Pogoji uporabe

« Nazaj na Pipeline

POGOJI UPORABE

Datum začetka veljavnosti: 14. junij 2021

Ti pogoji uporabe ("Pogoji uporabe”) se vpiše vmes Sorrento Therapeutics, Inc., v imenu in za račun naših hčerinskih in povezanih družb (“Sorrento, ""us, ""we, "Ali"naši”) in vi ali če zastopate subjekt ali drugo organizacijo, ta subjekt ali organizacijo (v obeh primerih, »jo”). Ti pogoji uporabe urejajo vaš dostop do in/ali uporabo naših spletnih mest, aplikacij in portalov, ki jih upravljamo, in ki so povezani s temi pogoji uporabe (skupaj "Stran”), ter storitve in viri, ki so omogočeni prek spletnega mesta (vsaka »Service"In skupaj,Storitve”). Ti pogoji uporabe ne veljajo za druga spletna mesta in storitve, ki jih ponuja Sorrento, kot so naša klinična preskušanja, storitve pacientov v laboratoriju ali izdelki COVI-STIX.

POZORNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE. Z BRSKANJEM ALI DOSTOPOM DO MESTA IN/ALI UPORABO STORITEV IZJAVLJATE, DA STE (1) PREBRALI, RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA STE ZAVEZANI POGOJI UPORABE, (2) STE POLNOLETI ZA OBRAZOVANJE SORRENTO IN (3) IMATE POOBLASTILO, DA V POGOJE UPORABE VSTOPATE OSEBNO ALI V IMENU PODJETJA, KI STE KI GA NAMENILI KOT UPORABNIKA, IN DA TO PODJETJE ZAVEZATE S POGOJI UPORABE. IZRAZ "TI" SE NANAŠA NA POSAMIČNO ALI PRAVNO OSEBO, KAR JE UPORABNA.  ČE SE NE STRINJATE S POGOJI UPORABE, NE MORETE DOSTOPATI ALI UPORABLJATI MESTA ALI STORITVE.

UPOŠTEVAJTE, DA TE POGOJE UPORABE SORRENTO KADAR KOLI SPREMENJA PO IZLESTI PRESOJI. Sorrento vas bo obvestil o morebitnih spremembah teh pogojev uporabe z objavo teh sprememb na spletnem mestu, s spremembo datuma na vrhu pogojev uporabe in/ali z obvestilom prek spletnega mesta ali na drug način (vključno s pošiljanjem obvestila na kateri koli e-poštni naslov, ki ga posreduje Sorrentu). Če ni drugače navedeno, bodo vse spremembe začele veljati takoj po objavi na spletnem mestu ali dostavi takega obvestila. Pogoje uporabe lahko prekinete, kot je navedeno spodaj, če ugovarjate kakršnim koli takšnim spremembam. Vendar se bo štelo, da se strinjate s kakršnimi koli in vsemi spremembami z nadaljnjo uporabo spletnega mesta ali storitev po tem odpovednem roku. PROSIMO, REDNO PREVERJAJTE SPLETNO MESTO, ČE SI OGLEDATE TEDAJŠE POGOJE.

Za vašo uporabo določenih storitev in sodelovanje v njih lahko veljajo dodatni pogoji, vključno z vsemi veljavnimi pogoji med Sorrentom in vašim delodajalcem ali organizacijo ter vsemi pogoji, ki so vam bili predstavljeni, da jih sprejmete, ko uporabljate dodatno storitev (“Dodatni pogoji”). Če pogoji uporabe niso skladni z dodatnimi pogoji, imajo dodatni pogoji prednost v zvezi s to storitvijo. Pogoji uporabe in vsi ustrezni dodatni pogoji se tukaj imenujejo »Sporazum«.

