Polityka prywatności

« Powrót do rurociągu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 14 czerwca 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia jak Sorrento Therapeutics, Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne (łącznie „Sorrento""us""we"Lub"podróży po ”) gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Twoje dane osobowe w związku ze stronami internetowymi, aplikacjami i portalami, które obsługujemy, które zawierają link do niniejszej Polityki prywatności (łącznie „teren”), nasze strony w mediach społecznościowych i nasze wiadomości e-mail (zbiorczo i razem z Witryną, „technikami").

Niniejsza Polityka prywatności niekoniecznie dotyczy danych osobowych, które mogłeś nam podać lub przekażesz w ustawieniach innych niż za pośrednictwem Witryny lub za jej pośrednictwem. Oddzielne lub dodatkowe zasady ochrony prywatności mogą mieć zastosowanie do danych osobowych, które Sorrento zbiera w inny sposób, na przykład w związku z naszymi badaniami klinicznymi, usługami laboratoryjnymi dla pacjentów lub produktami COVISTIX. Sorrento zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzimy poprawki, które zmienią sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy lub udostępniamy dane osobowe, opublikujemy te zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Należy okresowo przeglądać niniejszą Politykę prywatności, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi zasadami i praktykami. Zanotujemy datę wejścia w życie najnowszej wersji naszej Polityki prywatności na początku niniejszej Polityki prywatności. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu zmian oznacza akceptację takich zmian.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, które podajesz.  Możemy zbierać następujące dane osobowe, które podajesz za pośrednictwem naszej Usługi lub w inny sposób:
  • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i lokalizacja.
  • Informacje zawodowe, takie jak stanowisko, organizacja, numer NPI lub obszar specjalizacji.
  • Informacje o koncie, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które tworzysz, gdy uzyskujesz dostęp do naszego portalu klienta, wraz z wszelkimi innymi danymi rejestracyjnymi.
  • Preferencje, takie jak preferencje marketingowe lub komunikacyjne.
  • Komunikacja, w tym informacje związane z Twoimi zapytaniami do nas i wszelkie opinie, które przekazujesz, gdy się z nami komunikujesz.
  • Informacje dla wnioskodawców, takie jak CV, CV, zainteresowania zawodowe i inne informacje, które możesz podać, ubiegając się o pracę lub ofertę u nas lub prosząc o informacje o możliwościach zatrudnienia za pośrednictwem Usługi.
  • Inne informacje które zdecydujesz się podać, ale nie jest tutaj szczegółowo wymienione, z których będziemy korzystać zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób ujawniony w momencie gromadzenia danych.
 2. Dane osobowe zbierane automatycznie. My, nasi usługodawcy i nasi partnerzy biznesowi możemy automatycznie rejestrować informacje o Tobie, Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz Twojej aktywności w czasie w naszej Usłudze oraz innych witrynach i usługach online, takich jak:
  • Informacje o aktywności online, takie jak witryna, którą odwiedziłeś przed przejściem do Usługi, przeglądane strony lub ekrany, czas spędzony na stronie lub ekranie, ścieżki nawigacji między stronami lub ekranami, informacje o Twojej aktywności na stronie lub ekranie, czasy dostępu oraz czas trwania dostępu.
  • Informacje o urządzeniu, takie jak typ i numer wersji systemu operacyjnego komputera lub urządzenia mobilnego, operator sieci bezprzewodowej, producent i model, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, adres IP, unikalne identyfikatory oraz ogólne informacje o lokalizacji, takie jak miasto, stan lub obszar geograficzny.
 3. Pliki cookie i podobne technologie. Podobnie jak wiele usług internetowych, używamy plików cookie i podobnych technologii, aby ułatwić niektóre z naszych automatycznego gromadzenia danych, w tym:
  • Pliki Cookies, które są plikami tekstowymi, które strony internetowe przechowują na urządzeniu odwiedzającego w celu jednoznacznej identyfikacji przeglądarki odwiedzającego lub przechowywania informacji lub ustawień w przeglądarce w celu ułatwienia Ci sprawnego poruszania się między stronami, zapamiętywania Twoich preferencji, włączania funkcjonalności, pomagania nam w zrozumieniu aktywności użytkownika i wzorów oraz ułatwianie reklam online. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą Polityka Cookie.
  • Sygnały nawigacyjne w sieci Web, znane również jako znaczniki pikselowe lub przezroczyste pliki GIF, które są zwykle używane do wykazania, że ​​strona internetowa lub wiadomość e-mail została otwarta lub otwarta albo że obejrzano lub kliknięto określoną treść, zazwyczaj w celu zestawienia statystyk dotyczących korzystania z witryn internetowych i sukcesu kampanii marketingowych.
 4. Dane osobowe otrzymane od stron trzecich. Możemy również otrzymywać dane osobowe o Tobie od stron trzecich, takich jak nasi partnerzy biznesowi, klienci, dostawcy, spółki zależne i stowarzyszone, dostawcy danych, partnerzy marketingowi oraz publicznie dostępne źródła, takie jak platformy mediów społecznościowych. 
 5. Polecone. Użytkownicy Serwisu mogą mieć możliwość skierowania do nas współpracowników lub innych osób kontaktowych oraz udostępnienia swoich danych kontaktowych. Nie podawaj nam czyichś danych kontaktowych, chyba że masz na to zgodę.
 6. Wrażliwe dane osobowe. O ile nie zażądamy tego wyraźnie, prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, stanem zdrowia, cechami biometrycznymi lub genetycznymi, przeszłością kryminalną lub przynależnością do związków zawodowych ) w Serwisie lub za jego pośrednictwem lub w inny sposób do nas.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach i w inny sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w momencie ich gromadzenia.

