Predstavenstvo

Henry Ji

Predseda, prezident a výkonný riaditeľ

Dorman Followwill

Riaditeľ

Kim D. Janda

Riaditeľ

David Lemus

Riaditeľ

Jaisim Shah

Riaditeľ

Yue Alexander Wu

Riaditeľ