Prehľad

« Späť na Pipeline

Aplikujeme špičkovú vedu na vytváranie inovatívnych terapií, ktoré zlepšia životy tých, ktorí trpia rakovinou, neriešiteľnou bolesťou a COVID-19.

Rakovina je geneticky rôznorodý, vysoko prispôsobivý, neustále mutujúci a pre imunitný systém prakticky neviditeľný. Náš prístup k liečbe rakoviny je založený na presvedčení, že pacienti budú vyžadovať multimodálny, mnohostranný prístup – zacielenie na jeden alebo rôznorodý súbor bunkových cieľov a útok na tie na niekoľkých frontoch – súčasne alebo postupne, často a neúnavne.

Náš prístup k boju proti rakovine je možný vďaka jedinečnému imuno-onkologickému („IO“) portfóliu, ktoré pozostáva zo širokej škály inovatívnych a synergických aktív, ako je napríklad široká knižnica plne ľudských protilátok („G-MAB™“), ktorá dokáže byť použité samostatne alebo začlenené do prístupov zameraných na rakovinu vrátane:

Tieto prostriedky sú doplnené o inovatívne lymfatické cieľové zariadenie (Sofusa®) navrhnuté tak, aby dodávali protilátky do lymfatického systému, kde sú imunitné bunky trénované na boj s rakovinou. 

Vytvorili sme ľudské protilátky proti mnohým cieľom dôležitým pri liečbe rakoviny, vrátane PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, c-MET, VEGFR2 a mnohým ďalším cieľom, ktoré sú v rôznych štádiách vývoja. Naše CAR-T programy zahŕňajú klinické štádium CD38 CAR T. Terapie, ktoré kombinujú prístupy, sú v predklinickom štádiu hodnotenia mnohopočetného myelómu, rakoviny pľúc a iných dospelých a detských rakovín.

  • CAR T (chimerický antigénový receptor – T bunky) terapia, ktorá modifikuje pacientove vlastné T-bunky, aby zabili jeho nádor
  • Terapia DAR T (Dimeric Antigen Receptor – T Cells), ktorá upravuje T-bunky zdravého darcu tak, aby boli reaktívne voči nádoru akéhokoľvek pacienta, čo umožňuje „bežnú“ liečbu pacientovho nádoru
  • konjugáty protilátka-liečivo ("ADC") a
  • Onkolytické vírusové programy (Seprehvir™, Seprehvec™)

„Naše jedinečné portfólio aktív IO platformy nemá v tomto odvetví konkurenciu. Zahŕňa inhibítory imunitného kontrolného bodu, bišpecifické protilátky, konjugáty protilátka-liečivo (ADC), ako aj bunkové terapie založené na chimérickom antigénovom receptore (CAR) a dimérnom antigénovom receptore (DAR) a najnovšie sme pridali onkolytické vírusy (Seprehvir™, Seprehvec ™). Každé aktívum jednotlivo ukazuje veľký prísľub; dohromady cítime, že majú potenciál prelomiť najťažšie problémy s rakovinou“

– Dr. Henry Ji, generálny riaditeľ

Náš záväzok zlepšiť životy pacientov s tým, čo sa v súčasnosti považuje za nezvládnuteľnú bolesť, dokazuje aj naše vytrvalé úsilie vyvinúť prvotriednu neopioidnú malú molekulu (TRPV1 agonista), reziniferatoxín (“RTX”).

Resiniferatoxín má potenciál zásadne zmeniť prístup k liečbe bolesti v rôznych indikáciách vďaka silnému a dlhotrvajúcemu účinku pri jedinom podaní, ale aj vďaka výhodám jeho neopioidného profilu.

RTX dokončuje predkľúčové štúdie v humánnych indikáciách, ako je osteoartritída a rakovinová bolesť na konci života, pričom kľúčové registračné štúdie sa majú začať v druhej polovici roku 2020.

RTX je tiež v kľúčových testoch na aplikáciu u spoločenských psov s ťažko zvládnuteľnou artritickou bolesťou lakťa. Keďže domáce zvieratá sú súčasťou rodiny, náš prístup k vývoju inovatívnych riešení na zvládanie bolesti má zahŕňať aj iné druhy, ktoré milujeme!