Termeni de utilizare

« Înapoi la Pipeline

TERMENI DE UTILIZARE

Data intrării în vigoare: 14 iunie 2021

Acești Termeni de utilizare („Termeni de utilizare”) este introdusă între Sorrento Therapeutics, Inc., în numele și în numele filialelor și afiliaților noștri (“Sorrento, ""us, ""we, "Sau"al nostru”) și dumneavoastră, sau dacă reprezentați o entitate sau altă organizație, acea entitate sau organizație (în ambele cazuri, „tu”). Acești Termeni de utilizare guvernează accesul și/sau utilizarea site-urilor noastre web, aplicațiilor și portalurilor pe care le operam și care fac link la acești Termeni de utilizare (în mod colectiv, „teren”), precum și serviciile și resursele activate prin intermediul Site-ului (fiecare un „serviciu”Și colectiv,„Servicii”). Acești Termeni de utilizare nu se aplică altor site-uri și servicii furnizate de Sorrento, cum ar fi studiile noastre clinice, serviciile de laborator pentru pacienți sau produsele COVI-STIX.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEESTI TERMENI DE UTILIZARE. Răsfoind sau accesând SITE-UL ȘI/SAU UTILIZAȚI SERVICIILE, DECLARAȚI CĂ (1) AȚI CITIT, INTELEȘI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE TERMENII DE UTILIZARE, (2) AȚI VÂRSTA LEGALĂ PENTRU A FORMA UN CONTRACT OBLIGATORI CU SORRENTO ȘI (3) AVEȚI AUTORITATEA DE A INTRODUCE TERMENII DE UTILIZARE PERSONAL SAU ÎN NUMELE COMPANIEI PE CARE AȚI DENUMIT-O CA UTILIZATOR ȘI DE A LEGA ACEA COMPANIE DE TERMENII DE UTILIZARE. TERMENUL "TU" SE REFERE LA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, DUPĂ CAZ.  DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE TERMENII DE UTILIZARE, NU PUTEȚI ACCESA SAU UTILIZA SITE-UL SAU SERVICIILE.

Vă rugăm să rețineți că ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE SUNT SUPUSE DE MODIFICARE DE SORRENTO LA DISCREȚIA SA UNICA, ÎN ORICE MOMENT. Sorrento vă va informa cu privire la prezența oricăror modificări aduse acestor Termeni de utilizare prin postarea acestor modificări pe Site, prin modificarea datei din partea de sus a Termenilor de utilizare și/sau prin furnizarea unei notificări prin intermediul Site-ului sau prin alte mijloace. (inclusiv prin trimiterea unei notificări la orice adresă de e-mail furnizată către Sorrento). Dacă nu se specifică altfel, orice modificări vor intra în vigoare imediat după postarea pe Site sau livrarea unei astfel de notificări. Puteți rezilia Termenii de utilizare, așa cum sunt enunțați mai jos, dacă vă opuneți oricăror astfel de modificări. Cu toate acestea, se va considera că ați fost de acord cu toate modificările prin utilizarea în continuare a Site-ului sau a Serviciilor după această perioadă de notificare. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI SITE-UL ÎN REGOLARE PENTRU A VEDE TERMENII ACTUALI.

Utilizarea și participarea dvs. la anumite Servicii pot face obiectul unor termeni suplimentari, inclusiv oricăror termeni aplicabili între Sorrento și angajatorul sau organizația dvs. și orice termeni prezentati pentru acceptarea dvs. atunci când utilizați un Serviciu suplimentar ("Termeni suplimentari”). În cazul în care Termenii de utilizare sunt incompatibili cu Termenii suplimentari, Termenii suplimentari vor controla cu privire la acest serviciu. Termenii de utilizare și orice Termeni suplimentari aplicabili sunt denumiți aici „Acord. "