DOSTOP IN UPORABA NEPREMIČNIN SORRENTO

 1. Dovoljena uporaba. Spletno mesto, storitve in informacije, podatki, slike, besedilo, datoteke, programska oprema, skripti, grafike, fotografije, zvoki, glasba, video posnetki, avdiovizualne kombinacije, interaktivne funkcije in drugi materiali (skupaj "vsebina”) na voljo na ali prek spletnega mesta in storitev (takšna vsebina, skupaj s spletnim mestom in storitvami, vsaka »Nepremičnina Sorrento” in skupaj, “Nepremičnine v Sorrentu”) so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah po vsem svetu. V skladu s pogodbo vam Sorrento podeljuje omejeno licenco za dostop do lastnosti Sorrento in njihovo uporabo izključno za vaše osebne ali notranje poslovne namene. Če Sorrento ne določi drugače v ločeni licenci, je vaša pravica do uporabe katere koli lastnine v Sorrentu predmet te pogodbe. 
 2. Upravičenost. Izjavljate, da ste polnoletni za sklenitev zavezujoče pogodbe in da niste oseba, ki ne sme uporabljati lastnine Sorrento v skladu z zakonodajo Združenih držav, vašega kraja stalnega prebivališča ali katere koli druge veljavne jurisdikcije. Potrjujete, da ste starejši od 18 let ali emancipirani mladoletnik ali imate zakonito soglasje staršev ali skrbnikov ter da ste v celoti sposobni in usposobljeni za vstop v določila, pogoje, obveznosti, izjave, izjave in jamstva. v teh pogojih uporabe in v pogodbi, kjer je to primerno, ter da spoštujejo in spoštujejo pogodbo. V vsakem primeru potrjujete, da ste starejši od šestnajst (16) let, saj nepremičnine Sorrento niso namenjene otrokom, mlajšim od 16 let. Če ste mlajši od 16 let, prosimo, da ne dostopajte do lastnine Sorrento ali jih ne uporabljajte.
 3. Določene omejitve.  Za pravice, ki so vam podeljene v Pogojih uporabe, veljajo naslednje omejitve: (a) ne smete licencirati, prodajati, dajati v najem, dajati v zakup, prenašati, dodeljevati, reproducirati, distribuirati, gostiti ali kako drugače komercialno izkoriščati Sorrento Properties ali katerega koli dela Lastnosti Sorrento, vključno s spletnim mestom, (b) ne smete uokviriti ali uporabljati tehnik uokvirjanja, da bi obložili katero koli blagovno znamko, logotip ali druge lastnosti Sorrenta (vključno s slikami, besedilom, postavitvijo strani ali obrazcem) Sorrenta; (c) ne smete uporabljati metaoznak ali drugega "skritega besedila" z uporabo imena ali blagovnih znamk Sorrenta; (d) ne smete spreminjati, prevajati, prilagajati, združevati, delati izpeljanih del, razstavljati, dekompilirati, povratno prevajati ali izvajati povratnega inženiringa katerega koli dela Sorrento Properties, razen v obsegu, v katerem so zgornje omejitve izrecno prepovedane z veljavno zakonodajo; (e) ne smete uporabljati nobene ročne ali avtomatizirane programske opreme, naprav ali drugih procesov (vključno, vendar ne omejeno na pajke, robote, strgala, pajke, avatarje, orodja za rudarjenje podatkov ali podobno) za "strganje" ali prenos podatkov s katerega koli spleta strani, vsebovane na spletnem mestu (razen da operaterjem javnih iskalnikov dajemo preklicno dovoljenje za uporabo pajkov za kopiranje gradiva s spletnega mesta izključno za namen in v obsegu, ki je potreben za ustvarjanje javno dostopnih indeksov gradiva, ki jih lahko iščete, vendar ne predpomnilniki ali arhivi takega gradiva); (f) ne boste dostopali do Sorrento Properties, da bi zgradili podobno ali konkurenčno spletno mesto, aplikacijo ali storitev; (g) razen kot je izrecno navedeno v tem dokumentu, nobenega dela lastnine Sorrento ni dovoljeno kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objaviti, nalagati, prikazovati, objavljati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način; (h) ne smete odstraniti ali uničiti nobenih obvestil o avtorskih pravicah ali drugih lastniških oznak, ki so vsebovane na ali v Sorrento Properties; (i) ne smete se lažno predstavljati ali napačno predstavljati svoje povezave s katero koli osebo ali subjektom. Za vsako prihodnjo izdajo, posodobitev ali drug dodatek lastnostim Sorrento veljajo pogoji uporabe. Sorrento, njegovi dobavitelji in ponudniki storitev si pridržujejo vse pravice, ki niso podeljene v Pogojih uporabe. Vsaka nepooblaščena uporaba katere koli lastnine Sorrento preneha veljati za licence, ki jih je Sorrento podelil v skladu s pogoji uporabe.
 4. Uporabljajo ga stranke Sorrenta.  Če ste stranka Sorrenta, ki dostopa ali uporablja spletno mesto ali storitve, vključno z našim portalom za stranke, izjavljate in jamčite, da (a) boste pri uporabi lastnosti Sorrento ravnali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vključno, kjer je primerno, z zdravstvenim zavarovanjem Zakon o prenosljivosti in odgovornosti ter njegovi izvedbeni predpisi ter drugi zakoni o zasebnosti in varstvu podatkov ter (b) nam ne boste posredovali nobenih informacij, vključno z osebnimi podatki in varovanimi zdravstvenimi informacijami, za katere nimate zahtevanih pooblastil ali soglasij. Nadalje potrjujete in soglašate, da ste vi in ​​ne Sorrento odgovorni za zagotovitev, da so bila posredovana vsa potrebna razkritja in da so bila od pacientov pridobljena vsa potrebna soglasja in/ali dovoljenja, kot morda zahtevajo veljavni zakoni o zasebnosti in varstvu podatkov ter predpisi v vaši jurisdikciji. Za več informacij o postopkih zasebnosti v Sorrentu si oglejte našo Pravilnik o Zasebnosti.
 5. Potrebna oprema in programska oprema.  Zagotoviti morate vso opremo in programsko opremo, potrebno za povezavo s Sorrento Properties, vključno z, vendar ne omejeno na, mobilno napravo, ki je primerna za povezavo in uporabo Sorrento Properties, v primerih, ko storitve ponujajo mobilno komponento. Izključno ste odgovorni za vse pristojbine, vključno s pristojbinami za internetno povezavo ali mobilno telefonijo, ki jih imate pri dostopu do Sorrento Properties.

