Potrubie

Výskum a vývoj Sorrenta sa zameriava na podporu inovácií v oblasti COVID-19, liečby rakoviny, úplnej kontroly bolesti a autoimunitných ochorení

Kľúčové programy indikácia predklinické Fáza I Fáza II Fáza III/Pivotná Schválenie FDA
Programy COVID-19  

COVISTIX™ (diagnostika) Rýchly test antigénu

*

Povolenie na núdzové použitie (EUA) v Mexiku (COFEPRIS), Brazílii (ANVISA) a s označením CE v Európe

COVIMARK™ (diagnostika) Rýchly test antigénu

*

Žiadosť o povolenie na núdzové použitie (EUA) predložená v USA a Kanade

COVISHIELD™ (liečba) Neutralizujúce protilátky (IN) u ambulantných a hospitalizovaných pacientov

40%*

COVISHIELD™ (liečba) Neutralizujúca protilátka (IV) u ambulantných a hospitalizovaných pacientov

20%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Ťažký COVID-19 u pacientov na JIS

82%*

Pivotal Trial čakajúce na schválenie FDA

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS v dôsledku COVID-19 u pacientov na JIS

82%*

Pivotný proces v Brazílii

Mpre Inhibítor (perorálna tabletka) Anti-vírusové

40%*

Omicron mRNA vakcína Vakcína

20%*

Kľúčové programy indikácia predklinické Fáza I Fáza II Fáza III/Pivotná Schválenie FDA
imunoterapia  

FUJOVEE™ (Abivertinib) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) B bunkové lymfómy

60.2%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Prostaty

20%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Lupus

20%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) MS

20%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) GvHD

20%*

PD-L1 (socazolimab)* SCLC

82%*

*V partnerstve s Lee's Pharm v Číne

PD-L1 (STI-3031)** Rakovina krčka maternice

82%*

**V USA a v spolupráci s ImmuneOncia v Kórei

CD47 Pevné nádory

40%*

CD38 DAR-T Viacnásobný myelóm

40%*

CD38 ADC Amyloidóza, mnohopočetný myelóm, T-ALL a pažerák

40%*

TROP2 ADC* Pevné nádory

40%*

* V Číne

Onkolytický vírus Seprehvec™ pevné nádory; Nádory CNS

40%*

BCMA ADC Tekuté nádory

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ Rakovina endometria

40%*

V spolupráci s klinikou Mayo

Bevacizumab-ADNAB™ Rakovina vaječníkov

40%*

V spolupráci s klinikou Mayo

Rituximab-ADNAB™ B-bunkové lymfómy

40%*

V spolupráci s klinikou Mayo
Kľúčové programy indikácia predklinické Fáza I Fáza II Fáza III/Pivotná Schválenie FDA
Bolesť  

ZTlido™ 1.8 %
Postherpetická neuralgia - PHN

99.8%*

SP-102 (SEMDEXA) Lumbálna radikulárna/ischiasová bolesť

82%*

SP-103 (Lidokaínový topický systém 5.4 %) Akútna bolesť chrbta

20%*

SP-104 (oneskorený výbuch nízkej dávky naltrexónu) Fibromyalgia

20%*

RTX (resiniferatoxín)
Epidurálna injekcia
Neliečiteľná bolesť pri pokročilej rakovine

60.3%*

Označenie za sirotu

RTX (resiniferatoxín)
Intraartikulárna cesta
Stredná až ťažká bolesť OA kolena

60.2%*

Kľúčové programy indikácia predklinické Fáza I Fáza II Fáza III/Pivotná Schválenie FDA
Lymfatické doručenie  

Sofusa® anti-TNF Autoimunitné (RA)

40%*

Sofusa® anti-PD-1 Kožný T-bunkový lymfóm (CTCL)

40%*

Sofusa® anti-CTLA-4 melanóm

40%*

V spolupráci s klinikou Mayo
Programy COVID-19
Kľúčové programy (Indikácia) Fázy
COVISTIX™ (diagnostika) FDA EUA
COVIMARK™ (diagnostika) FDA EUA
COVISHIELD™ (liečba) PH I
COVISHIELD™ (liečba) predklinické
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
Mpro Inhibitor (perorálna tabletka) (antivírusový) Ph I
Omicron mRNA vakcína (vakcína) predklinické
imunoterapia
Kľúčové programy (Indikácia) Fázy
FUJOVEE™ (Abivertinib) (NSCLC) Ph III
FUJOVEE™ (Abivertinib) (B bunkové lymfómy) Ph II
FUJOVEE™ (Abivertinib) (prostata) predklinické
FUJOVEE™ (Abivertinib) (lupus) predklinické
FUJOVEE™ (Abivertinib) (PANI) predklinické
FUJOVEE™ (Abivertinib) (GvHD) predklinické
PD-L1 (socazolimab)*(SCLC) Ph III
PD-L1 (STI-3031)** (Rakovina krčka maternice) Ph III
CD47 (Solidné nádory) Ph I
CD38 DAR-T (Mnohopočetný myelóm) Ph I
CD38 ADC (Amyloidóza, mnohopočetný myelóm, T-ALL a pažerák) Ph I
TROP2 ADC* (Solidné nádory) Ph I
Onkolytický vírus Seprehvec™ (Solidné nádory; nádory CNS) PH I
BCMA ADC (Tekuté nádory) predklinické
Bevacizumab-ADNAB™ (Rakovina endometria) Ph I
Bevacizumab-ADNAB™ (Rakovina vaječníkov) Ph I
Rituximab-ADNAB™ (B-bunkové lymfómy) Ph I
Bolesť
Kľúčové programy (Indikácia) Fázy
ZTlido™ 1.8 % (Postherpetická neuralgia – PHN) Schválenie FDA
SP-102 (SEMDEXA) Ph III
SP-103 (Lidokaínový topický systém 5.4 %) predklinické
SP-104 (oneskorený výbuch nízkej dávky naltrexónu) predklinické
RTX (resiniferatoxín) Epidurálna injekcia (Nezvládnuteľná bolesť pri pokročilej rakovine) Ph II
RTX (resiniferatoxín) Intraartikulárna cesta (Stredná až ťažká bolesť kolena OA) Ph II
Lymfatické doručenie
Kľúčové programy (Indikácia) Fáza II
Sofusa® anti-TNF (Autoimunitná RA) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (kožný T-bunkový lymfóm (CTCL)) Ph I
Sofusa® anti-CTLA-4 (Melanóm) Ph I