ACCESUL ȘI UTILIZAREA PROPRIETĂȚILOR SORRENTO

 1. Permisă utilizare. Site-ul, Serviciile și informațiile, date, imagini, text, fișiere, software, scripturi, grafice, fotografii, sunete, muzică, videoclipuri, combinații audiovizuale, caracteristici interactive și alte materiale (în mod colectiv, „Conţinut”) disponibile pe sau prin intermediul Site-ului și al Serviciilor (un astfel de Conținut, împreună cu Site-ul și Serviciile, fiecare un „Proprietatea Sorrento” și în mod colectiv, cel „Proprietăți Sorrento”) sunt protejate de legile drepturilor de autor din întreaga lume. Sub rezerva Acordului, Sorrento vă acordă o licență limitată pentru a accesa și utiliza Proprietățile Sorrento exclusiv în scopuri personale sau interne de afaceri. Dacă nu se specifică altfel de către Sorrento într-o licență separată, dreptul dumneavoastră de a utiliza toate proprietățile Sorrento este supus Acordului. 
 2. Eligibilitate. Declarați că aveți vârsta legală pentru a încheia un contract cu caracter obligatoriu și că nu sunteți o persoană cu interdicție de a utiliza Sorrento Properties conform legilor Statelor Unite, a locului dvs. de reședință sau a oricărei alte jurisdicții aplicabile. Afirmați că aveți fie peste 18 ani, fie un minor emancipat, fie că aveți consimțământul legal al părintelui sau al tutorelui și că sunteți pe deplin capabil și competent să încheiați termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, declarațiile și garanțiile stabilite. în acești Termeni de utilizare și în Acord, acolo unde este cazul, și pentru a respecta și a respecta Acordul. În orice caz, afirmați că aveți peste șaisprezece (16 ani), deoarece Proprietățile Sorrento nu sunt destinate copiilor sub 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, atunci vă rugăm să nu accesați și nu utilizați Proprietățile Sorrento.
 3. Anumite restricții.  Drepturile care vă sunt acordate în Termenii de utilizare sunt supuse următoarelor restricții: (a) nu veți licenția, vinde, închiria, închiria, transfera, cesiona, reproduce, distribui, găzduiește sau exploata în alt mod comercial Sorrento Properties sau orice parte din Proprietățile Sorrento, inclusiv site-ul, (b) nu veți încadra sau utiliza tehnici de încadrare pentru a include vreo marcă comercială, logo sau alte proprietăți Sorrento (inclusiv imagini, text, aspect de pagină sau formular) ale Sorrento; (c) nu veți folosi metaetichete sau alt „text ascuns” folosind numele sau mărcile comerciale Sorrento; (d) nu trebuie să modificați, să traduceți, să adaptați, să îmbinați, să realizați lucrări derivate, să dezasamblați, să decompilați, să compilați invers sau să efectuați inginerie inversă nici unei părți a Proprietăților Sorrento, cu excepția cazului în care restricțiile de mai sus sunt interzise în mod expres de legea aplicabilă; (e) nu veți utiliza niciun software manual sau automat, dispozitive sau alte procese (inclusiv, dar fără a se limita la păianjeni, roboți, scrapers, crawler, avatare, instrumente de extragere a datelor sau altele asemenea) pentru a „răzui” sau a descărca date de pe orice web paginile conținute în Site (cu excepția faptului că acordăm operatorilor motoarelor publice de căutare permisiunea revocabilă de a folosi spider pentru a copia materiale de pe Site în scopul exclusiv și numai în măsura necesară pentru a crea indici de căutare disponibili public ai materialelor, dar nu cache-uri sau arhive ale unor astfel de materiale); (f) nu veți accesa Sorrento Properties pentru a construi un site web, aplicație sau serviciu similar sau competitiv; (g) cu excepția cazurilor specificate în mod expres aici, nicio parte din Sorrento Properties nu poate fi copiată, reprodusă, distribuită, republicată, descărcată, afișată, postată sau transmisă sub nicio formă și prin orice mijloc; (h) nu veți elimina sau distruge notificările privind drepturile de autor sau alte marcaje de proprietate conținute pe sau în Sorrento Properties; (i) nu vă veți uzurpa identitatea sau denaturați afilierea dumneavoastră cu nicio persoană sau entitate. Orice lansare viitoare, actualizare sau altă adăugare la Sorrento Properties va fi supusă Termenilor de utilizare. Sorrento, furnizorii săi și furnizorii de servicii își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în Termenii de utilizare. Orice utilizare neautorizată a oricărei proprietăți Sorrento anulează licențele acordate de Sorrento conform Termenilor de utilizare.
 4. Utilizare de către clienții Sorrento.  Dacă sunteți client Sorrento care accesează sau folosește Site-ul sau Serviciile, inclusiv portalul nostru pentru clienți, declarați și garantați că (a) atunci când utilizați Proprietățile Sorrento veți respecta toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv, acolo unde este cazul, Asigurarea de Sănătate Portability and Accountability Act și reglementările sale de implementare și alte legi privind confidențialitatea și protecția datelor și (b) nu ne veți furniza nicio informație, inclusiv date personale și informații de sănătate protejate, pentru care nu aveți autorizațiile sau consimțământul necesar. În plus, luați la cunoștință și sunteți de acord că dvs., și nu Sorrento, sunteți responsabil pentru a vă asigura că toate dezvăluirile necesare au fost furnizate și că au fost obținute toate consimțământurile și/sau permisiunile necesare de la pacienți, așa cum poate fi cerut de legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor și reglementările din jurisdicția dumneavoastră. Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Sorrento, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate.
 5. Echipamente și software necesare.  Trebuie să furnizați toate echipamentele și software-ul necesar pentru a vă conecta la Sorrento Properties, inclusiv, dar fără a se limita la, un dispozitiv mobil care este potrivit pentru a se conecta și a utiliza Sorrento Properties, în cazurile în care Serviciile oferă o componentă mobilă. Sunteți singurul responsabil pentru orice taxe, inclusiv pentru conexiunea la Internet sau pentru mobil, pe care le suportați atunci când accesați Sorrento Properties.