LASTNIŠTVO

 1. Nepremičnine v Sorrentu.  Strinjate se, da so Sorrento in njegovi dobavitelji lastniki vseh pravic, lastninske pravice in deleža v Sorrento Properties. Ne boste odstranili, spremenili ali prikrili nobenih obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, storitvenih znamkah ali drugih lastniških pravicah, ki so vključene v ali spremljajo katero koli lastnino Sorrento. Strinjate se, da nimate nobenih pravic, naslova ali interesa za ali za katero koli vsebino, ki se pojavlja na ali v Sorrento Properties.
 2. Blagovne znamke.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, logotip Sorrento, vsa imena in logotipi podružnic ter vse povezane grafike, logotipi, storitvene znamke, ikone, blagovna znamka in trgovska imena, ki se uporabljajo na ali v povezavi s katero koli lastnostjo Sorrento, so blagovne znamke Sorrenta ali njegovih podružnic in lahko se ne sme uporabljati brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Sorrenta. Druge blagovne znamke, storitvene znamke in trgovska imena, ki se lahko pojavijo na ali v Sorrento Properties, so last njihovih lastnikov. Če uporabljate materiale ali blagovne znamke na ali v lastninah Sorrento na kakršen koli način, ki ga ta razdelek jasno ne dovoljuje, kršite vašo pogodbo z nami in morda kršite zakone o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugih zakonih. V tem primeru samodejno prekličemo vaše dovoljenje za uporabo Lastnosti podjetja. Lastništvo gradiva ostane pri nas ali pri avtorjih materialov, ki jih vsebujejo Lastnosti podjetja. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene, so pridržane.
 3. Povratne informacije.  Strinjate se, da Sorrentu pošljete kakršne koli ideje, predloge, dokumente in/ali predloge prek njegovih predlogov, povratnih informacij, wikija, foruma ali podobnih strani (»Povratne informacije«) je na lastno odgovornost in da Sorrento nima nobenih obveznosti (vključno z obveznostmi zaupnosti brez omejitev) v zvezi s takšnimi povratnimi informacijami. Izjavljate in jamčite, da imate vse potrebne pravice za oddajo povratnih informacij. S tem podjetju Sorrento podeljujete v celoti plačano, brezplačno, trajno, nepreklicno, svetovno, neizključno in v celoti podlicencirano pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, izvajanje, prikazovanje, distribucijo, prilagajanje, spreminjanje, ponovno formatiranje, ustvarjanje izpeljanke dela in na kakršen koli način komercialno ali nekomercialno izkoriščati vse in vse povratne informacije ter podlicencirati zgornje pravice v zvezi z delovanjem in vzdrževanjem lastnine Sorrento Properties in/ali poslovanja družbe Sorrento.

