Në lidhje me aktivitetet tona të rekrutimit ose aplikimet ose pyetjet tuaja në lidhje me mundësitë e punësimit me Sorrento nëpërmjet Shërbimit, ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për të vlerësuar aplikacionet, për t'iu përgjigjur pyetjeve, për të rishikuar kredencialet, referencat e kontaktit, për të kryer kontrolle të sfondit dhe rishikime të tjera të sigurisë, dhe ndryshe përdorni informacionin personal për qëllime të BNJ dhe punësimit.
 6. Të pajtohet me ligjet dhe rregulloret. Ne do t'i përdorim të dhënat tuaja personale ashtu siç mendojmë se janë të nevojshme ose të përshtatshme për t'u pajtuar me ligjet në fuqi, kërkesat e ligjshme dhe procesin ligjor, si p.sh. për t'iu përgjigjur thirrjeve ose kërkesave nga autoritetet qeveritare.
 7. Për pajtueshmërinë, parandalimin e mashtrimit dhe sigurinë. Ne mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale dhe t'ia zbulojmë ato organeve të zbatimit të ligjit, autoriteteve qeveritare dhe palëve private, siç mendojmë se është e nevojshme ose e përshtatshme për: (a) ruajtjen e sigurisë, sigurisë dhe integritetit të Shërbimit tonë, produkteve dhe shërbimeve, biznesit, bazave të të dhënave dhe asete të tjera teknologjike; (b) të mbrojmë të drejtat, privatësinë, sigurinë ose pronën tonë, tuajën ose të të tjerëve (përfshirë duke bërë dhe mbrojtur pretendime ligjore); (c) auditimin e proceseve tona të brendshme për pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe kontraktuale dhe politikat e brendshme; (d) të zbatojë termat dhe kushtet që rregullojnë Shërbimin; dhe (e) të parandalojë, identifikojë, hetojë dhe parandalojë veprimtarinë mashtruese, të dëmshme, të paautorizuar, joetike ose të paligjshme, duke përfshirë sulmet kibernetike dhe vjedhjen e identitetit.
 8. Me pëlqimin tuaj. Në disa raste, ne mund t'ju kërkojmë në mënyrë specifike pëlqimin tuaj për të mbledhur, përdorur ose ndarë informacionin tuaj personal, si për shembull kur kërkohet nga ligji.

NDARJA E INFORMACIONIT PERSONAL

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me subjektet dhe individët e listuar më poshtë ose siç përshkruhet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë ose në pikën e grumbullimit.