 1. Aby świadczyć usługę. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:
  • dostarczać i obsługiwać Usługę i naszą działalność;
  • monitorować i poprawiać Twoje doświadczenia w Serwisie;
  • stworzyć i utrzymywać swoje konto w naszych aplikacjach lub portalach;
  • przeglądać i odpowiadać na Twoje prośby lub zapytania;
  • komunikować się z Tobą w sprawie Usługi i innej powiązanej komunikacji; oraz
  • dostarczać żądane materiały, produkty i usługi.
 2. Badania i rozwój.  Możemy wykorzystywać Twoje dane do celów badawczo-rozwojowych, w tym do ulepszania Usługi, rozumienia i analizowania trendów użytkowania i preferencji naszych użytkowników oraz opracowywania nowych funkcji, funkcjonalności i usług. W ramach tych działań możemy tworzyć zagregowane, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub inne anonimowe dane na podstawie gromadzonych przez nas danych osobowych. Przekształcamy dane osobowe w dane anonimowe, usuwając informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację tych danych. Możemy wykorzystywać te anonimowe dane i udostępniać je stronom trzecim do naszych zgodnych z prawem celów biznesowych, w tym do analizowania i ulepszania Usługi oraz promowania naszej działalności.
 3. Marketing bezpośredni. Możemy wysyłać Ci komunikaty związane z Sorrento lub inne komunikaty marketingu bezpośredniego, zgodnie z prawem. Możesz zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej, jak opisano w sekcji „Twoje wybory” poniżej.  
 4. Reklama oparta na zainteresowaniach. Możemy współpracować z zewnętrznymi firmami reklamowymi i firmami zajmującymi się mediami społecznościowymi, aby pomóc nam reklamować naszą działalność i wyświetlać reklamy w naszej Usłudze i innych witrynach. Firmy te mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do zbierania informacji o Tobie (w tym danych urządzenia i danych o aktywności online opisanych powyżej) w czasie w ramach naszej Usługi i innych witryn i usług lub interakcji z naszymi e-mailami, a także wykorzystywać te informacje do wyświetlania reklam, które myślą, że cię zainteresują. Więcej informacji na temat wyborów dotyczących ograniczania reklam opartych na zainteresowaniach można znaleźć w sekcji „Twoje wybory” poniżej. 
 5. Wnioski o rekrutację i przetwarzanie.  W związku z naszymi działaniami rekrutacyjnymi lub Twoimi aplikacjami lub zapytaniami dotyczącymi możliwości zatrudnienia w Sorrento za pośrednictwem Usługi, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do oceny aplikacji, odpowiadania na zapytania, sprawdzania danych uwierzytelniających, referencji kontaktowych, sprawdzania przeszłości i innych przeglądów bezpieczeństwa i w inny sposób wykorzystywać dane osobowe do celów kadrowych i związanych z zatrudnieniem.
 6. Aby przestrzegać przepisów i regulacji. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli uważamy, że jest to konieczne lub właściwe, aby przestrzegać obowiązujących przepisów, zgodnych z prawem żądań i procedur prawnych, takich jak odpowiadanie na wezwania lub prośby organów rządowych.
 7. Zgodność, zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i ujawniać je organom ścigania, organom rządowym i podmiotom prywatnym, jeśli uważamy, że jest to konieczne lub właściwe w celu: (a) utrzymania bezpieczeństwa, ochrony i integralności naszej Usługi, produktów i usług, działalności, baz danych i inne aktywa technologiczne; (b) chronić nasze, Twoje lub innych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności (w tym poprzez wnoszenie i obronę roszczeń prawnych); (c) audytować nasze procesy wewnętrzne pod kątem zgodności z wymogami prawnymi i umownymi oraz politykami wewnętrznymi; (d) egzekwowania warunków regulujących korzystanie z Usługi; oraz (e) zapobiegać, identyfikować, badać i odstraszać nieuczciwą, szkodliwą, nieuprawnioną, nieetyczną lub nielegalną działalność, w tym cyberataki i kradzież tożsamości.
 8. Za Twoją zgodą. W niektórych przypadkach możemy wyraźnie poprosić Cię o zgodę na zbieranie, wykorzystywanie lub udostępnianie Twoich danych osobowych, na przykład gdy jest to wymagane przez prawo.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom i osobom wymienionym poniżej lub w inny sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w punkcie zbierania.