RAVNANJE UPORABNIKA

Kot pogoj za uporabo se strinjate, da ne boste uporabljali lastnine Sorrento za kakršne koli namene, ki so prepovedani s pogodbo ali veljavno zakonodajo. Ne smete (in ne dovolite nobeni tretji osebi), da izvaja kakršno koli dejanje na ali prek lastnine Sorrento Properties, ki: (i) krši kateri koli patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, avtorske pravice, pravico do objave ali drugo pravico katere koli osebe ali subjekta; (ii) je nezakonit, grozeč, žaljiv, nadležen, obrekoval, klevetniški, zavajajoč, goljufiv, posega v zasebnost drugega, zloben, nespodobno, pornografsko, žaljivo ali nepristojno; (iii) spodbuja nestrpnost, rasizem, sovraštvo ali škodo proti kateremu koli posamezniku ali skupini; (iv) predstavlja nepooblaščeno ali nenaročeno oglaševanje, neželeno ali množično e-pošto; (v) vključuje komercialne dejavnosti in/ali prodajo brez predhodnega pisnega soglasja Sorrenta; (vi) lažno predstavlja katero koli osebo ali subjekt, vključno s katerim koli zaposlenim ali predstavnikom Sorrenta; (vii) krši ali spodbuja kakršno koli ravnanje, ki bi kršilo kateri koli veljavni zakon ali predpis ali bi povzročilo civilno odgovornost; (viii) posega v pravilno delovanje Sorrento Properties ali poskuša posegati v pravilno delovanje Sorrento Properties ali uporablja Sorrento Properties na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen s pogodbo; ali (ix) poskuša vključevati ali sodelovati pri kakršnih koli potencialno škodljivih dejanjih, ki so uperjena proti lastnini Sorrento Properties, vključno, vendar ne omejeno na kršitev ali poskusom kršitve katere koli varnostne funkcije Sorrento Properties, z uporabo ročne ali avtomatizirane programske opreme ali drugih sredstev za dostop , »postrgati«, »poplaziti« ali »pajek« katere koli strani, ki jih vsebuje Sorrento Properties, vnaša viruse, črve ali podobno škodljivo kodo v Sorrento Properties ali posega ali poskuša posegati v uporabo lastnosti Sorrento s strani katerega koli drugega uporabnika, gostitelja ali omrežja, vključno s preobremenitvijo, »poplavljanjem«, »spamom«, »bombardiranjem pošte« ali »zrušitvijo« lastnosti Sorrento.

PREISKAVE

Sorrento lahko kadar koli spremlja ali pregleduje lastnine Sorrento, vendar ni dolžan. Če Sorrento izve za kakršne koli možne kršitve katere koli določbe pogodbe, si Sorrento pridržuje pravico, da razišče takšne kršitve, Sorrento pa lahko po lastni presoji nemudoma odpove vašo licenco za uporabo lastnine Sorrento, v celoti ali delno, brez predhodnega obvestila.

LASTNOSTI TRETJIH OSEB

Lastnosti Sorrento lahko vsebujejo povezave do spletnih mest in/ali aplikacij tretjih oseb (“Lastnosti tretjih oseb”). Ko kliknete povezavo do lastnine tretje osebe, vas ne bomo opozorili, da ste zapustili Sorrento Properties in da za vas veljajo določila in pogoji (vključno s pravilniki o zasebnosti) drugega spletnega mesta ali destinacije. Takšne lastnine tretjih oseb niso pod nadzorom Sorrenta in nismo odgovorni za nobeno lastnino tretjih oseb. Sorrento ponuja te lastnine tretjih oseb samo kot priročnost in ne pregleduje, odobrava, spremlja, potrjuje, jamči ali daje kakršnih koli predstav v zvezi z lastnostmi tretjih oseb ali katerim koli izdelkom ali storitvijo, ki je ponujena v zvezi z njimi. Vse povezave v Lastnostih tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost. Ko zapustite naše spletno mesto, pogoji uporabe ne veljajo več. Pregledati morate veljavne pogoje in pravilnike, vključno z zasebnostjo in praksami zbiranja podatkov, katere koli lastnine tretjih oseb, ter opraviti kakršno koli preiskavo, ki se vam zdi potrebna ali primerna, preden nadaljujete s kakršno koli transakcijo s katero koli tretjo osebo. Z uporabo lastnosti Sorrento izrecno razbremenite Sorrento kakršne koli odgovornosti, ki izhaja iz vaše uporabe katere koli lastnine tretjih oseb. 

