Czym są badania kliniczne?

« Powrót do rurociągu

Czym są badania kliniczne?

Zanim lek trafi do apteki, jest badany w badaniach klinicznych. Badania kliniczne są dokładnie monitorowane i udokumentowane badaniami naukowymi w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności leków eksperymentalnych w celu znalezienia nowych i lepszych metod leczenia dla pacjentów. Przeprowadza się je w szpitalu lub klinice, w której lekarze i inni pracownicy służby zdrowia obserwują i oceniają reakcję ochotnika na lek eksperymentalny. Badane leki muszą wykazać swoje bezpieczeństwo i skuteczność przed FDA (Food and Drug Administration) przed ich dopuszczeniem.

Masz pytania dotyczące badania klinicznego?

Skontaktuj się z nami na Clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com.