 1. Powiązane firmy.  Możemy udostępniać zebrane informacje o Tobie każdemu członkowi naszej grupy spółek, w tym podmiotom stowarzyszonym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i jej podmiotom zależnym. Na przykład będziemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym powiązanym firmom, aby dostarczać Ci nasze produkty i usługi, podczas gdy inne firmy z naszej grupy wykonują elementy pełnej oferty usług.
 2. Usługodawcy.  Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim i osobom, które pełnią funkcje w naszym imieniu i pomagają nam prowadzić naszą działalność. Na przykład usługodawcy pomagają nam w zakresie hostingu witryn internetowych, usług konserwacyjnych, zarządzania bazami danych, analityki internetowej, marketingu i innych celów.
 3. Partnerzy reklamowi.  Możemy również udostępniać dane osobowe zebrane o Tobie stronom trzecim, z którymi współpracujemy przy kampaniach reklamowych, konkursach, ofertach specjalnych lub innych wydarzeniach lub działaniach w związku z naszą Usługą lub które zbierają informacje o Twojej aktywności w Usłudze i innych usługach online, aby pomóc nam reklamować nasze produkty i usługi i/lub wykorzystywać zaszyfrowane listy klientów, które im udostępniamy, aby dostarczać reklamy Tobie i podobnym użytkownikom na ich platformach.
 4. Przejmujący biznes.  Możemy ujawnić dane osobowe zebrane o Tobie stronom trzecim w związku z jakąkolwiek transakcją biznesową (lub potencjalną transakcją) obejmującą fuzję, sprzedaż udziałów lub aktywów firmy, finansowanie, przejęcie, konsolidację, reorganizację, zbycie lub rozwiązanie całości lub części naszej działalności (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem).
 5. Władze, organy ścigania i inne.  Możemy również ujawnić informacje zebrane o Tobie organom ścigania, organom rządowym i podmiotom prywatnym, jeśli ujawnienie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami lub regulacjami, w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy, dochodzenie rządowe lub inny proces prawny, lub ponieważ uważamy, że jest to konieczne do celów zgodności i ochrony opisanych w sekcji zatytułowanej „Wykorzystywanie danych osobowych” powyżej.
 6. Profesjonalni doradcy.  Możemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom, firmom lub profesjonalnym firmom świadczącym Sorrento doradztwo i doradztwo w sprawach księgowych, administracyjnych, prawnych, podatkowych, finansowych, windykacyjnych i innych.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niektóre firmy z Sorrento mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a my mamy dostawców usług w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Twoje dane osobowe mogą być gromadzone, wykorzystywane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych lub innych lokalizacjach poza Twoim krajem ojczystym. Przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w lokalizacjach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe, mogą nie zapewniać takiej ochrony, jak przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w Twoim kraju. Podając swoje dane osobowe, o ile zezwala na to obowiązujące prawo, niniejszym wyraźnie i wyraźnie wyrażasz zgodę na takie przekazywanie i przetwarzanie oraz gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie określonych w niniejszym dokumencie lub w obowiązujących warunkach świadczenia usług.

