Vilkår for bruk

« Tilbake til Pipeline

VILKÅR FOR BRUK

Ikrafttredelsesdato: 14. juni 2021

Disse vilkårene for bruk (den "Vilkår for bruk”) inngås mellom Sorrento Therapeutics, Inc., i navnet til og på vegne av våre datterselskaper og tilknyttede selskaper (“Sorrento, ""us, ""we, "Eller"vår”) og du, eller hvis du representerer en enhet eller annen organisasjon, den enheten eller organisasjonen (i begge tilfeller, “du”). Disse bruksvilkårene styrer din tilgang til og/eller bruk av våre nettsteder, applikasjoner og portaler som vi driver og som lenker til disse bruksvilkårene (samlet "Side”), og tjenestene og ressursene som er aktivert via nettstedet (hver en “Service”Og samlet,“Tjenester ”). Disse bruksvilkårene gjelder ikke for andre nettsteder og tjenester levert av Sorrento, slik som våre kliniske studier, pasientlaboratorietjenester eller COVI-STIX-produkter.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE FOR BRUK NØYE. VED Å BRUKE ELLER FÅ TILGANG TIL NETTSTEDET OG/ELLER BRUKE TJENESTERNE REPRENTERER DU AT (1) DU HAR LEST, FORSTÅTT OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE FOR BRUK, (2) DU ER AV JURIDISK ALDER TIL Å INNGÅ EN BINDENDE KONTRAKT SORRENTO, OG (3) DU HAR MYNDIGHET TIL Å INNGÅ VILKÅRENE FOR BRUK PERSONLIG ELLER PÅ VEGNE AV SELSKAPET DU HAR ANGITT SOM BRUKER, OG TIL Å BINDE DET SELSKAPET TIL VILKÅRENE FOR BRUK. BETINGELSEN "DU" REVISERER TIL DEN INDIVIDUELLE ELLER JURIDISKE ENHETEN, EVENTUELLT.  HVIS DU IKKE GODTAR Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE FOR BRUK, KAN DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET ELLER TJENESTERNE.

VENNLIGST MERK AT DISSE BRUKSVILKÅRENE KAN ENDRES AV SORRENTO ETTER DETS ENESTE Skjønn NÅR SOM HELST. Sorrento vil informere deg om tilstedeværelsen av endringer i disse bruksvilkårene ved å legge ut disse endringene på nettstedet, ved å endre datoen øverst i bruksvilkårene, og/eller ved å gi deg varsel via nettstedet eller på andre måter (inkludert ved å sende deg varsel til en hvilken som helst e-postadresse oppgitt til Sorrento). Med mindre annet er oppgitt, vil eventuelle endringer tre i kraft umiddelbart etter publisering på nettstedet eller levering av slik melding. Du kan si opp vilkårene for bruk som angitt nedenfor hvis du protesterer mot slike endringer. Du vil imidlertid bli ansett for å ha godtatt alle endringer gjennom din fortsatte bruk av nettstedet eller tjenestene etter en slik varselperiode. VENNLIGST VENNLIGST KONTROLLER NETTSTEDET REGELIG FOR Å SE DE DÅ GJELDENDE VILKÅRENE.

Din bruk av, og deltakelse i, visse tjenester kan være underlagt tilleggsvilkår, inkludert eventuelle gjeldende vilkår mellom Sorrento og din arbeidsgiver eller organisasjon og eventuelle vilkår som presenteres for deg for din aksept når du bruker en tilleggstjeneste (“Supplerende vilkår”). Hvis vilkårene for bruk er i strid med tilleggsvilkårene, skal tilleggsvilkårene kontrollere med hensyn til slik tjeneste. Bruksvilkårene og eventuelle tilleggsvilkår refereres her til som "Avtale».

