Rørledning

Sorrentos FoU er fokusert på å drive innovasjon innen COVID-19, kreftbehandling, full smertekontroll og autoimmune sykdommer

Nøkkelprogrammer Indikasjon preklinisk Fase I Fase II Fase III/Pivotal FDA godkjenning
Covid-19-programmer  

COVISTIX™ (diagnostikk) Rask antigentest

*

Emergency Use Authorization (EUA) i Mexico (COFEPRIS), Brasil (ANVISA) og CE-merket i Europa

COVIMARK™ (diagnostikk) Rask antigentest

*

Søknad sendt inn i USA og Canada for nødbruksautorisasjon (EUA)

VIREX (diagnostikk) Hjemmediagnostikk

60.2%*

EUA Enabling Studies in Q3 2022

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS på grunn av COVID-19 hos ICU-pasienter

82%*

Pivotal rettssak i Brasil

                         
OVYDSO (Olgotrelvir)Antiviralt (Oral pille)

40%*

Omicron mRNA-vaksine Vaksine

20%*

Nøkkelprogrammer Indikasjon preklinisk Fase I Fase II Fase III/Pivotal FDA godkjenning
immunterapi  

FUJOVEE™ (Abivertinib) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) B-celle lymfomer

60.2%*

FUJOVEE™ (Abivertinib) Prostata

20%*

PD-L1 (socazolimab)* SCLC

82%*

*I samarbeid med Lees Pharm i Kina

PD-L1 (STI-3031)** Livmorhalskreft

82%*

**I USA og i samarbeid med ImmuneOncia i Korea

CD47 solide Svulster

40%*

CD38 DAR-T Myelomatose

40%*

CD38 ADC Amyloidose, multippelt myelom, T-ALL og esophageal

40%*

TROP2 ADC* solide Svulster

40%*

Seprehvec™ onkolytisk virus solide svulster; CNS-svulster

40%*

BCMA ADC Flytende svulster

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ Livmorkreft

40%*

I samarbeid med Mayo Clinic

Bevacizumab-ADNAB™ Eggstokkreft

40%*

I samarbeid med Mayo Clinic

Rituximab-ADNAB™ B-celle lymfomer

40%*

I samarbeid med Mayo Clinic

Sofusa® anti-PD-1 Kutant T-celle lymfom (CTCL), melanom

40%*

Nøkkelprogrammer Indikasjon preklinisk Fase I Fase II Fase III/Pivotal FDA godkjenning
Smerte  

ZTlido® Driftet i over to tiår; 1.8%
Postherpetisk nevralgi - PHN

99.8%*

Gloperba®
Behandling av gikt (oral)

99.8%*

SEMDEXA (SP-102) Lumbal radikulær/isjiassmerter

82%*

SP-103 (Lidocaine Topical System 5.4%) Akutt ryggsmerter

60.2%*

SP-104 (Forsinket burst lav dose naltrekson) fibromyalgi

20%*

RTX (resiniferatoksin)
Epidural injeksjon
Uløselig smerte ved avansert kreft

60.3%*

Foreldreløs betegnelse

RTX (resiniferatoksin)
Intraartikulær rute
Moderat til alvorlig OA-smerter i kne

60.2%*

Nøkkelprogrammer Indikasjon preklinisk Fase I Fase II Fase III/Pivotal FDA godkjenning
Levering av lymfatisk legemiddel  

Sofusa® anti-TNF Autoimmun (RA)

40%*

Sofusa® anti-PD-1 Kutant T-celle lymfom (CTCL), melanom

40%*

Sofusa® anti-CTLA-4 melanom

40%*

I samarbeid med Mayo Clinic
Covid-19-programmer
Nøkkelprogrammer (Indikasjon) Fase
COVISTIX™ (diagnostikk) FDA EUA
COVIMARK™ (diagnostikk) FDA EUA
VIREX (diagnostikk) PH III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
OVYDSO (Olgotrelvir) Ph II
Omicron mRNA-vaksine preklinisk
immunterapi
Nøkkelprogrammer (Indikasjon) Fase
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph III
FUJOVEE™ (Abivertinib) Ph II
FUJOVEE™ (Abivertinib) preklinisk
PD-L1 (Socazolimab)* Ph III
PD-L1 (STI-3031)** Ph III
CD47 (Solide svulster) Ph I
CD38 DAR-T (Multippelt myelom) Ph I
CD38 ADC (Amyloidose, multippelt myelom, T-ALL og esophageal) Ph I
TROP2 ADC* (Solide svulster) Ph I
Seprehvec™ onkolytisk virus (Solide svulster; CNS-svulster) PH I
BCMA ADC (Flytende svulster) preklinisk
Bevacizumab-ADNAB™ (Livmorkreft) Ph I
Bevacizumab-ADNAB™ (Eggstokkreft) Ph I
Rituximab-ADNAB™ (B-celle lymfomer) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Kutant T-celle lymfom (CTCL), melanom) Ph I
Smerte
Nøkkelprogrammer (Indikasjon) Fase
ZTlido® Driftet i over to tiår; 1.8% (Posterpetisk nevralgi - PHN) FDA godkjenning
Gloperba® Driftet i over to tiår; 1.8% Behandling av gikt (oral) FDA godkjenning
SEMDEXA (SP-102) Ph III
SP-103 (Lidocaine Topical System 5.4%) Ph II
SP-104 (Forsinket burst lav dose naltrekson) preklinisk
RTX (resiniferatoksin) Epidural injeksjon Ph II
RTX (resiniferatoksin) Intraartikulær rute Ph II
Lymfatisk levering
Nøkkelprogrammer (Indikasjon) Fase II
Sofusa® anti-TNF (Autoimmun RA) Ph I
Sofusa® anti-PD-1 (Kutant T-celle lymfom (CTCL), melanom) Ph I
Sofusa® anti-CTLA-4 (Melanom) Ph I