 1. Kompanitë e ngjashme.  Ne mund të ndajmë informacionin e mbledhur rreth jush me çdo anëtar të grupit tonë të kompanive, duke përfshirë filialet, kompaninë tonë të fundit mbajtëse dhe filialet e saj. Për shembull, ne do të ndajmë informacionin tuaj personal me kompanitë tona të lidhura për t'ju ofruar produktet dhe shërbimet tona, ku kompanitë e tjera brenda grupit tonë kryejnë komponentë të ofrimit të shërbimit të plotë.
 2. Ofruesit e Shërbimeve.  Ne ndajmë informacionin personal me palët e treta dhe individët që kryejnë funksione në emrin tonë dhe na ndihmojnë të drejtojmë biznesin tonë. Për shembull, ofruesit e shërbimeve na ndihmojnë të kryejmë mbajtjen e faqeve në internet, shërbimet e mirëmbajtjes, menaxhimin e bazës së të dhënave, analitikën në ueb, marketingun dhe qëllime të tjera.
 3. Partnerët e reklamimit.  Ne gjithashtu mund të ndajmë informacionin personal të mbledhur për ju me palët e treta me të cilët ne jemi partnerë për fushata reklamuese, konkurse, oferta speciale ose ngjarje ose aktivitete të tjera në lidhje me Shërbimin tonë, ose që mbledhin informacion në lidhje me aktivitetin tuaj në Shërbimin dhe shërbime të tjera në internet për na ndihmoni të reklamojmë produktet dhe shërbimet tona dhe/ose të përdorim listat e hashuara të klientëve që ndajmë me ta për t'ju ofruar reklama juve dhe përdoruesve të ngjashëm në platformat e tyre.
 4. Të transferuarit e biznesit.  Ne mund të zbulojmë informacionin personal të mbledhur për ju me palët e treta në lidhje me çdo transaksion biznesi (ose transaksion të mundshëm) që përfshin një bashkim, shitje të aksioneve ose aktiveve të kompanisë, financim, blerje, konsolidim, riorganizim, shitje ose shpërbërje të të gjithë ose një pjese të biznesit tonë (përfshirë në lidhje me një falimentim ose procedura të ngjashme).
 5. Autoritetet, Zbatimi i Ligjit dhe të tjerë.  Ne gjithashtu mund t'ua zbulojmë informacionin e mbledhur rreth jush organeve të zbatimit të ligjit, autoriteteve qeveritare dhe palëve private, nëse zbulimi është i nevojshëm për të respektuar ndonjë ligj ose rregullore të zbatueshme, në përgjigje të një thirrjeje, urdhri gjykate, hetimi qeveritar ose një procesi tjetër ligjor, ose siç besojmë të nevojshme për qëllimet e pajtueshmërisë dhe mbrojtjes të përshkruara në seksionin e titulluar "Përdorimi i Informacionit Personal" më sipër.
 6. Këshilltarët Profesionistë.  Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me persona, kompani ose firma profesionale që i ofrojnë Sorrentos këshilla dhe konsulencë në kontabilitet, administrativ, ligjor, taksa, financiar, mbledhjen e borxheve dhe çështje të tjera.

TRANSFERTIMET NDËRKOMBËTARE TË INFORMACIONIT PERSONAL

Disa kompani Sorrento kanë selinë në Shtetet e Bashkuara dhe ne kemi ofrues shërbimesh në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Informacioni juaj personal mund të mblidhet, përdoret dhe ruhet në Shtetet e Bashkuara ose në vende të tjera jashtë vendit tuaj. Ligjet e privatësisë në vendet ku ne trajtojmë të dhënat tuaja personale mund të mos jenë aq mbrojtëse sa ligjet e privatësisë në vendin tuaj. Duke ofruar informacionin tuaj personal, aty ku e lejon ligji i zbatueshëm, ju pranoni në mënyrë specifike dhe shprehimisht një transferim dhe përpunim të tillë dhe mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e përcaktuar këtu ose në çdo kusht shërbimi të zbatueshëm.

Përdoruesit evropianë mund të shikojnë seksionin më poshtë të titulluar "Njoftim për përdoruesit evropianë" për informacion shtesë në lidhje me çdo transferim të informacionit tuaj personal.

SIGURIA

Asnjë metodë transmetimi përmes internetit, ose metodë e ruajtjes elektronike, nuk është plotësisht e sigurt. Ndërsa ne përdorim përpjekje të arsyeshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal nga rreziqet e paraqitura nga aksesi ose blerja e paautorizuar, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit tuaj personal.

FAQE DHE SHËRBIME TË TJERA

Shërbimi mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit dhe shërbime online të operuara nga palë të treta. Këto lidhje nuk janë një miratim ose përfaqësim me të cilin ne jemi të lidhur me ndonjë palë të tretë. Përveç kësaj, përmbajtja jonë mund të përfshihet në faqet e internetit ose në shërbime online që nuk janë të lidhura me ne. Ne nuk kontrollojmë faqet e internetit të palëve të treta ose shërbimet në internet dhe nuk mbajmë përgjegjësi për veprimet e tyre. Uebfaqe dhe shërbime të tjera ndjekin rregulla të ndryshme në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe ndarjen e informacionit tuaj personal. Ne ju inkurajojmë të lexoni politikat e privatësisë së faqeve të tjera të internetit dhe shërbimeve në internet që përdorni.