TILGANG OG BRUK AV SORRENTO EIENDOMMER

 1. Tillatt bruk. Nettstedet, tjenestene og informasjon, data, bilder, tekst, filer, programvare, skript, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, audiovisuelle kombinasjoner, interaktive funksjoner og annet materiale (samlet "Innhold”) tilgjengelig på eller gjennom nettstedet og tjenestene (slikt innhold, sammen med nettstedet og tjenestene, hver en “Sorrento Eiendom” og til sammen “Sorrento Properties”) er beskyttet av opphavsrettslover over hele verden. I henhold til avtalen gir Sorrento deg en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke Sorrento-egenskapene utelukkende for dine personlige eller interne forretningsformål. Med mindre annet er spesifisert av Sorrento i en separat lisens, er din rett til å bruke alle Sorrento-eiendommer underlagt avtalen. 
 2. Valgbarhet. Du bekrefter at du er myndig for å inngå en bindende kontrakt og ikke er en person som er utestengt fra å bruke Sorrento Properties i henhold til lovene i USA, ditt bosted eller noen annen gjeldende jurisdiksjon. Du bekrefter at du enten er over 18 år, eller en frigjort mindreårig, eller har juridisk samtykke fra foreldre eller verge, og at du er fullt i stand til og kompetent til å inngå vilkårene, betingelsene, forpliktelsene, bekreftelsene, representasjonene og garantiene som er angitt. i disse bruksvilkårene og avtalen, der det er aktuelt, og for å overholde og overholde avtalen. Uansett bekrefter du at du er over seksten (16) år, siden Sorrento-eiendommene ikke er beregnet på barn under 16 år. Hvis du er under 16 år, vennligst ikke gå inn på eller bruk Sorrento-eiendommene.
 3. Visse begrensninger.  Rettighetene som er gitt deg i bruksvilkårene er underlagt følgende begrensninger: (a) du skal ikke lisensiere, selge, leie ut, lease, overføre, tildele, reprodusere, distribuere, være vert for eller på annen måte utnytte Sorrento Properties eller noen del av Sorrento Properties, inkludert nettstedet, (b) du skal ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å omslutte noe varemerke, logo eller andre Sorrento Properties (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller form) av Sorrento; (c) du skal ikke bruke noen metatagger eller annen "skjult tekst" ved å bruke Sorrentos navn eller varemerker; (d) du skal ikke modifisere, oversette, tilpasse, slå sammen, lage avledede verk av, demontere, dekompilere, omvendt kompilere eller omvendt konstruere noen del av Sorrento Properties med mindre de foregående begrensningene er uttrykkelig forbudt i henhold til gjeldende lov; (e) du skal ikke bruke manuell eller automatisert programvare, enheter eller andre prosesser (inkludert, men ikke begrenset til, edderkopper, roboter, skrapere, robotsøkeprogrammer, avatarer, datautvinningsverktøy eller lignende) for å "skrape" eller laste ned data fra en hvilken som helst web sidene på nettstedet (bortsett fra at vi gir operatørene av offentlige søkemotorer tilbakekallelig tillatelse til å bruke edderkopper til å kopiere materiale fra nettstedet for det eneste formålet og utelukkende i den grad det er nødvendig for å lage offentlig tilgjengelige søkbare indekser av materialet, men ikke cacher eller arkiver av slikt materiale); (f) du skal ikke få tilgang til Sorrento Properties for å bygge et lignende eller konkurransedyktig nettsted, applikasjon eller tjeneste; (g) bortsett fra det som er uttrykkelig angitt her, kan ingen del av Sorrento Properties kopieres, reproduseres, distribueres, publiseres på nytt, lastes ned, vises, legges ut eller overføres i noen form eller på noen måte; (h) du skal ikke fjerne eller ødelegge noen merknader om opphavsrett eller andre eiendomsmerker som finnes på eller i Sorrento Properties; (i) du skal ikke utgi deg for å være eller gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til noen person eller enhet. Eventuelle fremtidige utgivelser, oppdateringer eller andre tillegg til Sorrento Properties skal være underlagt vilkårene for bruk. Sorrento, dets leverandører og tjenesteleverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke er gitt i vilkårene for bruk. Enhver uautorisert bruk av Sorrento-eiendommer avslutter lisensene gitt av Sorrento i henhold til vilkårene for bruk.
 4. Bruk av Sorrento-kunder.  Hvis du er en Sorrento-klient som får tilgang til eller bruker nettstedet eller tjenestene, inkludert vår kundeportal, representerer og garanterer du at (a) når du bruker Sorrento-eiendommene vil du overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert, der det er aktuelt, helseforsikringen Portability and Accountability Act og dens gjennomføringsbestemmelser og andre personvern- og databeskyttelseslover, og (b) du vil ikke gi noen informasjon, inkludert personopplysninger og beskyttet helseinformasjon, til oss som du ikke har de nødvendige autorisasjonene eller samtykkene til. Du erkjenner og godtar videre at du, og ikke Sorrento, er ansvarlig for å sikre at alle nødvendige avsløringer er gitt til, og alle nødvendige samtykker og/eller tillatelser er innhentet fra pasienter som kan kreves av gjeldende personvern- og databeskyttelseslover og forskrifter i din jurisdiksjon. For mer informasjon om Sorrentos personvernpraksis, se vår Personvernserklæring.
 5. Nødvendig utstyr og programvare.  Du må levere alt utstyr og programvare som er nødvendig for å koble til Sorrento Properties, inkludert, men ikke begrenset til, en mobilenhet som er egnet til å koble til og bruke Sorrento Properties, i tilfeller der tjenestene tilbyr en mobilkomponent. Du er alene ansvarlig for eventuelle avgifter, inkludert Internett-tilkobling eller mobilavgifter, som du pådrar deg når du får tilgang til Sorrento Properties.