OdŠkodninami

Strinjate se, da boste Sorrento, njegove starše, hčerinske družbe, podružnice, uradnike, zaposlene, agente, partnerje, dobavitelje in izdajatelje licenc (vsakega, »Stranka Sorrento« in skupaj »Stranke Sorrento«) povrnili in zaščitili pred kakršnimi koli izgubami, stroški , obveznosti in izdatki (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji), ki se nanašajo ali izhajajo iz katerega koli in vsega naslednjega: (a) vaše uporabe in dostopa do lastnine Sorrento; (b) vaša kršitev pogodbe; (c) vaša kršitev kakršnih koli pravic druge stranke, vključno z vsemi drugimi uporabniki; ali (d) vaša kršitev vseh veljavnih zakonov, pravil ali predpisov. Sorrento si pridržuje pravico, da na lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor nad kakršno koli zadevo, ki bi jo sicer morali plačati odškodnino, v tem primeru boste v celoti sodelovali s Sorrentom pri uveljavljanju vseh razpoložljivih obramb. Ta določba od vas ne zahteva, da odškodujete katero koli od pogodbenic Sorrento za kakršno koli nesmiselno poslovno prakso te stranke ali za goljufijo, zavajanje, lažne obljube, napačno predstavljanje ali prikrivanje, prikrivanje ali opustitev katerega koli materialnega dejstva v zvezi s storitvami, ki so na voljo v tej pogodbi. . Strinjate se, da bodo določbe v tem razdelku obdržale vsako prekinitev pogodbe in/ali vaš dostop do lastnine Sorrento.