PROPRIETATE

 1. Proprietăți Sorrento.  Sunteți de acord că Sorrento și furnizorii săi dețin toate drepturile, titlurile și interesele în Sorrento Properties. Nu veți elimina, modifica sau ascunde niciun drept de autor, marcă comercială, marcă de serviciu sau alte notificări privind drepturile de proprietate încorporate în sau care însoțesc orice proprietate Sorrento. Sunteți de acord că nu aveți niciun drept, titlu sau interes asupra sau față de orice Conținut care apare pe sau în Proprietățile Sorrento.
 2. Mărcile comerciale.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, sigla Sorrento, orice nume și logo-uri afiliate și toate elementele grafice, siglele, mărcile de serviciu, pictogramele, îmbrăcămintea comercială și numele comerciale aferente utilizate pe sau în legătură cu orice proprietăți Sorrento sunt mărci comerciale ale Sorrento sau ale afiliaților săi și pot nu poate fi utilizat fără permisiunea scrisă prealabilă expresă a Sorrento. Alte mărci comerciale, mărci de servicii și nume comerciale care pot apărea pe sau în Sorrento Properties sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Dacă utilizați materialele sau mărcile comerciale pe sau în Proprietățile Sorrento într-un mod care nu este permis în mod clar de această secțiune, încălcați acordul dvs. cu noi și este posibil să încălcați drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi. În acest caz, vă revocăm automat permisiunea de a utiliza Proprietățile companiei. Titlul materialelor rămâne în proprietatea noastră sau a autorilor materialelor conținute în Proprietățile companiei. Toate drepturile neacordate în mod expres sunt rezervate.
 3. Parere.  Sunteți de acord că trimiterea oricăror idei, sugestii, documente și/sau propuneri către Sorrento prin sugestia, feedbackul, wiki, forumul sau paginile similare ("Părere") este pe propriul dumneavoastră risc și că Sorrento nu are obligații (inclusiv, fără a se limita la obligații de confidențialitate) cu privire la astfel de Feedback. Declarați și garantați că aveți toate drepturile necesare pentru a trimite Feedback-ul. Prin prezenta, acordați Sorrento un drept și o licență complet plătite, fără drepturi de autor, perpetue, irevocabile, la nivel mondial, neexclusiv și complet sublicențiabile de a utiliza, reproduce, executa, afișa, distribuie, adapta, modifica, reformata, crea derivate lucrează și exploatează în orice mod comercial sau necomercial în orice mod, orice și toate Feedback-urile și să sublicențeze drepturile de mai sus, în legătură cu operarea și întreținerea Sorrento Properties și/sau afacerile Sorrento.