EIE

 1. Sorrento Properties.  Du godtar at Sorrento og dets leverandører eier alle rettigheter, tittel og interesser i Sorrento Properties. Du vil ikke fjerne, endre eller skjule noen merknader om opphavsrett, varemerker, tjenestemerker eller andre merknader om eiendomsrett som er innlemmet i eller følger med Sorrento-eiendommer. Du godtar at du ikke har noen rettigheter, tittel eller interesse i eller til noe innhold som vises på eller i Sorrento Properties.
 2. Varemerker.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, Sorrento-logoen, eventuelle tilknyttede navn og logoer, og all relatert grafikk, logoer, tjenestemerker, ikoner, varemerker og handelsnavn som brukes på eller i forbindelse med Sorrento-eiendommer, er varemerker for Sorrento eller dets tilknyttede selskaper og kan ikke brukes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Sorrento. Andre varemerker, tjenestemerker og varenavn som kan vises på eller i Sorrento Properties er eiendommen til deres respektive eiere. Hvis du bruker materialene eller varemerkene på eller i Sorrento-egenskapene på en måte som ikke er klart tillatt i denne delen, bryter du avtalen din med oss ​​og kan bryte opphavsrett, varemerke og andre lover. I så fall tilbakekaller vi automatisk din tillatelse til å bruke selskapets egenskaper. Tittelen til materialet forblir hos oss eller hos forfatterne av materialet som finnes på selskapets eiendommer. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt er forbeholdt.
 3. Feedback.  Du godtar at innsending av ideer, forslag, dokumenter og/eller forslag til Sorrento gjennom forslag, tilbakemeldinger, wiki, forum eller lignende sider (“Tilbakemelding”) er på egen risiko og at Sorrento ikke har noen forpliktelser (inkludert uten begrensning forpliktelser om konfidensialitet) med hensyn til slik tilbakemelding. Du representerer og garanterer at du har alle nødvendige rettigheter for å sende tilbakemeldingen. Du gir herved Sorrento en fullt betalt, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv og fullt underlisensierbar rett og lisens til å bruke, reprodusere, fremføre, vise, distribuere, tilpasse, modifisere, omformatere, lage derivater verk av, og på annen måte kommersielt eller ikke-kommersielt utnytte på noen måte, enhver tilbakemelding, og å underlisensiere de foregående rettighetene, i forbindelse med drift og vedlikehold av Sorrento Properties og/eller Sorrentos virksomhet.

