Oversikt

« Tilbake til Pipeline

Vi bruker banebrytende vitenskap for å skape innovative terapier som vil forbedre livene til de som lider av kreft, vanskelige smerter og COVID-19.

Kreft er genetisk mangfoldig, svært adaptiv, konstant muterende og praktisk talt usynlig for immunsystemet. Vår tilnærming til kreftbehandling er basert på troen på at pasienter vil kreve en multimodal, flerstrenget tilnærming – rettet mot et enkelt eller mangfoldig sett med cellulære mål og angripe dem på flere fronter – samtidig eller sekvensielt, ofte og nådeløst.

Vår tilnærming til å bekjempe kreft er muliggjort av en unik immuno-onkologi (“IO”) portefølje, som består av et bredt spekter av innovative og synergistiske eiendeler, for eksempel et bredt fullt humant antistoffbibliotek (“G-MAB™”) som kan brukes alene eller innlemmet i kreftmålrettingsmetoder, inkludert:

Disse ressursene er supplert med en innovativ lymfatisk målrettingsenhet (Sofusa®) designet for å levere antistoffer inn i lymfesystemet, hvor immunceller trenes til å bekjempe kreft. 

Vi har generert humane antistoffer mot mange mål som er viktige i kreftbehandling, inkludert PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, c-MET, VEGFR2 og mange andre mål, som er i forskjellige utviklingsstadier. Våre CAR-T-programmer inkluderer CD38 CAR T i klinisk stadium. Terapier som kombinerer tilnærminger er i preklinisk faseevaluering for myelomatose, lungekreft og andre kreftformer hos voksne og barn.

  • CAR T (Chimeric Antigen Receptor – T Cells) terapi som modifiserer en pasients egne T-celler for å drepe svulsten deres
  • DAR T (Dimeric Antigen Receptor – T Cells) terapi som modifiserer en frisk donors T-celler til å være reaktive til enhver pasients svulst, noe som muliggjør en "hyllevare" behandling av en pasients svulst
  • Antistoff-medikamentkonjugater ("ADCs"), og
  • Onkolytiske virusprogrammer (Seprehvir™, Seprehvec™)

«Vår unike portefølje av IO-plattformaktiva er uovertruffen i bransjen. Den inkluderer immunsjekkpunkthemmere, bispesifikke antistoffer, antistoff-medikamentkonjugater (ADC) samt kimære antigenreseptorer (CAR) og dimere antigenreseptorer (DAR) baserte cellulære terapier, og sist har vi lagt til onkolytiske virus (Seprehvir™, Seprehvec) ™). Hver eiendel individuelt viser stort løfte; sammen føler vi at de har potensialet til å bryte gjennom de vanskeligste kreftutfordringene."

– Dr. Henry Ji, administrerende direktør

Vår forpliktelse til å forbedre livene til pasienter med det som i dag anses som uhåndterlig smerte, demonstreres også av vår nådeløse innsats for å utvikle et førsteklasses (TRPV1 agonist) ikke-opioid lite molekyl, Resiniferatoxin ("RTX").

Resiniferatoksin har potensial til å endre tilnærmingen til smertebehandling i en rekke indikasjoner, på grunn av den potente og langvarige effekten med en enkelt administrasjon, men også på grunn av fordelene med dens ikke-opioidprofil.

RTX fullfører pre-pivotale studier på humane indikasjoner som slitasjegikt og kreftsmerter ved slutten av livet, med pivotale registreringsstudier som er planlagt å starte andre halvår 2020.

RTX er også i sentrale forsøk for bruk i selskapshunder med vanskelig å håndtere leddgikt albuesmerter. Siden kjæledyr er en del av familien, er vår tilnærming til å utvikle innovative smertebehandlingsløsninger ment å inkludere andre arter vi elsker!