CONDUCEREA UTILIZATORULUI

Ca o condiție de utilizare, sunteți de acord să nu utilizați Sorrento Properties în niciun scop care este interzis de Acord sau de legea aplicabilă. Nu trebuie (și nu permiteți niciunei terțe părți) să întreprindă nicio acțiune asupra sau prin intermediul Proprietăților Sorrento care: (i) încalcă vreun brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate sau alt drept al oricărei persoane sau entități; (ii) este ilegal, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, calomnios, înșelător, fraudulos, invaziv în viața privată a altuia, delictuos, obscen, pornografic, ofensator sau profan; (iii) promovează bigotismul, rasismul, ura sau răul împotriva oricărui individ sau grup; (iv) constituie publicitate neautorizată sau nesolicitată, mesaje nedorite sau e-mail în masă; (v) implică activități comerciale și/sau vânzări fără acordul prealabil scris al Sorrento; (vi) se uită la orice persoană sau entitate, inclusiv orice angajat sau reprezentant al Sorrento; (vii) încalcă sau încurajează orice comportament care ar încălca orice lege sau reglementare aplicabilă sau ar da naștere la răspundere civilă; (viii) interferează cu sau încearcă să interfereze cu buna funcționare a Sorrento Properties sau folosește Sorrento Properties în orice mod care nu este permis în mod expres de Acord; sau (ix) încearcă să se angajeze sau să se angajeze în orice acte potențial dăunătoare care sunt îndreptate împotriva Sorrento Properties, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea sau încercarea de a încălca orice caracteristică de securitate a Sorrento Properties, folosind software manual sau automat sau alte mijloace de acces , „răzuiți”, „răzuiește” sau „păianjen” orice pagini conținute în Sorrento Properties, introducând viruși, viermi sau coduri dăunătoare similare în Sorrento Properties sau interferând sau încercând să interfereze cu utilizarea proprietăților Sorrento de către orice alt utilizator, gazdă sau rețeaua, inclusiv prin supraîncărcare, „inundare”, „spam”, „bombardare prin e-mail” sau „prăbușire” a proprietăților Sorrento.

INVESTIGAȚII

Sorrento poate, dar nu este obligat să monitorizeze sau să revizuiască Sorrento Properties în orice moment. Dacă Sorrento devine conștient de orice posibile încălcări de către dvs. a oricărei prevederi a Acordului, Sorrento își rezervă dreptul de a investiga astfel de încălcări, iar Sorrento poate, la discreția sa, să rezilieze imediat licența dvs. de utilizare a proprietăților Sorrento, în totalitate sau în parte, fără notificare prealabilă.

PROPRIETĂȚI DE LA TERȚI PĂRȚI

Sorrento Properties poate conține link-uri către site-uri web și/sau aplicații ale terților ("Proprietăți ale terților”). Când faceți clic pe un link către o proprietate a unei terțe părți, nu vă vom avertiza că ați părăsit Sorrento Properties și sunteți supus termenilor și condițiilor (inclusiv politicilor de confidențialitate) ale altui site web sau destinație. Asemenea proprietăți ale terților nu se află sub controlul Sorrento și nu suntem responsabili pentru nicio proprietate a terților. Sorrento furnizează aceste proprietăți ale terților doar pentru comoditate și nu examinează, aprobă, monitorizează, aprobă, garantează sau face nicio declarație cu privire la proprietățile terților sau orice produs sau serviciu furnizat în legătură cu acestea. Utilizați toate linkurile din Proprietățile terților pe propriul risc. Când părăsiți site-ul nostru, Termenii de utilizare nu mai guvernează. Ar trebui să revizuiți termenii și politicile aplicabile, inclusiv practicile de confidențialitate și de colectare a datelor, ale oricăror proprietăți ale terților și să faceți orice investigație considerați necesară sau adecvată înainte de a continua cu orice tranzacție cu orice terță parte. Prin utilizarea proprietăților Sorrento, îl eliberați în mod expres de orice răspundere care decurge din utilizarea de către dvs. a oricărei proprietăți terțe. 

DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să despăgubiți și să lăsați Sorrento, părinții, filialele, afiliații, funcționarii, angajații, agenții, partenerii, furnizorii și licențiatorii săi (fiecare, o „Parte Sorrento” și, în mod colectiv, „Părțile Sorrento”) de orice pierderi, costuri , datorii și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) legate de sau care decurg din oricare dintre următoarele: (a) utilizarea și accesul dvs. la Proprietățile Sorrento; (b) încălcarea de către dvs. a Acordului; (c) încălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale unei alte părți, inclusiv ale oricăror altor utilizatori; sau (d) încălcarea de către dumneavoastră a oricăror legi, reguli sau reglementări aplicabile. Sorrento își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni altfel supusă despăgubirii de către dvs., caz în care veți coopera pe deplin cu Sorrento în afirmarea oricăror apărări disponibile. Această prevedere nu vă cere să despăgubiți niciuna dintre părțile din Sorrento pentru orice practică comercială neconvențională a acelei părți sau pentru frauda, ​​înșelăciunea, promisiunea falsă, declararea falsă sau ascunderea, suprimarea sau omisiunea oricărui fapt important în legătură cu Serviciile furnizate în temeiul acestei părți. . Sunteți de acord că prevederile din această secțiune vor supraviețui rezilierii Acordului și/sau accesului dumneavoastră la Sorrento Properties.

RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII GARANȚIILOR ȘI CONDIȚILOR

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, UTILIZAREA PROPRIETĂȚILOR SORRENTO SE ESTE PE UNCUL DVS. RISC, ȘI PROPRIETĂȚILE SORRENTO SUNT FURNIZATE „CA AȘA ESTE” ȘI „CÂT DISPONIBIL”, CU TOATE DEFECTELE. PĂRȚILE DE LA SORRENTO RENUNȚĂ ÎN EXPRES ORICE GARANȚII, DECLARAȚII ȘI CONDIȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, GARANȚII IMPLICITE SAU CONDIȚII DE COMERCIABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN SCOP PARTICUL ȘI NEUTILIZARE PROPRIETATE SORRENTO. PĂRȚILE SORRENTO NU FAC GARANȚIE, DECLARAȚIE SAU CONDIȚIE CĂ: (A) PROPRIETĂȚILE SORRENTO VA RĂSPUNDE CERINȚELE DVS.; (B) ACCESUL LA SITE VA FI NEÎNTRERUPRE SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A PROPRIETĂȚILOR SORRENTO VA FIE LA TEMPORALĂ, SIGUR SAU FĂRĂ ERORI; (C) PROPRIETĂȚILE SORRENTO VOR FI ACCURTE, DE FINE, COMPLETE, UTILE SAU CORECTE; (D) SITE-UL VA FI DISPONIBIL ÎN ORICE MOMENT SAU LOCARE PARTICULARITĂ; (E) ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATĂ; SAU (F) CĂ SITE-UL ESTE FĂRĂ VIRUSURI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTORI. NICIO SFAT SAU INFORMAȚIE, ORAL SAU SCRIS, OBȚINUT DIN SORRENTO SAU PRIN PROPRIETĂȚILE SORRENTO NU VA CREA NICIO GARANȚIE NU SE FACE EXPRES IN ACEST.