BRUKERADFØRING

Som en betingelse for bruk samtykker du i å ikke bruke Sorrento Properties til noe formål som er forbudt i henhold til avtalen eller gjeldende lov. Du skal ikke (og skal ikke tillate noen tredjepart) å foreta noen handling på eller gjennom Sorrento-egenskapene som: (i) krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter, rettigheter til publisitet eller andre rettigheter til noen person eller enhet; (ii) er ulovlig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, villedende, uredelig, krenkende andres privatliv, skadevoldende, uanstendig, pornografisk, støtende eller profan; (iii) fremmer bigotteri, rasisme, hat eller skade mot et individ eller en gruppe; (iv) utgjør uautorisert eller uønsket reklame, søppelpost eller bulk e-post; (v) involverer kommersielle aktiviteter og/eller salg uten Sorrentos forutgående skriftlige samtykke; (vi) utgir seg for å være en person eller enhet, inkludert ansatte eller representanter for Sorrento; (vii) krenker, eller oppmuntrer til atferd som vil krenke, gjeldende lov eller forskrift eller som vil gi opphav til sivilt ansvar; (viii) forstyrrer eller forsøker å forstyrre den riktige funksjonen til Sorrento Properties eller bruker Sorrento Properties på noen måte som ikke er uttrykkelig tillatt av avtalen; eller (ix) forsøk på å delta i eller engasjere seg i, potensielt skadelige handlinger som er rettet mot Sorrento Properties, inkludert men ikke begrenset til brudd på eller forsøk på å krenke sikkerhetsfunksjoner i Sorrento Properties, ved å bruke manuell eller automatisert programvare eller andre midler for å få tilgang til , "skrape", "gjennomsøke" eller "edderkopp" alle sider som finnes i Sorrento Properties, introdusere virus, ormer eller lignende skadelig kode i Sorrento Properties, eller forstyrre eller forsøke å forstyrre bruken av Sorrento Properties av andre brukere, verts eller nettverk, inkludert ved hjelp av overbelastning, "oversvømmelse", "spamming", "postbombing" eller "krasj" Sorrento Properties.

UNDERSØKELSER

Sorrento kan, men er ikke forpliktet til, overvåke eller vurdere Sorrento Properties når som helst. Hvis Sorrento blir oppmerksom på mulige brudd fra deg på en bestemmelse i avtalen, forbeholder Sorrento seg retten til å undersøke slike brudd, og Sorrento kan, etter eget skjønn, umiddelbart si opp lisensen din til å bruke Sorrento Properties, helt eller delvis, uten forvarsel til deg.

TREDJEPARTS EIENDOMMER

Sorrento Properties kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og/eller applikasjoner ("Tredjeparts egenskaper”). Når du klikker på en lenke til en tredjeparts eiendom, vil vi ikke advare deg om at du har forlatt Sorrento Properties og er underlagt vilkårene og betingelsene (inkludert personvernreglene) til en annen nettside eller destinasjon. Slike tredjeparts eiendommer er ikke under kontroll av Sorrento, og vi er ikke ansvarlige for noen tredjeparts eiendommer. Sorrento tilbyr disse tredjepartsegenskapene kun som en bekvemmelighet og vurderer, godkjenner, overvåker, godkjenner, garanterer eller gir noen representasjoner med hensyn til tredjeparts eiendommer, eller noe produkt eller tjeneste som tilbys i forbindelse med dette. Du bruker alle lenker i Tredjeparts egenskaper på egen risiko. Når du forlater nettstedet vårt, er det ikke lenger vilkårene for bruk som gjelder. Du bør gjennomgå gjeldende vilkår og retningslinjer, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, for tredjeparts eiendommer, og foreta den undersøkelsen du mener er nødvendig eller passende før du fortsetter med en transaksjon med en tredjepart. Ved å bruke Sorrento-egenskapene fritar du uttrykkelig Sorrento fra ethvert ansvar som oppstår fra din bruk av en tredjeparts eiendom. 

ERSTATNING

Du godtar å holde Sorrento, dets foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, ansatte, agenter, partnere, leverandører og lisensgivere (hver, en «Sorrento-part» og samlet «Sorrento-partene») skadesløs fra tap, kostnader. , forpliktelser og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer) knyttet til eller som oppstår som følge av alle følgende: (a) din bruk av og tilgang til Sorrento-eiendommene; (b) ditt brudd på avtalen; (c) ditt brudd på rettigheter til en annen part, inkludert andre brukere; eller (d) ditt brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter. Sorrento forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra deg, i hvilket tilfelle du vil samarbeide fullt ut med Sorrento for å hevde tilgjengelige forsvar. Denne bestemmelsen krever ikke at du holder noen av Sorrento-partene skadesløs for noen samvittighetsløs kommersiell praksis fra en slik part eller for slike parters svindel, bedrag, falske løfter, feilaktig fremstilling eller fortielse, undertrykkelse eller utelatelse av noe vesentlig faktum i forbindelse med tjenestene som tilbys under dette. . Du godtar at bestemmelsene i denne delen vil overleve enhver oppsigelse av avtalen, og/eller din tilgang til Sorrento Properties.