ODPOVED GARANCIJ IN POGOJEV

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA JE VAŠA UPORABA NEPREMIČNIN SORRENTO V MERE, KI JE DOVOLJENO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, NA VAŠO IZLETNO TVJOČNOST, IN SO NEPREMIČNINE SORRENTO ZAGOTOVLJENE NA "TAKŠ, KAKO JE". STRANKE SORRENTO IZRECNO ODPOVEDAJO VSE GARANCIJE, ZAPOVESTI IN POGOJE KAKRŠNE koli VRSTE, ALI IZRECNE ALI NAKAZANE, VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA, IMPLICIRANE JAMSTVE ALI POGOJE N. NEPREMIČNINE SORRENTO. STRANKE SORRENTO NE JAMSTVA, ZASTOPIT ALI POGOJA, DA: (A) BODO NEPREMIČNINE SORRENTO IZPOLNILA VAŠE ZAHTEVE; (B) DOSTOP DO MESTA BO NEMOTEVEN ALI BO VAŠA UPORABA LASTNOSTI SORRENTO PRAVOČASNA, VARNA ALI BREZ NAPAK; (C) LASTNOSTI SORRENTA BODO TOČNE, ZANESLJIVE, POPOLNE, KORISTNE ALI PRAVILNE; (D) MESTO BO NA VOLJO KADAR KOLI DOLOČEN ČAS ALI LOKACIJA; (E) VSE NAPAKE ALI NAPAKE BODO POPRAVLJENE; ALI (F) DA JE MESTO BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, BODI USTNA ALI PISNA, PRIDOBLJENA OD SORRENTA ALI PREKO SORRENTO PROPERTIES, NE BO USTVARJALA KAKRŠNE koli GARANCIJE, KI NI IZRECNO NAVEDENA TUKAJ.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA BO STRANKE SORRENTO V NIKAKEM PRIMERU ODGOVORNE ZA IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA ALI PODATKOV, POSREDNE, NAKLJUČNE, POSEBNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ALI ŠKODE NA PROIZVODU, ALI ŠKODE ZA ŠKODO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV, V VSAKEM PRIMERU, ALI SO SO SORRENTO STRANKE OBVESTILE O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE, KI IZSTAJA IZ ALI V POVEZAVI Z NJIM, ALI BOSTE STRANKE SORRENTO OBVESTILE O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE, KI IZSTAJA IZ ALI V POVEZAVI Z NJIM, ALI KATERIH DRUGIH VELJAV NA PROSTORU TEORIJA ODGOVORNOSTI IZ: (A) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE LASTNOSTI SORRENTO; (B) STROŠKI NABAVANJA NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV, KI JIH NASTAJAJO IZ KAKŠNEGA KUPLJENEGA ALI PRIDOBLJENEGA BLAGA, PODATKOV, INFORMACIJ ALI STORITEV ALI PREJETA SPOROČIL ZA TRANSAKCIJE, KI SE SKLADNEJO PREKO SORRENTO; (C) NEPOOBLAŠČENI DOSTOP DO ALI SPREMEMBA VAŠIH PRENOSOV ALI PODATKOV, VKLJUČNO VSAKIH IN VSEH OSEBNIH PODATKOV IN/ALI FINANČNIH INFORMACIJ, KI SO SHRANJENI; (D) IZJAVE ALI NAVEDANJE TRETJE OSEBE NA NEPREMIČNINAH SORRENTO; (E) OSEBNE POŠKODE ALI POŠKODE PREMOŽENJA KAKŠNE KAR koli NARAVE, KI NASTAJAJO ZARADI VAŠEGA DOSTOPA DO STORITEV IN UPORABE STORITEV; (F) VSE PREKINITVE ALI PRENEHANJE PRENOSA V NAŠE STORITVE ALI IZ NJE; (G) KAKRŠNE koli Hrošče, VIRUSE, TROJANSKI KONJI ALI PODOBNO, KI SE LAHKO PRENAŠA TRETJA STRANKA ALI PREK STORITEV; (H) KAKRŠNE koli NAPAKE ALI OPUSTITEV KAR KOLI VSEBINE; IN/ALI (I) KAKRŠNE koli DRUGE ZADEVE, POVEZANE Z NEPREMIČNINAMI SORRENTO, ALI TEMELJI NA GARANCIJI, AVTORSKIH PRAVICAH, POGODBI, ODŠKIVNIŠTVU (VKLJUČNO Z MALOMAJNOSTJO) ALI KAKRŠNE koli DRUGE PRAVNE TEORIJE. STRANKE SORRENTA VAM NI ODGOVORNE ZA VEČ KOT 100 USD. V PRIMERU NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE ŠKODE V ZGORNJEM MESJU, BO NAŠA ODGOVORNOST V TAKŠNIH JURISDIKCIJAH OMEJENA NA MERE, KI JE DOVOLJENO Z ZAKONOM. PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA SO ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ŠKODE TEMELJNI ELEMENTI PODLAG POGODBE MED SORRENTO IN VAMI.

POROČILO IN PREKO

 1. Izraz.  Pogoji uporabe začnejo veljati na dan, ko jih sprejmete (kot je opisano v zgornji preambuli) in ostanejo v polni veljavi, medtem ko uporabljate Sorrento Properties, razen če jih prej ne prekinete v skladu s tem razdelkom.
 2. Prekinitev storitev s strani Sorrenta.  Sorrento si pridržuje pravico, da kadar koli prekine ali blokira dostop katerega koli uporabnika do lastnosti ali storitev Sorrento, z razlogom ali brez predhodnega obvestila. Razlogi, zaradi katerih je vaš dostop lahko prekinjen, vključujejo, vendar niso omejeni na (a) če vi ali vaša organizacija ne zagotovite pravočasnega plačila za storitve, če je primerno, (b) če ste bistveno kršili katero koli določbo pogodbe, ali (c) če mora Sorrento to storiti po zakonu (npr. kadar je zagotavljanje storitev nezakonito ali postane). Strinjate se, da bo Sorrento vse odpovedi iz razloga izvedel po lastni presoji in da Sorrento ni odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli prekinitev vašega dostopa do lastnosti ali storitev Sorrento.
 3. Prekinitev storitev s strani vas.  Če želite prekiniti storitve, ki jih ponuja Sorrento, lahko to storite tako, da kadar koli obvestite Sorrento. Vaše obvestilo je treba poslati v pisni obliki na spodaj naveden naslov Sorrenta.
 4. Učinek prenehanja.  Prekinitev lahko povzroči prepoved kakršne koli prihodnje uporabe Lastnine ali storitev Sorrento. Po prenehanju katerega koli dela storitev bo vaša pravica do uporabe takega dela storitev takoj prenehala. Sorrento ne bo imel nobene odgovornosti do vas za kakršno koli začasno prekinitev ali odpoved. Vse določbe pogojev uporabe, ki bi po svoji naravi morale obdržati, ostanejo obstoječe ob prenehanju storitev, vključno z neomejenimi določbami o lastništvu, zavrnitvi garancije in omejitvami odgovornosti.