LIMITARE A RĂSPUNDERII

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎN NICIO CAZ PĂRȚILE SORRENTO NU VA FI RESPONSABILE PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT, VENIT SAU DATE, DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECUȚIONALE, SAU DAUNE SAU COSTURI DATORATE PIERDEREI DE PRODUCȚIE SAU UTILIZĂRI, INTERRUPERII DE AFACERI, PRODUCERE. DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE, ÎN FIECARE CAZ, FĂCĂ PĂRȚILE SORRENTO FOST SAU NU FOST INFORMAȚII DE POSIBILITATEA ASTELOR PREJUDICII, DECORATE DIN SAU ÎN LEGAȚIE CU ACORDUL SAU ORICE COMUNICAȚII, INTERACȚIUNI SAU ÎNTÂLNIRI CU ALȚI PROPRIETARI DE UTILIZATOR. TEORIA RĂSPUNDERII, REZULTATE DIN: (A) UTILIZAREA SAU INAPBILITATEA DE A UTILIZA PROPRIETĂȚI SORRENTO; (B) COSTUL DE ACHIZIȚIONARE A BUNURILOR SAU SERVICIILOR DE SUBSTITUȚIE REZULTATE DIN ORICE BUNURI, DATE, INFORMAȚII SAU SERVICII CUMPĂRATE SAU OBȚINITE SAU MESAJE PRIMITATE PENTRU TRANZACȚIILE ÎNCHEIATE PRIN PROPRIETĂȚILE SORRENTO; (C) ACCESUL NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR SAU A DATELOR DVS., INCLUSIV ORICE SI TOATE INFORMAȚII PERSONALE ȘI/SAU INFORMAȚII FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTELE; (D) DECLARAȚII SAU COMPORTAMENTE ORICE TERȚE PENTRU PROPRIETĂȚILE SORRENTO; (E) RĂNIREA PERSONALĂ SAU DAUNEA PROPRIETĂȚII, DE ORICARE NATURĂ, REZULTATE DIN ACCESUL DVS. ȘI UTILIZAREA SERVICIILOR; (F) ORICE ÎNTRERUPERARE SAU ÎNCETAREA TRANSMISIILOR CĂTRE SAU DE LA SERVICIILE NOASTRE; (G) ORICE BUGE, VIRUS, CAI TROIENI SAU CARE POT FI TRANSMIS LA SAU PRIN SERVICII DE ORICE TERȚĂ PARTE; (H) ORICE ERORI SAU OMISII ÎN ORICE CONȚINUT; ȘI/SAU (I) ORICE ALTĂ PROBLEME LEGATE DE PROPRIETĂȚILE SORRENTO, FIECARE BAZATE PE GARANȚIE, DREPT DE AUTOR, CONTRACT, DELICIT (INCLUS NEGLIGENȚA) SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ. ÎN NICIUN CARE PĂRȚILE SORRENTO NU VA FI RESPONSABILE ÎN FAȚA DE DVS. PENTRU MAI MULT DE 100 USD. ÎN CAZUL UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ÎN MĂSURA INDICATĂ MAI SUS, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ÎN ACEST JURISDICȚII VA FI LIMITAȚĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE. RECUNOSCȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ LIMITAȚIILE DAUNELOR PREVIZATE MAI SUS SUNT ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE BAZEI TACEMULUI ÎNTRE SORRENTO ȘI DVS.

TERMENUL ȘI ÎNCHEIEREA

 1. Termen.  Termenii de utilizare încep de la data la care îi acceptați (așa cum este descris în preambulul de mai sus) și rămân în vigoare și în vigoare în timp ce utilizați Sorrento Properties, cu excepția cazului în care sunt reziliați mai devreme în conformitate cu această secțiune.
 2. Încetarea Serviciilor de către Sorrento.  Sorrento își rezervă dreptul de a rezilia sau de a bloca accesul oricărui utilizator la Proprietățile Sorrento sau la Servicii în orice moment, cu sau fără motiv, fără notificare. Din motive pentru care accesul dvs. poate fi reziliat includ, dar nu se limitează la (a) dacă dumneavoastră sau organizația dumneavoastră nu reușiți să furnizați plata la timp pentru Servicii, dacă este cazul, (b) dacă ați încălcat în mod semnificativ orice prevedere a Acordului, sau (c) dacă Sorrento este obligat să facă acest lucru prin lege (de exemplu, în cazul în care furnizarea Serviciilor este sau devine ilegală). Sunteți de acord că toate rezilierile din motive justificate vor fi făcute la discreția Sorrento și că Sorrento nu va fi răspunzător față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice încetare a accesului dumneavoastră la Proprietățile Sorrento sau la Servicii.
 3. Încetarea Serviciilor de către dvs.  Dacă doriți să reziliați Serviciile furnizate de Sorrento, puteți face acest lucru notificând Sorrento în orice moment. Notificarea dvs. trebuie trimisă, în scris, la adresa Sorrento specificată mai jos.
 4. Efectul rezilierii.  Încetarea poate duce la interzicerea oricărei utilizări viitoare a Proprietăților Sorrento sau a Serviciilor. La rezilierea oricărei părți a Serviciilor, dreptul dumneavoastră de a utiliza o astfel de porțiune a Serviciilor va înceta automat imediat. Sorrento nu va avea nicio răspundere față de dvs. pentru nicio suspendare sau reziliere. Toate prevederile Termenilor de utilizare care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască, vor supraviețui rezilierii Serviciilor, inclusiv, fără a se limita la, prevederile privind proprietatea, declinarea garanției și limitările de răspundere.