FRASKRIVELSE AV GARANTIER OG BETINGELSER

DU FORSTÅR ​​OG GODTAR UTTRYKKELIG AT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATET AV GJELDENDE LOV, ER DIN BRUK AV SORRENTO-EGENSKAPER PÅ EGEN RISIKO, OG SORRENTO-EGENSKAPER LEVERES PÅ EN "SOM DE ER" OG "SOM TILGJENGELIG" TILGJENGELIG. SORRENTO-PARTENE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, REPRESSENTASJONER OG BETINGELSER AV EVENTUELLE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR ANVENDELSE ELLER BETINGELSER FOR ANVENDELSE, PRIS. SORRENTO EIENDOMMER. SORRENTO-PARTENE GIR INGEN GARANTI, REPRESENTASJON ELLER BETINGELSE OM AT: (A) SORRENTO-EIENDOMMENE VIL OPPFYLLE DINE KRAV; (B) TILGANG TIL NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER DIN BRUK AV SORRENTO-EIENDOMMENE VIL VÆRE RETIDIG, SIKKER ELLER FEILFRI; (C) SORRENTO-EGENSKAPERNE VIL VÆRE NØYAKTIGE, PÅLITELIGE, FULLSTENDIGE, NYTTIGE ELLER KORREKTE; (D) NETTSTEDET VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ ENHVER BESTEMT TIDSPUNKT ELLER STED; (E) EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEIL VIL BLI RETTET; ELLER (F) AT SIDEN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, INNHOLDT FRA SORRENTO ELLER GJENNOM SORRENTO EGENSKAPER VIL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG GJORT HER.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR ​​OG GODTAR AT SORRENTO-PARTENE UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER ELLER DATA, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, ELLER SKADER ELLER KOSTNADER VED OSS PÅ, AV ERSTATTENDE VARER ELLER TJENESTER, I HVERT TILFELLE OM SORRENTO-PARTENE HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, SOM STÅR PÅ ELLER I FORBINDELSE MED AVTALEN ELLER EVENTUELLE KOMMUNIKASJONER MED OSS, ELLER KOMMUNIKASJONER. ANSVARSTEORI, RESULTAT FRA: (A) BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE SORRENTO-EGENSKAPER; (B) KOSTNADER VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER SOM RESULTERER FRA ALLE VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER KJØPT ELLER MOTTAT ELLER MELDINGER MOTTAKT FOR TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM SORRENTO PROPERTIES; (C) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, INKLUDERT ALLE PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER ØKONOMISK INFORMASJON SOM LAGRETS DER; (D) ERKLÆRINGER ELLER OPPFØRSEL FRA EN TREDJEPART PÅ SORRENTO EIENDOMMER; (E) PERSONSKADE ELLER SKADE AV EIENDOM, AV ENHVER ART, SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTERNE; (F) EVENTUELLE AVBRUTT ELLER AVBRYTELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA VÅRE TJENESTER; (G) EVENTUELLE BUGS, VIRUS, TROJANSHESTER ELLER LIKNE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM TJENESTERNE AV EN TREDJEPART; (H) EVENTUELLE FEIL ELLER UTLEVELSE I NOEN INNHOLD; OG/ELLER (I) EVENTUELLE ANDRE SAKER KNYTTET TIL SORRENTO EIENDOMMER, ENTEN BASERT PÅ GARANTI, COPYRIGHT, KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), ELLER ENHEN ANNEN JURIDISK TEORI. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL SORRENTO-PARTENE VÆRE ANSVARLIG FOR DEG FOR MER ENN 100 USD. I TILFELLE TILLATER NOEN JURISDIKSJONER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV SKADER I DEN OMFANG SOM ER ANGITT OVENFOR, SKAL VÅRT ANSVAR I SLIKE JURISDIKSJONER VÆRE BEGRENSET I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER. DU GJERNER OG GODTAR AT BEGRENSNINGENE FOR SKADER SOM ER ANGITT OVENFOR ER GRUNNLEGGENDE ELEMENTER I GRUNNLAGNET FOR AVTALET MELLOM SORRENTO OG DEG.