MEDNARODNI UPORABNIKI

Do lastnosti Sorrento lahko dostopate iz držav po vsem svetu in lahko vsebujejo sklice na storitve in vsebino, ki niso na voljo v vaši državi. Te reference ne pomenijo, da namerava Sorrento napovedati taka Storitve ali Vsebina v vaši državi. Sorrento Properties nadzoruje in ponuja Sorrento iz svojih obratov v Združenih državah Amerike. Sorrento ne jamči, da so Sorrento Properties primerne ali na voljo za uporabo na drugih lokacijah. Poleg tega se lahko nekateri deli storitve prevedejo v druge jezike, vendar Sorrento ne daje nobenih zagotovil ali jamstev glede vsebine, točnosti ali popolnosti teh prevodov. Tisti, ki dostopajo do lastnine Sorrento Properties ali jih uporabljajo iz drugih držav, to počnejo na lastno voljo in so odgovorni za skladnost z lokalno zakonodajo. 

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Elektronske komunikacije.  Komunikacija med vami in Sorrentom lahko poteka prek elektronskih sredstev, ne glede na to, ali obiščete Sorrento Properties ali pošiljate e-pošto Sorrento, ali Sorrento objavlja obvestila na Sorrento Properties ali komunicira z vami po e-pošti. Za pogodbene namene (a) soglašate s prejemanjem sporočil iz Sorrenta v elektronski obliki; in (b) se strinjate, da vsi pogoji, dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih Sorrento posreduje v elektronski obliki, izpolnjujejo vse pravne zahteve, ki bi jih taka sporočila izpolnjevala, če bi bila v pisni obliki.
 2. Dodelitev.  Pogojev uporabe ter vaših pravic in obveznosti iz te pogodbe ne smete odstopiti, oddajati podizvajalcem, delegirati ali kako drugače prenesti z vaše strani brez predhodnega pisnega soglasja Sorrenta in vsak poskus prenosa, podizvajanja, pooblastila ali prenosa v nasprotju z zgoraj navedenim bo ničen. in nična.
 3. Višja sila.  Sorrento ni odgovoren za kakršno koli zamudo ali nedelovanje, ki je posledica vzrokov, ki so zunaj njegovega razumnega nadzora, vključno, vendar ne omejeno na, božja dejanja, vojno, terorizem, nemire, embargo, dejanja civilnih ali vojaških oblasti, požare, poplave, nesreče, stavke ali pomanjkanje prevoznih sredstev, goriva, energije, delovne sile ali materiala.
 4. Vprašanja, pritožbe, zahtevki.  Če imate kakršna koli vprašanja, pritožbe ali zahtevke v zvezi s Sorrento Properties, nas kontaktirajte na legal@sorrentotherapeutics.com. Potrudili se bomo, da odgovorimo na vaše pomisleke. Če menite, da so bili vaši pomisleki nepopolno obravnavani, vas vabimo, da nam to sporočite za nadaljnjo preiskavo.
 5. Zastaralni rok.  VI IN SORRENTO SE STRINJATE, DA SE MORA KAKRŠEN VZROK ZA DEJAVANJE, KI IZSTAJA IZ POGODBE, NEPREMIČNINE SORRENTO ALI VSEBINE ALI SO Z njo POVEZANI, ZAČETI V ENEM (1) LETU PO NASTANKU VZROKA ZA DEJANJE. V nasprotnem primeru JE TAKŠNI VZROK ZA DEJANJE TRAJNO PREPOVEDEN.
 6. Veljavno pravo in kraj.  Te pogoje uporabe urejajo in razlagajo v skladu z zakoni zvezne države Kalifornije. Prizorišče morebitnih sporov je San Diego, Kalifornija. Stranki se strinjata, da se bosta odpovedali naslednjim zagovorom za kakršno koli tožbo, vloženo v Kaliforniji: forum non conveniens, pomanjkanje osebne jurisdikcije, nezadosten postopek in nezadostna vročitev postopka.
