Čo sú to klinické skúšky?

« Späť na Pipeline

Čo sú to klinické skúšky?

Predtým, ako je liek dostupný v lekárni, skúma sa v klinických štúdiách. Klinické štúdie sú starostlivo monitorované a zdokumentované vedecké štúdie na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti skúšaných liekov s cieľom nájsť nové a lepšie spôsoby liečby pre pacientov. Vykonávajú sa v nemocnici alebo na klinike, kde lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci pozorujú a hodnotia odpoveď dobrovoľníka na skúšaný liek. Skúmané lieky musia pred schválením preukázať svoju bezpečnosť a účinnosť FDA (Food and Drug Administration).

Máte otázky týkajúce sa klinického skúšania?

Kontaktujte nás na adrese Clinictrials@sorrentotherapeutics.com.