SIKKERHET OG AVSLUTNING

 1. Begrep.  Bruksvilkårene begynner på datoen du godtar dem (som beskrevet i innledningen ovenfor) og forblir i full kraft og virkning mens du bruker Sorrento Properties, med mindre de sies opp tidligere i samsvar med denne delen.
 2. Oppsigelse av tjenester av Sorrento.  Sorrento forbeholder seg retten til å avslutte eller blokkere enhver brukers tilgang til Sorrento-egenskapene eller tjenestene når som helst, med eller uten grunn, uten varsel. Av årsaker til at tilgangen din kan bli avsluttet inkluderer, men er ikke begrenset til (a) hvis du eller organisasjonen din unnlater å gi rettidig betaling for tjenestene, hvis det er aktuelt, (b) hvis du har vesentlig brutt noen bestemmelse i avtalen, eller (c) hvis Sorrento er pålagt å gjøre det ved lov (f.eks. der leveringen av tjenestene er eller blir ulovlig). Du samtykker i at alle oppsigelser på grunn av årsak skal gjøres etter Sorrentos eget skjønn, og at Sorrento ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for oppsigelse av din tilgang til Sorrento-eiendommene eller tjenestene.
 3. Oppsigelse av tjenester fra deg.  Hvis du ønsker å avslutte tjenestene som tilbys av Sorrento, kan du gjøre det ved å varsle Sorrento når som helst. Din melding skal sendes skriftlig til Sorrentos adresse som er angitt nedenfor.
 4. Effekt av oppsigelse.  Oppsigelse kan føre til sperring av fremtidig bruk av Sorrento-eiendommene eller tjenestene. Ved oppsigelse av en del av tjenestene, vil din rett til å bruke slik del av tjenestene automatisk avsluttes umiddelbart. Sorrento vil ikke ha noe som helst ansvar overfor deg for suspensjon eller oppsigelse. Alle bestemmelser i vilkårene for bruk som i sin natur skal overleve, skal overleve terminering av tjenester, inkludert uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantifraskrivelser og ansvarsbegrensninger.

INTERNASJONALE BRUKERE

Sorrento Properties kan nås fra land rundt om i verden og kan inneholde referanser til tjenester og innhold som ikke er tilgjengelig i ditt land. Disse referansene betyr ikke at Sorrento har til hensikt å kunngjøre slik Tjenester eller innhold i ditt land. Sorrento Properties kontrolleres og tilbys av Sorrento fra sine anlegg i USA. Sorrento gir ingen representasjoner om at Sorrento Properties er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Videre kan visse deler av tjenesten oversettes til andre språk, men Sorrento gir ingen representasjoner eller garantier angående innholdet, nøyaktigheten eller fullstendigheten av disse oversettelsene. De som får tilgang til eller bruker Sorrento Properties fra andre land, gjør det etter eget ønske og er ansvarlige for overholdelse av lokal lov. 

GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Elektronisk kommunikasjon.  Kommunikasjonen mellom deg og Sorrento kan foregå via elektroniske midler, enten du besøker Sorrento Properties eller sender Sorrento e-post, eller om Sorrento legger ut meldinger på Sorrento Properties eller kommuniserer med deg via e-post. For kontraktsmessige formål, (a) samtykker du til å motta kommunikasjon fra Sorrento i elektronisk form; og (b) godtar at alle vilkår og betingelser, avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon som Sorrento gir deg elektronisk, tilfredsstiller alle juridiske krav som slik kommunikasjon ville tilfredsstille hvis den skulle være skriftlig.
 2. Oppdrag.  Bruksvilkårene, og dine rettigheter og forpliktelser under, kan ikke tildeles, underkontrakteres, delegeres eller på annen måte overføres av deg uten Sorrentos skriftlige samtykke, og enhver forsøk på tildeling, underkontrakt, delegering eller overføring i strid med det foregående vil være ugyldig. og ugyldig.
 3. Force Majeure.  Sorrento skal ikke holdes ansvarlig for noen forsinkelser eller unnlatelse av å utføre resultater som skyldes årsaker utenfor dets rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, gudshandlinger, krig, terrorisme, opptøyer, embargoer, handlinger fra sivile eller militære myndigheter, brann, flom, ulykker, streik eller mangel på transportfasiliteter, drivstoff, energi, arbeidskraft eller materialer.
 4. Spørsmål, klager, krav.  Hvis du har spørsmål, klager eller krav med hensyn til Sorrento Properties, vennligst kontakt oss på legal@sorrentotherapeutics.com. Vi vil gjøre vårt beste for å løse dine bekymringer. Hvis du føler at bekymringene dine har blitt behandlet ufullstendig, inviterer vi deg til å gi oss beskjed for videre undersøkelse.
 5. Foreldelsesfrist.  DU OG SORRENTO ER ENIG OM AT ENHVER HANDLINGSÅRSAK SOM STÅR PÅ ELLER KNYTTET TIL AVTALEN, SORRENTO-EIENDOMMER ELLER INNHOLDET MÅ BEGYNDE INNEN ETT (1) ÅR ETTER HANDLINGSÅRSAKEN ER OPPRETTET. ELLER ER SLIK ÅRSAK TIL HANDLING PERMANENT sperret.
 6. Gjeldende lov og verneting.  Disse bruksvilkårene vil bli styrt av og tolket i samsvar med lovene i staten California. Arenaen for eventuelle tvister skal være San Diego, California. Partene samtykker herved til å frafalle følgende forsvar mot enhver søksmål anlagt i California: forum uten bekvemmelighet, mangel på personlig jurisdiksjon, utilstrekkelig prosess og utilstrekkelig prosessbehandling.
 7. Valg av språk.  Det er partenes uttrykkelige ønske at vilkårene for bruk og alle relaterte dokumenter er utarbeidet på engelsk, selv om de er gitt på et alternativt språk. 
 8. Legge merke til.  Der Sorrento krever at du oppgir en e-postadresse, er du ansvarlig for å gi Sorrento din nyeste e-postadresse. I tilfelle den siste e-postadressen du oppga til Sorrento ikke er gyldig, eller av en eller annen grunn ikke er i stand til å levere til deg noen merknader som kreves/tillattes av bruksvilkårene, vil Sorrentos utsendelse av e-posten som inneholder slik melding vil likevel utgjøre et effektivt varsel. Du kan gi beskjed til Sorrento på følgende adresse: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Slik melding skal anses som gitt når den mottas av Sorrento med brev levert av nasjonalt anerkjent overnattingsleveringstjeneste eller førsteklasses forhåndsbetalt post på adressen ovenfor.
 9. Frafall.  Enhver fraskrivelse eller unnlatelse av å håndheve noen bestemmelse i vilkårene for bruk ved en anledning vil ikke bli ansett som en fraskrivelse av noen annen bestemmelse eller av en slik bestemmelse ved noen annen anledning.
 10. Ugyldighet.  Hvis noen del av bruksvilkårene holdes ugyldige eller ikke kan håndheves, skal den delen tolkes på en måte som gjenspeiler, så nært som mulig, partenes opprinnelige intensjon, og de resterende delene skal forbli i full kraft og virkning.
 11. Eksportkontroll.  Du kan ikke bruke, eksportere, importere eller overføre Sorrento Properties med unntak av det som er autorisert av amerikansk lov, lovene i jurisdiksjonen der du kjøpte Sorrento Properties og andre gjeldende lover. Spesielt, men uten begrensning, kan ikke Sorrento Properties eksporteres eller re-eksporteres (a) til noen land som er underlagt amerikansk embargo, eller (b) til noen på US Treasury Departments liste over spesielt utpekte statsborgere eller US Department of Commerce's Denied Personens liste eller enhetsliste. Ved å bruke Sorrento Properties, representerer og garanterer du at (y) du ikke befinner deg i et land som er underlagt en embargo av amerikanske myndigheter, eller som er utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende" land og (z) du er ikke oppført på noen amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter. Du erkjenner og godtar at produkter, tjenester eller teknologi levert av Sorrento er underlagt eksportkontrolllovene og forskriftene i USA. Du skal overholde disse lovene og forskriftene og skal ikke, uten forhåndsgodkjenning fra amerikanske myndigheter, eksportere, re-eksportere eller overføre Sorrento-produkter, tjenester eller teknologi, verken direkte eller indirekte, til noe land i strid med slike lover og forskrifter.
 12. Forbrukerklager.  I samsvar med California Civil Code §1789.3 kan du rapportere klager til Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved å kontakte dem skriftlig på 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, eller på telefon på (800) 952-5210.
 13. Hele avtalen.  Bruksvilkårene er den endelige, fullstendige og eksklusive avtalen mellom partene med hensyn til emnet her og erstatter og slår sammen alle tidligere diskusjoner mellom partene med hensyn til slikt emne.