ZGJIDHJET TUAJA

Në këtë seksion, ne përshkruajmë të drejtat dhe zgjedhjet e disponueshme për të gjithë përdoruesit.

 1. E-mail promovuese. Ju mund të tërhiqeni nga emailet e lidhura me marketingun duke ndjekur udhëzimet e tërheqjes ose të çabonimit në fund të emailit, ose duke na kontaktuar siç përshkruhet më poshtë. Ju mund të vazhdoni të merrni emaile të lidhura me shërbimin dhe emaile të tjera jo-marketing.
 2. biskota. Ju lutemi vizitoni tonë Politika Cookie për më shumë informacion.
 3. Zgjedhjet e reklamave. Ju mund të kufizoni përdorimin e informacionit tuaj për reklama të bazuara në interes duke bllokuar skedarët e skedarëve të palëve të treta në cilësimet e shfletuesit tuaj, duke përdorur shtojcat/zgjatjet e shfletuesit dhe/ose duke përdorur cilësimet e pajisjes tuaj celulare për të kufizuar përdorimin e ID-së së reklamimit të lidhur me pajisjen tuaj celulare. Ju gjithashtu mund të tërhiqeni nga reklamat e bazuara në interes nga kompanitë që marrin pjesë në programet e mëposhtme të tërheqjes nga industria duke vizituar faqet e internetit të lidhura: Iniciativa e Reklamimit në Rrjet (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), Aleanca Evropiane e Reklamimit Dixhital Interaktiv (për përdoruesit evropianë – http://www.youronlinechoices.eu/), dhe Aleanca e Reklamimit Dixhital (optout.aboutads.info). Preferencat e përjashtimit të përshkruara këtu duhet të vendosen në çdo pajisje dhe/ose shfletues për të cilin dëshironi që ato të aplikohen. Ju lutemi vini re se ne gjithashtu mund të punojmë me kompani që ofrojnë mekanizmat e tyre të tërheqjes ose nuk marrin pjesë në mekanizmat e tërheqjes të përshkruar më sipër, kështu që edhe pas tërheqjes, mund të merrni ende disa skedarë kuki dhe reklama të bazuara në interes nga të tjerët kompanitë. Nëse hiqni dorë nga reklamat e bazuara në interes, do të shihni ende reklama në internet, por ato mund të jenë më pak të rëndësishme për ju.
 4. Mos gjurmo. Disa shfletues mund të konfigurohen për të dërguar sinjale "Mos gjurmoni" në shërbimet në internet që vizitoni. Aktualisht nuk i përgjigjemi "Mos gjurmoni" ose sinjale të ngjashme. Për të mësuar më shumë rreth "Mos gjurmoni", ju lutemi vizitoni http://www.allaboutdnt.com.
 5. Refuzimi për të dhënë informacion. Ne duhet të mbledhim informacione personale për të ofruar shërbime të caktuara. Nëse nuk jepni informacionin e kërkuar, ne mund të mos jemi në gjendje t'i ofrojmë ato shërbime.

NJOFTIM PËR PËRDORUESIT EVROPIAN

Informacioni i dhënë në këtë seksion zbatohet vetëm për individët në Bashkimin Evropian, Zonën Ekonomike Evropiane dhe Mbretërinë e Bashkuar (së bashku, "Evropë").

Përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, referencat për "informacionet personale" në këtë Politikë të Privatësisë janë ekuivalente me "të dhënat personale" të rregulluara nga legjislacioni evropian për mbrojtjen e të dhënave. 

