Noqo Baadhaha Tijaabada Caafimaad

Dib ugu laabo Dhuumaha

Noqo Baadhaha Tijaabada Caafimaad

Haddii aad tahay xirfadle caafimaad ama baadhe, ama haddii aagaggayaga daawaynta ay la socdaan meelaha aad danaynayso, ama haddii aad rabto macluumaad ku saabsan noqoshada baadhe, fadlan buuxi foomka diiwaangelinta.

Sorrento Therapeutics iyo kaabayaasheedu waxay ururinayaan liiska goobaha tijaabada caafimaadka iyo baarayaasha aagagga daweynta ee diiradda la saarayo. Haddii aad rabto in laguu tixgeliyo, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso macluumaadka diiwaangelinta ee boggan. Sorrento waxay u isticmaali doontaa macluumaadka aad bixiso ujeeddada keliya ee lagu qiimeeyo heerka aad xiisaynayso iyo u-qalmitaankaaga waxbarasho mustaqbalka. Waxaan ilaalinaa amniga macluumaadka aan aruurineyno.

Fadlan buuxi Diiwaangelinta