UTILIZATORI INTERNAȚIONALE

Proprietățile Sorrento pot fi accesate din țări din întreaga lume și pot conține referințe la Servicii și Conținut care nu sunt disponibile în țara dvs. Aceste referințe nu implică faptul că Sorrento intenționează să anunțe astfel de Servicii sau Conținut în țara dvs. Sorrento Properties sunt controlate și oferite de Sorrento din facilitățile sale din Statele Unite ale Americii. Sorrento nu declară că proprietățile Sorrento sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locații. În plus, anumite părți ale Serviciului pot fi traduse în alte limbi, dar Sorrento nu oferă nicio declarație sau garanție cu privire la conținutul, acuratețea sau caracterul complet al acestor traduceri. Cei care accesează sau folosesc proprietățile Sorrento din alte țări o fac din proprie voință și sunt responsabili pentru respectarea legislației locale. 

DISPOZIȚII GENERALE

 1. Comunicații electronice.  Comunicările dintre dvs. și Sorrento pot avea loc prin mijloace electronice, indiferent dacă vizitați Sorrento Properties sau trimiteți e-mailuri Sorrento sau dacă Sorrento postează notificări pe Sorrento Properties sau comunică cu dvs. prin e-mail. În scopuri contractuale, (a) sunteți de acord să primiți comunicări de la Sorrento într-o formă electronică; și (b) sunt de acord că toți termenii și condițiile, acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care Sorrento vi le furnizează electronic îndeplinesc orice cerință legală pe care astfel de comunicări ar fi îndeplinite dacă ar fi în scris.
 2. Misiune.  Termenii de utilizare, precum și drepturile și obligațiile dvs. în temeiul prezentului, nu pot fi cesionați, subcontractați, delegati sau transferați în alt mod de dvs. fără acordul prealabil scris al Sorrento, iar orice încercare de cesionare, subcontractare, delegare sau transfer care încalcă cele de mai sus va fi nulă. și gol.
 3. Forță majoră.  Sorrento nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau neexecuție care rezultă din cauze în afara controlului său rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte de forță majoră, război, terorism, revolte, embargouri, acte ale autorităților civile sau militare, incendii, inundații, accidente, greve sau lipsuri de mijloace de transport, combustibil, energie, forță de muncă sau materiale.
 4. Întrebări, Plângeri, Reclamații.  Dacă aveți întrebări, plângeri sau reclamații cu privire la Sorrento Properties, vă rugăm să ne contactați la legal@sorrentotherapeutics.com. Vom face tot posibilul pentru a vă răspunde preocupărilor. Dacă simțiți că preocupările dvs. au fost abordate incomplet, vă invităm să ne anunțați pentru investigații suplimentare.
 5. Perioada de prescripție.  DVS. ȘI SORRENTO SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE CAUZA DE ACȚIUNE DECORATA DIN SAU LEGATĂ DE ACORD, PROPRIETĂȚILE SORRENTO SAU CONȚINUTUL TREBUIE SĂ ÎNCEPE ÎN TIMP DE UN (1) AN DUPĂ CAUZA ACȚIUNII SE AFACE. ÎN CARTĂ CAUZA, ACESTE CAUZA DE ACȚIUNE ESTE INTERDITĂ PERMANENT.
 6. Legea aplicabilă și locul de desfășurare.  Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului California. Locul oricăror dispute va fi San Diego, California. Părțile sunt de acord să renunțe la următoarele apărări la orice acțiune introdusă în California: forum non conveniens, lipsa de jurisdicție personală, proces insuficient și notificare insuficientă a procesului.
