Smerte

« Tilbake til Pipeline

RTX utvidelse

Smerter forbundet med leddgikt i kneet

Smerter forbundet med terminal kreft

RTX (resiniferatoksin) er et unikt nevralt intervensjonsmolekyl som er svært selektivt og kan påføres perifert (f.eks. nerveblokk, intraartikulært) eller sentralt (f.eks. epidural), for å kontrollere kronisk smerte over flere tilstander, inkludert leddgikt og kreft.

RTX har potensialet til å være et førsteklasses medikament som adresserer for øyeblikket vanskelige smerter på en ny og unik måte, ved å målrette mot nervene som er ansvarlige for den kroniske svekkende smertesignaloverføringen.

RTX binder seg sterkt til TRPV1-reseptorer og tvinger åpne kalsiumkanaler lokalisert i endeterminalen av nerven eller somaen til nevronen (avhengig av administreringsveien). Dette genererer igjen en langsom og vedvarende kationtilstrømning som raskt fører til sletting av TRPV1-positive celler.

RTX interagerer direkte med afferente nerveceller uten å påvirke sensasjoner som berøring, trykk, akutt stikkende smerte, vibrasjonssans eller muskelkoordinasjonsfunksjon.

Administrering ved den perifere nerveenden resulterer i en vedvarende tidseffekt for å behandle smerte forbundet med leddgikt i kneet.

RTX kan potensielt hjelpe pasienter med terminal kreftsmerter, etter en enkelt epidural injeksjon, ved permanent å blokkere smertesignaloverføringen fra tumorvevet til dorsalrotganglion (DRG) i ryggmargen, uten de uønskede bivirkningene forbundet med høye og gjentatte doser av opioider. Hvis opioider forblir en del av det terapeutiske arsenalet for disse pasientene, har RTX potensial til å redusere mengden og hyppigheten av opioidbruk betydelig.

RTX har fått Orphan Drug Status av US Food and Drug Administration for behandling av sykdommer i sluttstadiet, inkludert vanskelige kreftsmerter.

Sorrento har vellykket fullført en positiv fase Ib klinisk proof of concept-studie med National Institutes of Health under en samarbeidsavtale for forskning og utvikling (CRADA) som viste forbedret smerte og redusert opioidforbruk etter intratekal administrering (direkte inn i ryggmargsrommet).

Selskapet har satt i gang sentrale studier og sikter mot en NDA-innlevering i 2024.