 1. Kontrollues.  Kur është e nevojshme, kontrolluesi i informacionit tuaj personal të mbuluar nga kjo Politikë e Privatësisë për qëllime të legjislacionit evropian për mbrojtjen e të dhënave është subjekti Sorrento që ofron sitin ose shërbimin.
 2. Bazat Ligjore për Përpunim. Bazat ligjore të përpunimit tonë të informacionit tuaj personal siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë do të varen nga lloji i informacionit personal dhe konteksti specifik në të cilin ne i përpunojmë ato. Megjithatë, bazat ligjore në të cilat ne zakonisht mbështetemi janë paraqitur në tabelën e mëposhtme. Ne mbështetemi në interesat tona legjitime si bazën tonë ligjore vetëm kur ato interesa nuk mbizotërohen nga ndikimi mbi ju (përveç rastit kur kemi pëlqimin tuaj ose përpunimi ynë kërkohet ose lejohet ndryshe me ligj). Nëse keni pyetje në lidhje me bazën ligjore se si ne përpunojmë informacionin tuaj personal, na kontaktoni në privacy@sorrentotherapeutics.com.
Qëllimi i përpunimit (siç përshkruhet më sipër në seksionin "Përdorimi i Informacionit Personal")Baza Ligjore
Për të ofruar shërbiminPërpunimi është i nevojshëm për të përmbushur kontratën që rregullon funksionimin tonë të Shërbimit, ose për të ndërmarrë hapat që ju kërkoni përpara se të angazhoni shërbimet tona. Kur ne nuk mund t'i përpunojmë të dhënat tuaja personale siç kërkohet për të operuar Shërbimin në bazë të domosdoshmërisë kontraktuale, ne përpunojmë informacionin tuaj personal për këtë qëllim bazuar në interesin tonë legjitim për t'ju ofruar produktet ose shërbimet që ju aksesoni dhe kërkoni. 
Kërkimi dhe zhvillimiPërpunimi bazohet në interesat tona legjitime në kryerjen e kërkimit dhe zhvillimit siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.
Marketingu Direkt  Përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj kur ai pëlqim kërkohet nga ligji në fuqi. Kur një pëlqim i tillë nuk kërkohet nga ligji në fuqi, ne përpunojmë informacionin tuaj personal për këto qëllime bazuar në interesat tona legjitime për të promovuar biznesin tonë dhe për t'ju treguar përmbajtje përkatëse të përshtatur.
Reklamim i bazuar në interesPërpunimi bazohet në pëlqimin tuaj kur ai pëlqim kërkohet nga ligji në fuqi. Aty ku ne mbështetemi në miratimin tuaj, ju keni të drejtë ta tërhiqni atë në çdo kohë në mënyrën e treguar kur jepni pëlqimin tuaj ose në Shërbimin. 
Për të përpunuar aplikacionetPërpunimi bazohet në interesat tona legjitime në kryerjen e kërkimit dhe zhvillimit siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.
Të pajtohet me ligjet dhe rregulloretPërpunimi është i nevojshëm për të përmbushur detyrimet tona ligjore ose bazuar në interesat tona legjitime në rekrutimin dhe punësimin. Në disa raste, përpunimi mund të bazohet gjithashtu në pëlqimin tuaj. Aty ku ne mbështetemi në pëlqimin tuaj, ju keni të drejtë ta tërhiqni atë në çdo kohë në mënyrën e treguar kur jepni pëlqimin tuaj ose në Shërbimin. 
Për pajtueshmërinë, parandalimin e mashtrimit dhe sigurinëPërpunimi është i nevojshëm për të përmbushur detyrimet tona ligjore ose bazuar në interesat tona legjitime në mbrojtjen e të drejtave, privatësisë, sigurisë ose pronës sonë ose të të tjerëve.
Me pëlqimin tuajPërpunimi bazohet në pëlqimin tuaj. Aty ku ne mbështetemi në pëlqimin tuaj, ju keni të drejtë ta tërhiqni atë në çdo kohë në mënyrën e treguar kur jepni pëlqimin tuaj ose në Shërbimin. 
 1. Përdorni për qëllime të reja. Ne mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale për arsye që nuk përshkruhen në këtë Politikë të Privatësisë kur lejohet me ligj dhe arsyeja është në përputhje me qëllimin për të cilin i kemi mbledhur. Nëse na duhet të përdorim informacionin tuaj personal për një qëllim që nuk ka lidhje, ne do t'ju njoftojmë dhe do t'ju shpjegojmë bazën ligjore të zbatueshme. 
 2. mbajtje. Ne do t'i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimin e mbledhjes, duke përfshirë për qëllimin e përmbushjes së çdo kërkese ligjore, të kontabilitetit ose raportimit, për të krijuar dhe mbrojtur pretendimet ligjore, për qëllime të parandalimit të mashtrimit ose për aq kohë sa kërkohet për të përmbushur detyrimet tona ligjore. 