 7. Alegerea Limbii.  Este dorința expresă a părților ca Termenii de utilizare și toate documentele aferente să fie redactate în limba engleză, chiar dacă sunt furnizate într-o limbă alternativă. 
 8. Înștiințare.  În cazul în care Sorrento solicită să furnizați o adresă de e-mail, sunteți responsabil să furnizați Sorrento cea mai recentă adresă de e-mail. În cazul în care ultima adresă de e-mail pe care ați furnizat-o către Sorrento nu este validă sau, din orice motiv, nu este capabilă să vă transmită notificări solicitate/permise de Termenii de utilizare, trimiterea de către Sorrento a e-mailului care conține o astfel de notificare va constitui totuși o notificare efectivă. Puteți notifica Sorrento la următoarea adresă: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. O astfel de notificare va fi considerată dată atunci când este primită de Sorrento printr-o scrisoare transmisă de un serviciu de livrare peste noapte recunoscut la nivel național sau prin poștă poștală preplătită la adresa de mai sus.
 9. Renunțare.  Orice renunțare sau neaplicare a oricărei prevederi a Termenilor de utilizare într-o ocazie nu va fi considerată o renunțare la orice altă prevedere sau la o astfel de prevedere cu orice altă ocazie.
 10. Prevederilor.  Dacă orice parte a Termenilor de utilizare este considerată invalidă sau inaplicabilă, acea parte va fi interpretată într-un mod care să reflecte, cât mai aproape posibil, intenția inițială a părților, iar părțile rămase vor rămâne în vigoare și în vigoare.
 11. Control export.  Nu puteți utiliza, exporta, importa sau transfera proprietățile Sorrento, cu excepția cazurilor autorizate de legea SUA, legile jurisdicției în care ați obținut Proprietățile Sorrento și orice alte legi aplicabile. În special, dar fără limitare, proprietățile Sorrento nu pot fi exportate sau reexportate (a) în nicio țară aflată sub embargoul Statelor Unite sau (b) către oricine de pe lista de resortisanți special desemnați a Departamentului de Trezorerie al SUA sau de către Departamentul de Comerț al SUA. Lista persoanei sau Lista entităților. Prin utilizarea Sorrento Properties, declarați și garantați că (y) nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargo guvernamental american sau care a fost desemnată de guvernul SUA drept o țară „sprijinitoare teroriste” și (z) dvs. nu sunt enumerate pe nicio listă a părților interzise sau restricționate de către Guvernul SUA. Recunoașteți și sunteți de acord că produsele, serviciile sau tehnologia furnizate de Sorrento sunt supuse legilor și reglementărilor privind controlul exporturilor din Statele Unite. Veți respecta aceste legi și reglementări și nu veți exporta, reexporta sau transfera, direct sau indirect, produsele, serviciile sau tehnologia Sorrento, fără autorizația prealabilă a guvernului SUA, în nicio țară care încalcă astfel de legi și reglementări.
 12. Reclamațiile consumatorilor.  În conformitate cu Codul civil din California §1789.3, puteți raporta plângeri la Unitatea de asistență pentru reclamații a Diviziei de servicii pentru consumatori a Departamentului pentru afaceri ale consumatorilor din California, contactându-i în scris la 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, sau prin telefon la (800) 952-5210.
 13. Întregul acord.  Termenii de utilizare reprezintă acordul final, complet și exclusiv al părților cu privire la subiectul prezentului document și înlocuiește și unește toate discuțiile anterioare dintre părți cu privire la acest subiect.