Użytkownicy europejscy mogą zapoznać się z sekcją poniżej zatytułowaną „Powiadomienie dla użytkowników europejskich”, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wszelkich transferów danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w pełni bezpieczna. Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub przejęciem, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

INNE STRONY I USŁUGI

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych i serwisów internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Te linki nie stanowią poparcia ani reprezentacji, że jesteśmy powiązani z jakąkolwiek stroną trzecią. Ponadto nasze treści mogą znajdować się na stronach internetowych lub usługach online, które nie są z nami powiązane. Nie kontrolujemy stron internetowych ani usług internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania. Inne witryny i usługi podlegają innym zasadom dotyczącym gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności innych witryn i usług internetowych, z których korzystasz.

TWOJE WYBORY

W tej sekcji opisujemy prawa i wybory dostępne dla wszystkich użytkowników.

 1. E-maile promocyjne. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail związanych z marketingiem, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji lub anulowania subskrypcji na dole wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Możesz nadal otrzymywać e-maile związane z usługami i inne niemarketingowe.
 2. Pliki Cookies. Zapraszamy do odwiedzenia naszego Informacja o plikach cookie po więcej informacji.
 3. Wybory reklamowe. Możesz ograniczyć wykorzystanie swoich informacji do reklam opartych na zainteresowaniach, blokując pliki cookie stron trzecich w ustawieniach przeglądarki, używając wtyczek/rozszerzeń przeglądarki i/lub używając ustawień urządzenia mobilnego, aby ograniczyć wykorzystanie identyfikatora reklamowego powiązanego z Twoje urządzenie mobilne. Możesz również zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach od firm uczestniczących w następujących branżowych programach rezygnacji, odwiedzając powiązane witryny internetowe: Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), European Interactive Digital Advertising Alliance (dla użytkowników europejskich – http://www.youronlinechoices.eu/) oraz Digital Advertising Alliance (optout.aboutads.info). Opisane tutaj preferencje rezygnacji muszą być ustawione na każdym urządzeniu i/lub przeglądarce, dla których chcesz je zastosować. Należy pamiętać, że możemy również współpracować z firmami, które oferują własne mechanizmy rezygnacji lub nie uczestniczą w mechanizmach rezygnacji opisanych powyżej, więc nawet po rezygnacji nadal możesz otrzymywać niektóre pliki cookie i reklamy oparte na zainteresowaniach od innych firm. Jeśli zrezygnujesz z reklam opartych na zainteresowaniach, nadal będziesz widzieć reklamy online, ale mogą one być dla Ciebie mniej istotne.
 4. Nie śledzić. Niektóre przeglądarki mogą być skonfigurowane do wysyłania sygnałów „Nie śledź” do odwiedzanych usług online. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledź” ani podobne. Aby dowiedzieć się więcej o „Nie śledź”, odwiedź http://www.allaboutdnt.com.
 5. Odmowa podania informacji. Aby świadczyć określone usługi, musimy zbierać dane osobowe. Jeśli nie podasz wymaganych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć tych usług.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW EUROPEJSKICH

Informacje podane w tej sekcji dotyczą tylko osób w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii (łącznie „Europa").

O ile nie określono inaczej, odniesienia do „danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności są równoważne z „danymi osobowymi” regulowanymi przez europejskie przepisy dotyczące ochrony danych. 