  Për të përcaktuar periudhën e duhur të ruajtjes për informacionin personal, ne konsiderojmë sasinë, natyrën dhe ndjeshmërinë e informacionit personal, rrezikun e mundshëm të dëmtimit nga përdorimi i paautorizuar ose zbulimi i informacionit tuaj personal, qëllimet për të cilat ne përpunojmë informacionin tuaj personal dhe nëse ne mund t'i arrijmë këto qëllime nëpërmjet mjeteve të tjera dhe kërkesave ligjore të zbatueshme.
 3. Të drejtat tuaja. Ligjet evropiane për mbrojtjen e të dhënave ju japin të drejta të caktuara në lidhje me informacionin tuaj personal. Ju mund të na kërkoni të ndërmarrim veprimet e mëposhtme në lidhje me informacionin tuaj personal që ne mbajmë:
  • Qasja. Ju ofrojmë informacion në lidhje me përpunimin tonë të informacionit tuaj personal dhe ju japim akses në informacionin tuaj personal.
  • i saktë. Përditësoni ose korrigjoni pasaktësitë në të dhënat tuaja personale.
  • Fshij. Fshini të dhënat tuaja personale.
  • Transferim. Transferoni një kopje të informacionit tuaj personal të lexueshme nga makineritë tek ju ose një palë e tretë sipas zgjedhjes suaj.
  • kufizoj. Kufizoni përpunimin e informacionit tuaj personal.
  • Objekt. Kundërshtoni mbështetjen tonë në interesat tona legjitime si bazë e përpunimit tonë të informacionit tuaj personal që ndikon në të drejtat tuaja. 

   Ju mund t'i paraqisni këto kërkesa duke na kontaktuar në privacy@sorrentotherapeutics.com ose në adresën postare të listuar më poshtë. Ne mund të kërkojmë informacion specifik nga ju për të na ndihmuar të konfirmojmë identitetin tuaj dhe të përpunojmë kërkesën tuaj. Ligji në fuqi mund të kërkojë ose të na lejojë të refuzojmë kërkesën tuaj. Nëse e refuzojmë kërkesën tuaj, do t'ju tregojmë pse, duke iu nënshtruar kufizimeve ligjore. Nëse dëshironi të paraqisni një ankesë për përdorimin tonë të informacionit tuaj personal ose përgjigjen tonë ndaj kërkesave tuaja në lidhje me informacionin tuaj personal, ju mund të na kontaktoni ose të paraqisni një ankesë te rregullatori i mbrojtjes së të dhënave në juridiksionin tuaj. Ju mund të gjeni rregullatorin tuaj të mbrojtjes së të dhënave këtu
 4. Transferimi i të dhënave ndërkufitare. Nëse ne i transferojmë të dhënat tuaja personale në një vend jashtë Evropës në mënyrë që të na kërkohet të zbatojmë masa mbrojtëse shtesë për informacionin tuaj personal sipas ligjeve evropiane për mbrojtjen e të dhënave, ne do ta bëjmë këtë. Ju lutemi na kontaktoni për informacion shtesë në lidhje me çdo transferim të tillë ose masat mbrojtëse specifike të aplikuara.

KONTAKTONI SHBA

Nëse keni pyetje ose shqetësime në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë ose ndonjë çështje tjetër të privatësisë ose sigurisë, ju lutemi na dërgoni email në adresën privacy@sorrentotherapeutics.com ose na shkruani në adresën e mëposhtme: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Drejtorët Vendi
San Diego, CA 92121
ATTN: Ligjore