 7. Izbira jezika.  Izrecna želja strank je, da so pogoji uporabe in vsi povezani dokumenti sestavljeni v angleščini, tudi če so na voljo v drugem jeziku. 
 8. Opaziti.  Če Sorrento zahteva, da navedete e-poštni naslov, ste odgovorni, da Sorrentu zagotovite svoj najnovejši e-poštni naslov. V primeru, da zadnji e-poštni naslov, ki ste ga posredovali Sorrentu, ni veljaven ali vam iz kakršnega koli razloga ne more dostaviti nobenih obvestil, ki jih zahtevajo/dovoljujejo Pogoji uporabe, Sorrento pošlje e-pošto, ki vsebuje takšno obvestilo bo kljub temu veljalo za učinkovito obvestilo. Obvestilo Sorrento lahko pošljete na naslednji naslov: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Šteje se, da je takšno obvestilo dano, ko ga Sorrento prejme s pismom, ki ga dostavi nacionalno priznana služba za dostavo čez noč ali prvorazredno poštno predplačniško pošto na zgornji naslov.
 9. Odpoved  Vsaka opustitev ali neizpolnitev katere koli določbe pogojev uporabe ob eni priložnosti se ne bo štela za opustitev katere koli druge določbe ali take določbe ob kateri koli drugi priložnosti.
 10. Ločljivost.  Če se kateri koli del pogojev uporabe šteje za neveljaven ali neizvršljiv, se ta del razlaga tako, da čim bolj odraža prvotni namen strank, preostali deli pa ostanejo v polni veljavi.
 11. Nadzor izvoza.  Lastnine Sorrento Properties ne smete uporabljati, izvažati, uvažati ali prenašati, razen če to dovoljuje zakonodaja ZDA, zakoni jurisdikcije, v kateri ste pridobili Sorrento Properties, in katera koli druga veljavna zakonodaja. Zlasti, vendar brez omejitev, nepremičnin Sorrento ni dovoljeno izvažati ali ponovno izvažati (a) v katero koli državo Združenih držav, za katero velja embargo, ali (b) nikomur na seznamu posebej določenih državljanov ameriškega ministrstva za finance ali zavrnjenega ministrstva za trgovino ZDA Seznam oseb ali seznam subjektov. Z uporabo Sorrento Properties izjavljate in jamčite, da (y) se ne nahajate v državi, za katero velja embargo vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA označila za državo, ki »podpira teroriste« in (z) niso navedeni na nobenem seznamu prepovedanih ali omejenih strank vlade ZDA. Potrjujete in se strinjate, da za izdelke, storitve ali tehnologijo, ki jih zagotavlja Sorrento, veljajo zakoni in predpisi Združenih držav o nadzoru izvoza. Spoštovali boste te zakone in predpise in brez predhodnega dovoljenja vlade ZDA ne smete izvažati, ponovnega izvoza ali prenašati izdelkov, storitev ali tehnologije Sorrento, neposredno ali posredno, v katero koli državo, ki krši te zakone in predpise.
 12. Pritožbe potrošnikov.  V skladu s kalifornijskim civilnim zakonikom §1789.3 lahko prijavite pritožbe enoti za pomoč pri pritožbah oddelka za potrošniške storitve Kalifornijskega oddelka za potrošniške zadeve tako, da jih pisno kontaktirate na 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, ali po telefonu na (800) 952-5210.
 13. Celotni dogovor.  Pogoji uporabe so dokončni, popolni in izključni dogovor strank v zvezi s predmetom te pogodbe ter nadomeščajo in združujejo vse predhodne razprave med strankami v zvezi s to zadevo.