 1. kontroler.  W stosownych przypadkach administratorem Twoich danych osobowych objętych niniejszą Polityką prywatności do celów europejskiego ustawodawstwa o ochronie danych jest podmiot Sorrento świadczący Witrynę lub Usługę.
 2. Podstawy prawne przetwarzania. Podstawy prawne przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych opisane w niniejszej Polityce prywatności będą zależeć od rodzaju danych osobowych i konkretnego kontekstu, w jakim je przetwarzamy. Jednak podstawy prawne, na których zwykle się opieramy, są przedstawione w poniższej tabeli. Opieramy się na naszych uzasadnionych interesach jako naszej podstawie prawnej tylko wtedy, gdy interesy te nie są nadrzędne w stosunku do ich wpływu na Ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub nasze przetwarzanie jest w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo). Jeśli masz pytania dotyczące podstawy prawnej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem prywatność@sorrentotherapeutics.com.
Cel przetwarzania (jak opisano powyżej w sekcji „Wykorzystywanie danych osobowych”)Podstawy prawne
Aby świadczyć usługęPrzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy regulującej nasze działanie Usługi lub do podjęcia kroków, o które prosisz przed skorzystaniem z naszych usług. W przypadku, gdy nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób wymagany do obsługi Usługi ze względu na konieczność wynikającą z umowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu w oparciu o nasz uzasadniony interes w dostarczaniu Ci produktów lub usług, do których uzyskujesz dostęp i których żądasz. 
Badania i rozwójPrzetwarzanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach w prowadzeniu badań i rozwoju, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.
Marketing bezpośredni  Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo. Jeżeli taka zgoda nie jest wymagana przez obowiązujące prawo, przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy w promowaniu naszej działalności i pokazywaniu Ci odpowiednich treści.
Reklama oparta na zainteresowaniachPrzetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo. Jeżeli polegamy na Twojej zgodzie, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie w sposób wskazany podczas wyrażania zgody lub w Serwisie. 
Przetwarzanie wnioskówPrzetwarzanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach w prowadzeniu badań i rozwoju, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.
Aby przestrzegać przepisów i regulacjiPrzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rekrutacji i zatrudnianiu. W niektórych przypadkach przetwarzanie może być również oparte na Twojej zgodzie. Jeżeli polegamy na Twojej zgodzie, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie w sposób wskazany podczas wyrażania zgody lub w Serwisie. 
Zgodność, zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwoPrzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszych lub innych osób.
Za Twoją zgodąPrzetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Jeżeli polegamy na Twojej zgodzie, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie w sposób wskazany podczas wyrażania zgody lub w Serwisie. 
 1. Użyj do nowych celów. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe z powodów nie opisanych w niniejszej Polityce prywatności, jeśli jest to dozwolone przez prawo i powód jest zgodny z celem, dla którego je zebraliśmy. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię i wyjaśnimy odpowiednią podstawę prawną. 
 2. Retencja. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu ich gromadzenia, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych, w celu ustalenia i obrony roszczeń prawnych, w celu zapobiegania oszustwom lub tak długo, jak jest to wymagane w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. 

  Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody z powodu nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymogów prawnych.
 3. Twoje prawa. Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych dają Ci pewne prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Możesz poprosić nas o podjęcie następujących działań w związku z Twoimi danymi osobowymi, które posiadamy:
  • Wejdź. Udzieli Ci informacji o naszym przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zapewni Ci dostęp do Twoich danych osobowych.
  • Poprawny. Zaktualizuj lub popraw nieścisłości w swoich danych osobowych.
  • Usuń. Usuń swoje dane osobowe.
  • przelew. Przenieś czytelną maszynowo kopię swoich danych osobowych do siebie lub wybranej przez siebie strony trzeciej.
  • ograniczać. Ogranicz przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • przedmiot. sprzeciwić się temu, że opieramy się na naszych uzasadnionych interesach jako podstawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, co ma wpływ na Twoje prawa. 

   Możesz przesłać te wnioski, kontaktując się z nami pod adresem prywatność@sorrentotherapeutics.com lub na adres pocztowy podany poniżej. Możemy zażądać od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i przetworzyć Twoją prośbę. Obowiązujące prawo może wymagać lub zezwolić na odrzucenie Twojej prośby. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, poinformujemy Cię o tym, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych lub naszej odpowiedzi na Twoje prośby dotyczące Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami lub złożyć skargę do organu ochrony danych w Twojej jurysdykcji. Możesz znaleźć swojego regulatora ochrony danych tutaj
 4. Transgraniczny transfer danych. Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe do kraju poza Europą, tak że jesteśmy zobowiązani do zastosowania dodatkowych zabezpieczeń danych osobowych zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych, zrobimy to. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wszelkich takich transferów lub zastosowanych szczególnych zabezpieczeń.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności lub jakiegokolwiek innego problemu dotyczącego prywatności lub bezpieczeństwa, napisz do nas na prywatność@sorrentotherapeutics.com lub napisz do nas na poniższy adres: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Dyrektorzy Miejsce
San Diego, CA 92121
UWAGA: Prawne